Davčni zavezanci smo v letu 2016 donirali več kot 4,6 milijona EUR

Davčni zavezanci smo v letu 2016 donirali več kot 4,6 milijona EUR

Davčni zavezanci za dohodnino lahko v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) namenimo za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Donacijo lahko namenimo enemu ali največ petim organizacijam v deležu 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. 

Če se za donacijo ne odločimo, gre 0,5 % od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5 %) v državni proračun RS. Donacija tako ne vpliva na davčno osnovo.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarne organizacije (vključno z varstvom človekovih pravic), zdravstvene, dobrodelne, kulturne, ekološke, športne, religiozne organizacije ter organizacije s področja zaščite in reševanja, kot tudi sindikati in politične stranke.

Za seznam upravičencev do donacij za leto 2017 kliknite TUKAJ (prenos PDF datoteke).

Finančna uprava RS upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 

Izjema so le samostojni podjetniki z normiranimi stroški, ki dela dohodnine ne morejo donirati, medtem ko jo tisti z dejanskimi stroški lahko. S strani FURS-a navajajo, da normiranci s svojimi dohodki iz dejavnosti niso zavezanci za letno odmero dohodnine, saj se njihova dohodnina odmeri po stopnji 20 % in se šteje za dokončni davek.

Donacija dohodnine je med zavezanci vse bolj razširjena

Za donacijo dohodnine se povprečno odloči vsak tretji davčni zavezanec. Skupaj se je tako v letu 2016 doniralo več kot 4,6 milijona EUR.

Po podatkih FURS-a je del dohodnine za donacije v letu 2016 namenilo 441.562 (29 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun. V primerjavi s predhodnim letom se je tako število donatorjev povečalo za 1,5 % oziroma za dobrih 25.000 zavezancev.

Donacije je v letu 2016 prejelo 5.054 različnih upravičencev v skupnem znesku 4.603.843,18 EUR, kar znaša 604.040,67 EUR več kot leto poprej.

Nevladne organizacije so prejele okoli 94,47 % vseh doniranih sredstev oziroma 4,35 milijona EUR.

Spodnja tabela prikazuje deset največjih prejemnikov donacij za leto 2016.

Prvo politično stranko, Socialne demokrate, najdemo na 29. mestu, ki je preko 1.743 donacij upravičena do 14.741,58 EUR. Mesto za SD pa se je uvrstila Slovenska demokratska stranka, ki je preko 1.113 donacij dobila 13.933,47 EUR. Seznam vseh prejemnikov donacije dela dohodnine najdete TUKAJ.

Ne pozabite! V kolikor polovice odstotka dohodnine še niste namenili v dobrodelne namene, lahko za letošnje leto to storite do 31. decembra 2017.

Več informacij kako določiti prejemnika najdete na portalu Informiran.si

Priporoči članek prijatelju