Drugo mnenje: Metode prilagajanja naložbenega portfelja

Drugo mnenje: Metode prilagajanja naložbenega portfelja

Kako se naj lotim prilagoditve mojih naložb? Kje začeti?

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com

Prilagajanje sestave naložb je ključni del upravljanja naložbenega portfelja. Vlagatelji, ki koristijo storitve, ki jih nudimo strokovnjaki, se večinoma že zavedajo stopnje tveganja, ki je za njih še sprejemljiva. Na strokovnjakih je torej, da priporočijo ustrezno sestavo portfelja naložb in nato tega na poti do cilja tudi spremljajo.

Čeprav sprotne prilagoditve lahko s sabo prinesejo tudi določene stroške, obstaja več prednosti, ki pri vlagateljih pretehtajo v korist le tega.

Zakaj prilagoditve?

Primarno je prilagoditev naložb neke vrste varovalka pred izpostavljenostjo previsokemu tveganju. Sekundarno pa skrbimo za to, da je razmerje med posameznimi tipi naložb še v okviru, ki ste ga na začetku določili in zasleduje dosego vašega cilja. Poglejmo primer vlagatelja, ki se je leta 2009 odločil za investicijo v relativno varen portfelj, uravnotežen med delnicami in obveznicami. Za primerjavo bom za delniški del portfelja upošteval globalni delniški sklad, za obvezniški pa obvezniški sklad, ki sredstva investira v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih in predstavlja primerno naložbo za bolj konzervativne vlagatelje. Pri tovrstni sestavi je vlagatelj vnaprej določil svojo stopnjo tveganja, usmeril se je tudi na razvite trge, pomemben poudarek pa je dal tudi na obvezniški del portfelja. V 10 letih bi se vrednost portfelja zvišala za dobrih 50 odstotkov. Tisto, kar je bilo v začetku 60:40, je danes, če se tega ni dotikal, zaradi višje rasti cen delnic v primerjavi z obveznicami, 74:26. V tem primeru bi vlagatelj bil izpostavljen veliko višjemu tveganju. Glede na to, da je sedaj bližje svojemu končnemu cilju, bi moralo biti tveganje veliko nižje. Tveganja so slabi scenariji, ki imajo v daljšem časovnem obdobju večjo verjetnost realizacije. S prilagajanjem teh tveganj poskrbimo za nam najbolj ugoden razplet.

Eden od načinov je vsakoletno prilagajanje ob istem času. To zajema pregled portfelja ob istem času in po potrebi prilagoditev razmerij med posameznimi naložbenimi tipi. Drugi način, ki je veliko bolj razširjen, je prilagajanje skladno s sestavo portfelja. Recimo, ko delniški del preseže določeno vrednost v primerjavi z obvezniškim, tega na račun slednjega znižamo. Tretji način pa je odvisen od višine premoženja vlagatelja ter časa, ki ga bo še preživel na delniških trgih. Z večanjem premoženja vlagatelja, lahko ta praviloma posega po bolj tveganih naložbah, saj je priporočljiva višina finančne rezerve že dosegla svojo najvišjo raven, sredstev pa vlagatelj ob dosegi cilja ne bo porabil naenkrat. S tem si lahko privošči več tveganja in poveča potencial rasti, kar je tudi treba upoštevati pri sestavi portfelja naložb. Zadnjo strategijo je treba vedno uporabljati sočasno s prvo ali drugo.

V kolikor imate dovolj znanja, si lahko z zgornjim nasvetom precej pomagate. V kolikor pa nimate ne časa, ne znanja, vam priporočam, da za to poiščete strokovno pomoč.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Priporoči članek prijatelju