Vloga gospodarskega cikla pri sektorskem investiranju

Članek slika

Ko se odločate za prilagoditev naložbenega portfelja, se vsakič pojavi vprašanje: "Katere sektorje dodati in katere umakniti?". Da bi vam pomagali, vam bomo predstavili diagram, ki za vsako fazo gospodarskega cikla izpostavlja sektorje, ki se tradicionalno najbolje izkažejo.

Sektorsko investiranje je eden izmed načinov dolgoročnega investiranja. Donosi nikakor niso zagotovljeni, a vas lahko ta strategija v delu portfelja, namenjenemu tovrstnim naložbam, postavi v prednost, še preden se trendi na trgih obrnejo v nasprotno smer.

Ekonomisti gospodarski cikel vedno delijo na štiri dele: rast, vrhunec, recesija in okrevanje. Borzni trgi pa odražajo dogajanje v gospodarstvu in določeni sektorji se v posameznih delih cikla izkažejo bolje od ostalih.

Rast: Ko je gospodarstvo v naraščajočem trendu, naraščajo tudi pričakovanja vlagateljev. V tej fazi cikla se po navadi najbolje odrežeta tehnologija in sektor potrošnih dobrih.

Vrhunec: Ko gospodarstvo doseže vrhunec, trgi preidejo v fazo evforije, centralne banke pa z višanjem ključne obrestne mere močno vplivajo na dogajanje na borzah. V tej fazi se tradicionalno najbolje izkažejo sektorji, kot so finance, energija in materiali.

Recesija: Ko pride do recesije in cene delnice padejo, je najbolj smiselno razmisliti o defenzivnih sektorjih, kot so osnovne potrošne dobrine, javne dobrine in farmacija. To je posledica dejstva, da povpraševanje po produktih in storitvah podjetij iz teh panog upade manj, saj te potrebujemo ne glede na del cikla, v katerem se nahajamo.

Okrevanje: Ko gospodarstvo okreva, se je smiselno pozicionirati tako, da okrevanje še najbolje izkoristimo. V tej fazi se najbolj izkažejo industrija, nepremičnine in surovine.

Brez tveganj ne gre

Pri sektorskem investiranju je pomembno tudi to, da se določenim sektorjem izpostavite še preden gospodarstvo preide v določeno fazo, saj lahko v nasprotnem določeno delnico ali sklad kupite prepozno. A s tem pride tudi nevarnost, da se določenim sektorjem izpostavite prezgodaj in doživite nepotreben padec, tako da je za tak način ključnega pomena disciplina in dobri živci.

Vsi bi radi vnaprej vedeli, v kateri fazi se nahajamo in kaj bo v prihodnje najbolj raslo. A če bi to vedeli, verjetno ne bi brali tega prispevka in tudi jaz se verjetno ne bi ukvarjal s pisanjem tega prispevka in analiziranjem posameznih naložb.

Torej, če se niste pripravljeni izpostaviti tveganju, tudi investiranje za vas ni primerno. Na trgu vedno obstajajo zajamčeni produkti, kot so depoziti, a obstaja nevarnost, da bo realna vrednost vaših sredstev padala. Že danes lahko vidimo, da obrestne mere na depozite ne dosegajo stopnje inflacije. Tako v praksi banki posodite sredstva, se odpoveste likvidnosti, po preteku enega leta pa lahko s tem denarjem kupite manj dobrin, kot danes.

Lahko pa vam pri ustrezni razpršitvi pomagamo tudi analitiki Vzajemci Skupine.

V primeru vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja