V času tržnih anomalij alternativa postaja klasika

Članek slika

V obdobju vse višje zadolženosti, izrednih monetarnih ukrepov in posledične volatilnosti trgov postajajo alternativne naložbe nujno potrebna naložbena možnost.

Finančne trge lahko primerjamo z vremenom. Vzemimo za primer Miami, kjer je povprečna temperatura 24,5 stopinj in sonce sije 249 dni na leto. Vendar Miami v povprečju vsake 4 leta prizadene orkan, vsakih 10 let pa je le-ta ekstremno močan. Če bi živeli v Miamiju, si hiše ne bi zgradili samo za sončno vreme, kajne?

Letne donosnosti delniških trgov znašajo povprečno okoli 9 odstotkov. Vendar pa povprečne donosnosti ne govorijo o vmesnih nihanjih trgov. Mnogo vlagateljev je zato še vedno prepričanih, da lahko dosežejo želeno donosnost, če le vztrajajo na trgih dovolj dolgo.

Tako kot vreme gredo tudi finančni trgi skozi pozitivne trende sončnih in negativne trende nevihtnih obdobij.  Vemo torej, da bo nevihta prišla, ne vemo pa, kdaj bo udarila. Tako kot gradimo hišo, ki bo preživela orkan, oblikujemo tudi portfelj naložb tako, da bo odporen na finančne nevihte. Če nam to uspe, smo naredili pomemben korak, da dosežemo naše dolgoročne ciljne donose.

Boljša pot

V primeru, da potrebujete več informacij o alternativnih naložbah, se obrnite na strokovnjake Vzajemci Skupine.

V Miamiju ni vedno 24 stopinj in naložbe nam ne prinašajo vedno 9-odstotnih letnih donosov.  Imamo dobra in slaba leta, pozitivne in negativen trende. Idealno je, če so v portfelj vključene naložbe, ki se dobro obnesejo kadarkoli in na kateremkoli trgu.

Alternativne naložbe so tako lahko del rešitve. Alternative se lahko nanašajo na naložbene razrede ali na strategije. Na splošno so to naložbe, ki niso tradicionalne, kot so delnice, obveznice in denar. Veliko alternativ ima praviloma nizko korelacijo s tradicionalnimi naložbami.

Alternativni naložbeni razredi in strategije so bili v preteklosti večini vlagateljev težje dostopni, deloma zaradi visokih minimalnih vsot naložbe in dolgih obdobij nelikvidnosti vloženega kapitala. Bili so tudi manj likvidni in težje ovrednoteni, in tudi zaradi tega so veljali za »alternativne«. Z novimi produkti, ki so vedno bolj dostopni, pa se te ovire zmanjšujejo.

Razpršitev naložb, povečanje donosa in uravnavanje tveganj

Če v tradicionalni portfelj vključite tudi alternativne naložbe, lahko tako znižate splošno volatilnost in povečate raznolikost portfelja, pri tem pa je korelacija s tržnimi nihanji tradicionalnih naložb, kot so delnice in obveznice, tipično nižja.

Medtem ko se alternativne naložbe lahko uporabljajo za razpršitev, povečanje donosa in uravnavanje tveganja v portfelju, imajo tudi same določena tveganja, ki jih je treba upoštevati. Vseeno pa so alternativne naložbe privlačne ravno zaradi tveganj, ki se razlikujejo od tistih pri tradicionalnih naložbenih razredih.

Veliko alternativ ima praviloma nizko korelacijo s tradicionalnimi naložbami.

Tretjina alternativnih naložb v lasti pokojninskih skladov

Premik od delnic in obveznic proti alternativnim naložbam je najbolj očiten med institucionalnimi vlagatelji, saj tovrstne strategije pomagajo znižati tveganje na račun boljše razpršitve.

Raziskava je pokazala, da ima največjih 100 upravljalskih družb alternativnih naložb nadzor nad več kot 3.250 milijardami evrov sredstev, kar je več kot polovica vseh sredstev v tem sektorju. Upravljavci alternativnih naložb sicer še naprej ostajajo odvisni od sredstev pokojninskih skladov, saj ta predstavljajo več kot tretjino investiranih sredstev v alternativnih naložbah.

Z vse večjim zanimanjem za alternativne naložbe se je zvišala tudi potreba po zagotavljanju boljše likvidnosti teh naložb, kar je posledično pripeljalo do razvoja sekundarnega trga, kjer lahko vlagatelji prodajo in kupijo deleže v skladih zasebnega kapitala in nekaterih drugih alternativnih naložbah. V letu 2015 je skupna vrednost poslov na sekundarnem trgu dosegla rekordno višino 40 milijard dolarjev. Zaradi volatilnosti na trgih, ki smo ji priča tudi letos, bi to, po mnenju analitikov, lahko še dodatno spodbudilo razvoj trga.

Ravno razvoj sekundarnega trga nakupov in prodaj je alternativne naložbe dokončno približal zasebnim vlagateljem, ki se, ob upoštevanju nadpovprečnih donosov v zadnjih 15 letih, vse pogosteje odločajo za naložbe v novi naložbeni razred.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Drugo mnenje: Kako donosna je naložba v ljubljansko stanovanje?

09.03.2017

M. Sova