Se napihuje nov tehnološki balon?

Se napihuje nov tehnološki balon?

Ko smo pred tremi leti prvič po letu 2000 prebili mejo 5.000 točk pri tehnološkem indeksu Nasdaq Composite, so se številni vlagatelji začeli spraševati, če se nahajamo sredi novega tehnološkega balona. Sedaj se bližamo meji 8.000 točk in so zagovorniki poka balona vedno bolj glasni.

Če bi leta 2015 izplačali vsa sredstva, ki ste jih imeli investirana v tehnoloških delnicah, bi zamudili več kot 50 odstotno rast, ki ste je bili deležni v zadnjih treh letih. Tehnološki sektor v zadnjih letih dobro posluje predvsem zaradi višjih investicij korporacij v sektor informacijskih tehnologij ter zaradi vala inovacij (mobilne tehnologije, računalništvo v oblaku). Bi torej morali vlagateli skočiti na vlak ali je morda že prepozno? Investicije korporacij naj bi nadaljevale rast tudi v letošnjem letu.

 Da je tehnološki sektor pomemben za prihodnjo rast ameriškega trga, se strinja tudi Marko Bombač iz NLB Skladi. "Vrednotenja ameriških delnic so danes glede na večino kazalcev visoka, pri čemer deloma vrednotenja vlečejo navzgor ravno delnice družb iz tehnološkega sektorja. Z nadpovprečno donosnostjo je delež tega sektorja v vodilnem ameriškem delniškem indeksu S&P 500 porasel na več kot 26 %, kar je največ po poku tehnološkega balona. Ko govorimo o prihodnji donosnosti ameriških delnic, je eno ključnih vprašanj potencial tehnološkega sektorja," je dejal. "V prid sektorju govori solidna gospodarska rast v razvitem svetu, ki bolj koristi cikličnim družbam. Tehnološke družbe z razvojem novih produktov tudi uspešno ustvarjajo dodatno povpraševanje po njihovih produktih, kar pozitivno vpliva na njihovo poslovanje. Poleg vsega bo na poslovanje teh družb pozitivno vplivalo tudi povpraševanje podjetij iz realnega sektorja. Slednja bodo, tudi kot posledica manj prostih resursov na trgu dela, več investirala v tehnološke izboljšave z namenom povečevanja produktivnost," še dodaja Bombač.

 "Dejstvo je da se balon v vsakem bikovem trendu počasi napihuje in tudi tokrat ni nič drugače. Gledano iz zgodovinskega vidika pa vrednotenja delnic trenutno niso tako močno visoka kot se zdi na prvi pogled. Treba je upoštevati, da podjetja v tem letu dosegajo več kot 20 odstotne rasti dobičkov, ki so po dolgem času podprti tudi z nadpovprečno rastjo prodaje, kar je dejansko kar krepko znižalo vrednotenja. Iz tega vidika se pričakovana vrednotenja bolj približujejo dolgoročnim povprečjem (merjeno s kazalnikom P/E) kot pa napihujejo proti rekordnim vrednostim," pa menijo analitiki ALTA Skladi. Drži pa, se strinjajo, da so vrednotenja v tehnološkem sektorju trenutno najvišja. "Mnogokrat ljudje primerjajo situacijo iz konca prejšnjega stoletja, ko smo bili priča napihovanju balona (in kasneje poku) tehnoloških delnic. Situacija je tokrat drugačna kajti tehnološka podjetja dosegajo rekordne dobičke in jih od vseh sektorjev tudi povečujejo po najvišji stopnji. Dejstvo je, da se je v zadnjih 20 letih svet močno spremenil in se dejansko dogaja tisto, kar so vizionarji pričakovali pred dvajset in več leti. Poslovanje podjetij se nezadržno seli v oblak in ta proces je dejansko šele v začetni fazi. Potrošniki svoje navade, od nakupov do komunikacij, počasi a vztrajno prilagajamo trendom, kar pomeni da čedalje več storitev opravljamo preko pametnih telefonov. Da stvar deluje in je varno poskrbijo tehnološka podjetja in tudi tukaj gre trend nezadržno naprej. Če so vrednosti delnic tehnoloških podjetji pred 20 leti rasle izključno na pričakovanjih (dobiček je bil nepomemben) tokrat rastejo na račun rasti dobička in prodaje," še dodajajo.

 Da je rast posledica fundamentalnih dejavnikov, se strinja tudi Damjan Kovačič iz KBM Infond. "V zadnjih petih letih so delnice 100 največjih tehnoloških družb v povprečju pridobile okoli 20 % letno, delnice velike peterice (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft in Google) pa so v zrasle celo za okoli 28 % letno. Vseeno moramo upoštevati, da je njihova izjemna rast v veliki meri posledica fundamentalnih dejavnikov, saj tehnološke družbe pokajo od moči in še nikoli prej niso bile tako dobičkonosne, s profitno EBIT maržo, ki znaša skoraj 30%, oziroma dvakrat toliko je profitna marža preostalih ameriških delnic. Kakorkoli obračamo, so fundamentalna vrednotenja tehnoloških delnic zgodovinsko zelo visoka, vendarle pa niso niti približno tako vrtoglava, kot so bila na prelomu tisočletja, tik pred pokom tehnološkega balona," pravi Kovačič. 

Dobri obeti že vključeni v tečaje delnic

Kot pravi Bombač, so dobri obeti že vključeni v tečaje delnic. "Vrednotenja tega sektorja glede na prodajo in knjigovodsko vrednost (P/S in P/B) so se namreč že močno približala nivojem z vrha tehnološkega balona, in to kljub temu da je danes letna pričakovana rast dobičkov v prihodnjih 3 letih (+14 %) precej nižja kot ob prelomu tisočletja (+70 %). Po drugi strani pa so vrednotenja glede na dobičke teh družb (P/E in EV/EBITDA) zgolj rahlo nadpovprečna, pri čemer je ključen razlog za to močna rast dobičkovnih marž. A ker živimo v kapitalizmu, kjer visoke marže in donosnost na ustvarjen kapital privabijo novo konkurenco, ki ustvari pritisk na marže, pričakujemo v prihodnjih 10 letih počasnejšo rast dobičkov tehnoloških družb kot v preteklih 10 letih. Glede na splošna pričakovanja vlagateljev, ki danes pričakujejo v povprečju več kot 14 % letno rast dobička na delnico za družbe iz tega sektorja, kar je blizu vrhov vse od leta 2005, ocenjujemo, da so v trenutne tečaje delnic teh družb vključena preveč optimistična pričakovanja," svari Bombač.

 V primeru dodatnih vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Oznake: DZU intervju
Priporoči članek prijatelju