Velik potencial delnic trgov v razvoju

BRIC in Frontier trgi zaostajajo - kako dolgo še?

Članek slika

Za potrpežljive dolgoročne vlagatelje so z vidika vrednotenj te delnice zanimiv naložbeni razred tudi če se makroekonomske razmere teh držav v kratkem ne izboljšajo.

Eden najbolj izrazitih trendov v prvi polovici leta je nepričakovano velik prepad med ameriškimi in japonskimi delniškimi trgi na eni in trgi držav v razvoju (Bric in Frontier trgi) na drugi strani. Ameriški indeks S&P 500 in japonski Nikkei sta, preračunano v evrih, v prvem polletju zrasla za 10 oz. 14 %, medtem ko je indeks držav v razvoju MSCI EM izgubil preko 14 % svoje vrednosti. Še slabše se je godilo vlagateljem v regijo BRIC, kjer delnice zdrsnile za 18 %, posebno trd pristanek pa so doživele brazilske delnice, ki so izgubile skoraj četrtino svoje vrednosti.

Graf: Primerjava gibanja ameriškega delniškega indeksa S&P 500 in indeksa držav razvoju MSCI EM

Finančni analitiki in ekonomisti za polom na delniških trgih držav v razvoju najpogosteje navajajo primanjkljaje na tekočih računih plačilnih bilanc, upočasnjeno dinamiko rasti industrijskega sektorja in bruto domačega proizvoda, rast dolarja, padce na surovinskih trgih, prevelike kapitalske naložbe podjetij in precenjene obvezniške trge. Seznamu slabih novic se je pred kratkim pridružila še skrb zaradi kitajskega kreditnega krča, Citigroupov indeks ekonomskih presenečenj pa se je spustil na raven iz aprila 2009. Zelo pesimistični so tudi globalni institucionalni investitorji, ki so imeli v devetih desetinah časa od začetka tisočletja do danes v svojih portfeljih višje uteži do regije razvijajočih trgov.

Rast BDP-ja držav v razvoju še vedno prehiteva rast razvitih držav, nominalni BDP je skoraj 50 %, dobički podjetij pa za 2 % višji kot pred krizo. Kljub temu so danes delnice na Bric in Frontier trgih skoraj tretjino cenejše kot pred krizo, medtem ko so v istem obdobju dobički podjetij in delnice na razvitih trgih nižji za slabih 15 %.

Relativno nizka vrednotenja delnic na BRIC in Frontier trgih

Po podatkih iz Bloomberga delniški trgi EM kotirajo pri 1,4-kratniku knjigovodske vrednosti v primerjavi z 1,9-kratnikom globalnih in 2,4-kratnikom ameriških delnic. Delnice trgov držav v razvoju (BRIC in Frontier trgi) danes kotirajo pri manj kot 10-kratniku ocenjenih dobičkov za leto 2013 - po tem kriteriju so danes cenejše, kot so bile na primer ameriške in japonske delnice v času obeh zadnjih recesij. Citigroupova analiza prihodnjih donosov kaže, da je bil v preteklosti pri kazalniku cena/donos (P/E) pod 10 dober trenutek za nakup, saj tako nizka vrednotenja praviloma pomenijo statistično višjo verjetnost pozitivnih donosov in višje pričakovane donose – konkretno so izračunali 89-odstotno verjetnost, da bo naslednje leto na Bric in Frontier trgih pozitivno s povprečnimi donosi okoli 20 %.

Delniški trgi držav Bric in Frontier so objektivno utrpeli tako velike padce, da so v cenah delnic že zajeti skoraj vsi negativni scenariji. Za potrpežljive dolgoročne vlagatelje so z vidika vrednotenj te delnice zanimiv naložbeni razred tudi če se makroekonomske razmere teh držav v kratkem ne izboljšajo.

Damjan Kovačič je upravljavec vzajeminh skladov pri KBM Infond

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Kmalu konec velikega zdrsa ameriškega dolarja?

25.10.2010

D. Kovačič