Vlagatelji nagrajeni za podporo mejnih trgov

Članek slika

V zadnjem letu in pol so bili vlagatelji, ki so svoja sredstva investirali na mejne trge - manjši, manj znani 'sorodniki' trgov v razvoju -, nagrajeni z nadpovprečnimi donosi investiranih sredstev.

Medtem, ko je MSCI Emerging Markets Index od začetka leta 2013  ostal skoraj nespremenjen, je MSCI Frontier Markets Index v tem času pridobil več kot 50 odstotkov. Tudi razviti trgi so beležili lepo rast, ki je z 32 odstotki še vedno zaostala za mejnimi trgi.

Izkazale so se tudi posamezne države. Od začetka 2013 so največ pridobile: bolgarska borza (91 odstotkov), pakistanska borza (88 odstotkov), nigerijska borza (47 odstotkov). Krepka rast pomaga mejnim trgom - ponavadi definirani kot države, katerih kapitalski trg je majhen in premalo likviden, da bi bil uvrščen med trge v razvoju - pri pridobivanju pozornosti v investicijskem svetu.

Podatki, ki jih zbira EPFR Global, kažejo na to, da so mejni trgi od začetka letošnjega leta privabili za 1,5 milijarde dolarjev novih vplačil. Od začetka leta 2013 so privabili 5,6 milijard dolarjev novih sredstev.

Pozitivnih novic je še več: zadnje raziskave kažejo, da so mejni trgi, ki so v svetu znani po svoji nestabilnosti (tako politično, kot gospodarsko), morda manj volatilni, kot se je sprva mislilo. Raziskava, ki jo je naredilo podjetje LR Global in jo objavilo maja letos, kaže na to, da so bili mejni trgi v desetletnem obdobju, ki se je končalo s koncem leta 2013, najmanj volatilni med vsemi primerjalnimi skupinami.

Raziskava kaže, da so borzni indeksi mejnih trgov bili občutno manj volatilni od borznih indeksov trgov v razvoju in nekoliko manj volatilni od indeksov razvitih trgov.

LR Global, ki ima v delnicah mejnih trgov investiranih približno 200 milijonov dolarjev, definira volatilnost kot anualizirani standardni odklon donosnosti posameznih trgov. Standardni odklon, ki so ga pri LR Global merili na tedenski ravni, je enota, ki prikazuje, kako močno trg zaniha gor ali dol. Višji je standardni odklon, bolj volatilen je borzni trg.

Brent Clayton, upravljavec premoženja pri LR Global ter eden izmed avtorjev raziskave, je povedal, da je bil nad rezultatom močno presenečen. »Pri pogledu na indekse smo pričakovali, da bodo mejni trgi manj volatilni od trgov v razvoju, ampak smo bili šokirani, ko smo ugotovili, da so bili manj volatilni tudi od razvitih trgov,« je povedal Clayton, ki rezultat pripisuje omejeni izpostavljenosti mejnih trgov svetovnemu finančnemu sistemu. »To so trgi, ki so v prvi vrsti odvisni od domačih vlagateljev in se tako v večji meri izognejo večjim odlivom in prilivom tujih sredstev,« je dodal.

Alison Graham, ki upravlja hedge sklad pri Voltan Capital Management LLC, ki investira na mejne trge, pravi da je eden izmed razlogov, da so bili mejni trgi manj volatilni tudi v tem, ker so si gospodarstva teh držav tako različna. »Posamezne države med mejnimi trgi so lahko izjemno volatilne, ampak kot skupina, tvorijo portfelj med seboj nizko koreliranih trgov,« je povedala. »Tudi države, ki spadajo med trge v razvoju so si zelo različne ampak imajo kljub temu visoko stopnjo korelacije, saj so vse odvisne od svetovnega toka kapitala,« je še dodala Graham.

Med desetimi najmanj volatilnimi kar devet mejnih trgov

V prej omenjeni raziskavi, ki je obravnavala 80 držav, so med deseterico najbolj volatilnih držav, le štiri države, ki spadajo med mejne trge (Ukrajina, Romunija, Argentina in Kazahstan). Pet od desetih je trgov v razvoju. Najbolj volatilna država pa je bila Islandija, razviti trg, ki je bil med svetovno finančno krizo še posebej močno prizadet.

Najmanj volatilna država je Trinidad in Tobago, eden izmed devetih mejnih trgov med deseterico najmanj volatilnih na svetu. ZDA so se uvrstile na 11. mesto med najmanj volatilnimi.

Analitiki so si enotni, da bodo mejni trgi tudi v prihodnje privabljali vse več kapitala. Tako je jasno, da bo tudi volatilnost v prihodnje višja. Višja volatilnost pa morda ni tako slaba, saj je na svetu veliko vlagateljev in skladov, ki priložnosti iščejo na trgih z višjo volatilnostjo. Letos so vietnamske delnice med aprilom in majem izgubile približno 15 odstotkov. Takoj za tem so mnogi tuji vlagatelji začeli kupovati delnice vietnamskih podjetij, saj so se jim zdele podcenjene. Primer Vietnama kaže na to, da so delnice prodajali domači vlagatelji, kupovali pa tuji.

Kljub vsemu naštetemu zgoraj, je tveganje, ki ga sprejmejo vlagatelji pri investiranju na obravnavane trge, visoko. In ne glede na to, katero državo podprete, to ostane na visoki ravni. Poleg političnega tveganja, ki je na teh trgih višje, je prisotno še valutno tveganje. Kljub temu pa analitiki na daljši rok na teh trgih pričakujejo najvišjo rast. Vlagateljem priporočajo investiranje na te trge za obdobje, ki je daljše od sedmih ali celo desetih let, saj se na tak način najlažje izognejo kratkoročnim tveganjem, ki se tam pojavljajo.

V Sloveniji se tržita dva sklada, ki sredstva vlagateljev investirata izključno na mejne trge:

Numerica Emerging Frontiers in

Infond Frontier


Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja