Alternativne naložbe postajajo ključen del portfeljev vlagateljev

Alternativne naložbe postajajo ključen del portfeljev vlagateljev

V preteklosti smo že večkrat pisali o alternativnih naložbah ter njihovem pomenu in prednostih za vlagatelje.

Kaj so alternativne naložbe?

Preden začnemo, bi morali znova razložiti, kaj so alternativne naložbe. To so naložbe, ki praviloma ne spadajo med tradicionalne naložbene tipe (delnice, obveznice in denar). Večino alternativnih naložb imajo v lasti podjetja in premožni posamezniki. To je predvsem posledica njihove kompleksnosti in dostopnosti povprečnim vlagateljem. Med alternativne naložbe spadajo prav tako tudi hedge skladi, nepremičnine, fizične surovine itd.

Alternativne naložbe so priljubljene predvsem zaradi njihove nizke korelacije z gibanjem standardnih tipov naložb. Ravno zaradi tega veliko institucionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi in zasebni upravitelji premoženja, te naložbe uporabljajo za zavarovanje svojih portfeljev. Nizka korelacija s trgi in visoka donosnost sta ključna dejavnika pri sestavljanju portfelja takih vlagateljev.

Insitucionalni vlagatelji in družinske pisarne povečujejo deleže v Private Equity

Med alternativnimi naložbami, katerih pomen je vedno večji tudi med slovenskimi vlagatelji, najdemo predvsem private equity sklade oz. sklade zasebnega kapitala. V Sloveniji je ta pojem in ta vrsta naložbe neznanka vsem nepoučenim vlagateljem, v tujini pa v take sklade že več kot 30 let vlagajo vsi ameriški, kanadski, angleški in nemški pokojninski skladi. V portfeljih pokojninskih skladov in večjih družin zaseda ta naložba zelo velik delež vsega premoženja. Najbolj znani skladi privatnega lastništva so skladi ameriških univerz (Yail, Harvard…). Donosi v takih skladih so nadpovprečni, dosegajo nekje 12%-15% na leto, po drugi strani so pa tudi dovolj varni, saj je razpršenost investicije praviloma zelo močna (1000-3000 podjetij), veliko večja kot v vzajemnih skladih.

Pomen private equity je tudi jasno razviden iz javno dostopnih podatkov. V zadnjih letih so družinske pisarne in bogati posamezniki (v upravljanju vsaj 10 mio USD) v svojih portfeljih povečali delež Private Equity naložb ina okoli 30 odstotkov. Razlogi za takšno povečanje so pričakovanja, da naj bi v naslednjih letih investicije v PE dosegale višje donose, kar ni nujno tudi za borzne trge.

Raziskava družbe Preqin, ki je bila narejena med 12.500 institucionalnimi investitorji, pa kaže na to, da jih je 80 odstotkov že investiralo v alternativne naložbe. Od tega ima več kot polovica v portfelju tudi private Equity. Investicije v alternativne naložbe še vedno predstavljajo manjši obseg portfelja kot na primer delnice ali obveznice, a investitorji napovedujejo povečanje.

Priporoči članek prijatelju