Staranje prebivalstva: Investicijski megatrend 21. stoletja

Članek slika

Skozi zgodovino smo bili priča nekaj megatrendom, ki krojijo usodo vsega sveta in trajajo več desetletij. V 19. stoletju je bil to razvoj industrije. V 20. stoletju smo megatrend doživeli z razvojem komunikacijskih naprav in interneta. V 21. stoletju pa bo stanje v svetu krojilo staranje prebivalstva.

Ste vedeli, da se bo število starejših od 65 let v naslednjih 20 letih podvojilo in bo število starejših ljudi prvič v zgodovini preseglo število mlajših od 15 let? Še večjo rast bo svet beležil v populaciji ljudi, starejših od 80 let, saj se bo število z zdajšnjih 1,7 odstotka prebivalstva skoraj potrojilo na 4,5 odstotka prebivalstva. Vodilni pri tej štafeti pa smo ravno prebivalci razvitih držav, kjer bi lahko stanje označili za dramatično: leta 2011, prvič v zgodovini, je število starejših od 65. leta preseglo število mlajših od 15. leta. Do leta 2025 bo število prvih preseglo tudi število mlajših od 20 let. Najslabšo demografsko sliko je opaziti na Japonskem in v Nemčiji. Nepresenetljivo, saj sta ravno ti dve državi tudi v vrhu lestvice držav po napovedanih gradnjah domov za oskrbo starejših.

Ponudniki storitev, dobrin in tudi politiki se bodo v pirhodnje prilagajali demografski sliki posamezne države

Znašli smo se v obdobju, o katerem so analitiki svarili že pred več kot 50 leti. Upokojevanje generacije baby-boom povzroča spremembe na področju demografije hitreje, kot smo se sposobni prilagoditi tem spremembam. Upokojevanje s seboj potegne tako strukturo potrošnje kot tudi strukturo investicij in nenazadnje tudi državne izdatke. Glede na stopnjo rodnosti, ki jo beležimo v razvitih državah, pa se obenem nahajamo precej blizu 4-2-1 problema, kot ga poznajo na Kitajskem. Politika enega otroka je povzročila anomalijo, ko mora en otrok v aktivni dobi pomagati tako obema staršema kot tudi obema starima staršema. S podobnimi težavami se soočamo tudi v Evropi, saj v povprečju spadamo med najstarejše prebivalce sveta, obenem pa je stopnja rodnosti zelo nizka. Posledično napovedi za svet, v kakršnem bomo živeli v prihodnje, velik poudarek namenijo ravno staranju prebivalstva. Nenazadnje se tudi podjetja s svojimi proizvodi prilagajajo potrebam potrošnikov in ne obratno. Izjema niso niti države pri sprejemanju zakonov.

Generacija baby-boomerjev je ne samo najstarejša, ampak tudi najbolj premožna. Ker upokojenci bolj redko posegajo po delniških naložbah, se bodo po desetletjih varčevanja v delnicah preselili na stran prodajalcev, kar bo nedvomno predstavljalo dodaten pritisk na vrednost standardnih naložb, čeprav le minimalen.

Največ potenciala analitiki vidijo v sektorju farmacije in tehnologije ter v nepremičninskem segmentu trga. Povedano na široko, bodo starejši imeli manjšo potrebo po nakupu stanovanj za mlade družine in večjo potrebo po selitvi v naselja, namenjena za starejšo populacijo, v domove za starejše ter oskrbovane namestitve. Ta del sektorja predstavlja še največjo priložnost naslednjih desetletij, precej pozornosti pa morate pred investiranjem nameniti pregledu podatka, v katerem delu demografske tranzicije se država nahaja. Največje priložnosti za vlagatelje bodo ponujale regije z najvišjim deležem prebivalstva, starejšega od 65 let. Pri tem smo v EU v prednosti pred ostalimi. Farmacija in tehnologija pa bosta na boljšem zaradi očitnega – razvoja novih zdravil ter vedno večje potrebe po teh zdravilih.

V Nemčiji so se na starostno diskrepanco začeli pripravljati že pred 25 leti, tako da so na zvezni ravni sprejeli zakon o subvencioniranju oskrbovanih domov za starejše. Ker 53 odstotkov prebivalcev Nemčije nad 65. letom nima v lasti nepremičnine, že danes v domovih za ostarele živi več kot milijon upokojencev, še pol milijona več pa jih čaka na prosto posteljo. Če k temu dodamo podatek, da se bo po projekcijah število starejših od 65 let v Nemčiji od danes do leta 2030 podvojilo, je potreba po novih naložbah – podprtih s sofinanciranjem države – velikanska. Zato ne preseneča, da strokovnjaki take naložbe štejejo med najzanimivejše.

Največ potenciala za vlagatelje predstavljata sektorja tehnologije in farmacije ter izgradnja domov za ostarele

Domovi za ostarele načeloma ciljajo na prebivalstvo, starejše od 80 let, torej najhitreje rastoči del svetovne populacije. Skladno s starostjo se obenem tudi zvišajo potrebe ne le za druženje, ampak tudi za oskrbovane namestitve in namestitve za tiste z demenco. Gradnja tovrstnih kapacitet predstavlja segment, po katerem potrebe bodo le težko izginile. Če pogledamo samo Nemčijo, bodo v prihodnjih desetih letih potrebovali več kot milijon novih postelj, če želijo zadostiti vsem potrebam upokojencev.

Prednost tovrstnih projektov za investitorje, poleg očitnega izredno visokega povpraševanja, je v tem, da zasedenost domov ni korelirana s stanjem v gospodarstvu. Povprečna zasedenost domov za ostarele je v razvitih državah v zadnjih 5 letih konstantno presegala 85 odstotkov, tudi ob upoštevanju novo zgrajenih kapacitet.

Megatrend, v katerem smo se znašli, bo v prihodnje odprl veliko novih investicijskih priložnosti. Staranje prebivalstva je fenomen, ki je prisoten tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju, trend pa le pridobiva na hitrosti. V prihodnje se bodo vlagatelji morali zavedati tega trenda in skladno z njim tudi prilagajati svoje naložbene portfelje.

V primeru vprašanj pišite na [email protected]

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja