Varčujte za otrokovo izobrazbo

Za družino

Članek slika

Kdor danes nameni vsaj mesečni znesek otroškega dodatka rednemu mesečnemu varčevanju, bo skozi obdobje 15-20 let lažje zagotovil sredstva, ki jih bo otrok potreboval.

V industrijski dobi je veljalo pravilo, da se je posameznik vključil v izobraževalni sistem in si poiskali varno in zanesljivo delovno mesto, na katerem je lahko ostal tudi svoje celotno delovno obdobje. Nato je prihod informacijske dobe spremenil pravila igre. Danes se posameznik vključi v izobraževalni sistem in se sooči s problemom iskanja ustreznega dela. Ko ga najde, se mora nenehno dodatno izobraževati, da bi lahko samo obdržal delovno mesto. Zato je na mestu vprašanje, ki si ga že zastavljajo nekateri starši:

Ali bo izobrazba dovolj za poklicni in finančni uspeh mojega otroka?

Verjetno ste v vsakdanjem življenju opazili, da vašega bančnika ne zanima vaša izobrazba, ampak ga zanima predvsem vaša finančna kondicija, katero vidi kot seštevek vaše finančne inteligence in vaše finančne zmožnosti. Ker nas otroci ves čas opazujejo in posnemajo, lahko sklepamo, da bodo naši otroci finančno inteligentni toliko kot smo mi sami. Zato je pomembno, da se sami ravnamo po pravilih, katere učimo najmlajše.

Držite se pravil, katerih učite lastne otroke

Otrokom običajno hitro priskrbimo hranilnik kovancev in jih poučujemo o pomenu postopnega varčevanja, s čimer si bodo lahko čez čas izpolnili željo, pa čeprav morda zgolj nakup nove igrače. Ko pa pogledamo svoje varčevalne navade, pa lahko hitro ugotovimo, da sami tega ne počnemo. Če danes ne znamo varčevati, potem še nismo dovolj finančno poučeni in če ne bomo varčevali za naše otroke, potem tudi sami tega ne bodo znali.

 

Vrednost ustreznega izobraževanja

V zadnjih letih smo priča velikem porastu zasebnih  šol in zasebnih izobraževalnih centrov, ki za razliko od državnega šolskega sistema otrokom ponujajo sodobnejše učne programe. Zasebne izobraževalne ustanove imajo praviloma fleksibilnejše učne programe, v katere so pogosto vključena tudi izobraževanja s področja finančnega izobraževanja. Skozi otroštvo starši iščemo in vzpodbujamo genija v otroku, medtem ko ga kasneje vključimo v šolski sistem v prepričanju, da ga bodo naučili vseh življenjsko potrebnih praks.

Omogočite otroku boljše pogoje

Kako bi se počutili, če bi v vašem otroku prepoznali inteligenčni potencial, ki bi za nadaljni razvoj potreboval dodatno ali boljše izobraževanje, vi pa mu tega ne bi mogli zagotoviti, ker niste pravočasno mislili na to? Pomislite na otrokovo razočaranje, ko bi ugotovil, da mu ne morete zagotoviti enakovrednih pogojev in da bo moral svojo zmago predati sovrstnikom še preden se je tekma sploh pričela? Dokazal in zmagal bo praviloma tisti, katerega bodo lahko starši ustrezno finančno podprli.

Povprečna mesečna obremenitev

Da bi pravočasno lahko zagotovili zadostna finančna sredstva, moramo pričeti razmišljati o tem že ob rojstvu otroka. Država namreč ne bo poskrbela za vse učne in razvojne potrebe vaših otrok, saj se časi brezplačnega šolstva iztekajo. Po mnogih izvedenih raziskavah, znašajo stroški za potrebe otrok do vključno 18 leta starosti približno 110.000€, kjer so upoštevane vsakodnevne potrebe po hrani, obleki, obutvi, šoli, šolskih potrebščinah, obšolske dejavnosti, ne vključuje pa financiranja študija. Gre za vsoto, ki na mesečnem nivoju predstavlja finančno obremenitev v višini 450 EUR. Zato je pomembno, da si na takšno finančno obremenitev pričnete pripravljati dovolj zgodaj.

Začnite z otroškim dodatkom

Kdor danes nameni vsaj mesečni znesek otroškega dodatka rednemu mesečnemu varčevanju, bo skozi obdobje 15-20 let lažje zagotovil sredstva, ki jih bo otrok potreboval. Dolgoročno varčevanje bo pomagalo znesek, s pomočjo obrestno obrestnega računa, oplemenitit. Predlagamo vam, da mesečnem znesku otroškega dodatka sami dodate isti mesečni znesek in na ta način varčujete dolgoročno. Če ponazorimo na primeru srednjega razreda otroškega dodatka, ki mesečno znaša okoli 50 EUR: Ob predpostavki 18 letnega varčevanja mesečnega zneska 50 EUR, s predvideno 7% letno donosnostjo, bi po 18 letih varčevanja privarčevali 21.046 EUR. V kolikor mesečni vloženi znesek vsako leto povišate za nivo inflacije pa bo vsota zbranih sredstev še višja.

Tako si boste s postopnim in rednim mesečnim varčevanjem bistveno ojalšali izdatke za vzgojo in izobraževanje otrok. Kar je še pomembneje, poskrbeli boste za razvoj potenciala svojih najmlajših in jim istočasno služili za zgled.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja