Drugo mnenje: Denarne ali obvezniške naložbe?

Drugo mnenje: Denarne ali obvezniške naložbe?

Zanima me ali je sredstva, ki jih imam vezana na banki, smiselno investirati v obvezniške sklade, saj naj bi prinašali več donosa? In kaj to pomeni za varnost moje naložbe?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

V vsakem primeru gre za naložbo ne glede na to, ali se odločite za depozit ali obvezniški sklad. Obstaja pa več razlik in sicer pri likvidnosti vloženih sredstev, v nihajnosti naložbe, tveganju in nenazadnje donosnosti, ki vam jo le-ta prinese ob koncu varčevanja. Pri depozitu imate tako rekoč zajamčeno glavnico, vendar je pričakovana donosnost skoraj ničelna; pri obvezniških skladih imate možnost ustvariti višjo donosnost, vendar lahko utrpite tudi omejeno izgubo sredstev.

Glede na to, da je obrestna mera na bankah pod kritiko, bi se na tem mestu podrobneje dotaknil obvezniških skladov. Najbolj pomembno je, da si zapomnite, da obvezniški skladi niso enaki obveznicam. Z nakupom obveznice, izdajatelju posodite sredstva po vnaprej določenih pogojih, ki jih mora ta izpolnjevati in za to jamči s svojim premoženjem. Cena obveznice v tem primeru ne igra velike vloge, saj je na prvem mestu donos, katerega prejmete iz naslova tega posojila. Obveznice v taki obliki, predstavljajo varovalko za vaš portfelj in služijo kot stabilizator v negotovih časih. Z nakupom obvezniškega sklada pa ne kupite obveznice oz. portfelja obveznic kot takega. Kupite sklad, ki posluje podobno kot delniški, le da z vrednostnimi papirji, katerih nihanja niso tako visoka kot pri delniških. Večji del donosa iz naslova obvezniških skladov pride s preprodajo obveznic, ne s čakanjem do dospetja. Glavno tveganje pri nakupu obveznic sta inflacija, ki preseže višino obrestne mere in finančne težave izdajatelja. Glavno tveganje pri obvezniških skladih pa je, da se cena le teh na trgu ne bo več zvišala.

Moj odgovor na vprašanje, kateri tip naložbe je za vas bolj primeren, je precej enostaven - vse je odvisno od vašega časovnega okvirja in od cilja varčevanja. V kolikor boste sredstva potrebovali že v prihodnjem letu, potem je cilj "ne izgubiti dela glavnice" bolj pomemben od potencialno višjega donosa. V tem primeru bi vam priporočal depozit, v kolikor pa potrebujete ob varnosti še likvidnost sredstev, bi vam priporočal denarni sklad. Če varčujete za cilj, ki je oddaljen nekje 2 - 5 let, potem je izbira nekoliko lažja. Drži, obvezniške naložbe dolgoročno prinašajo višjo donosnost od depozitov, vendar tudi obveznice niso imune na padce vrednosti. Padec je sicer pri temu tipu naložbe zelo omejen, a kljub temu verjetnost le-tega obstaja. In tukaj pride do izraza cilj varčevanja. Če je glavni cilj ohranitev glavnice, ne glede na vse, vam tudi v tem primeru priporočam, da se držite depozitov, četudi imate zagotovljeno realno izgubo vrednosti prihrankov. V nasprotnem primeru oziroma drugače povedano, v primeru, da želite sredstva oplemenititi in ste istočasno oseba, ki razume, da so tudi trgi podvrženi nihanjem v vse smeri, potem izbira obvezniških naložb postane bolj preprosta in edina logična izbira. Torej, če ste pripravljeni na nižja nihanja, potem so obvezniški skladi nedvomno bolj primerni od depozita. 

Prav je, da se dotaknemo še trenutnega stanja na trgih in očitnega dejstva, da je situacija precej bolj zapletena, kot si morda mislimo. Vrednosti obveznic so blizu rekordnih, drži. Centralne banke pa so vseeno s svojo monetarno politiko na trgih poskrbele za precej anomalij, zato je verjetnost za padec ali rast v prihodnjem obdobju težko predvideti.

Pri končni odločitvi je torej pomembno, da upoštevate vse zgoraj omenjene situacije. Nikakor ne pozabite tudi na morebitne potrebe po izplačilu dela sredstev v prihodnjih letih. Nenazadnje pa vam svetujem, da se obrnete na strokovnjaka, ki bo lahko korektno ocenil vašo situacijo, ter vam skozi leta varčevanja portfelj po potrebi prilagajal in s tem poskrbel, da razne situacije na trgih ne bodo bistveno vplivale na končni cilj vašega varčevanja.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju