Pomen razpršitve portfelja

Članek slika

Razpršitev je strategija, ki jo investitorji uporabljajo za upravljanje tveganja znotraj portfelja. Temelji na predpostavki, da če portfelj ustrezno razpršite med različne naložbene tipe, zmanjšate skupno tveganje. Tako posamezen dogodek ali slaba naložba ne bodo povzročili večje škode. Kljub temu se moramo zavedati, da na vse dejavnike, ki vplivajo na donos vrednostnih papirjev, žal ne moremo vplivati.

V splošnem, na donos vsakega vrednostnega papirja (delnice) vplivata dva dejavnika. Prvi izhaja iz ekonomskega okolja in situacije, v kateri se gospodarstvo nahaja. Med te dejavnike štejemo inflacijo, obrestne mere, menjalne tečaje, ceno nafte, gospodarski cikel in podobno. Nobenega izmed teh makroekonomskih dejavnikov ni mogoče napovedati z gotovostjo, vendar vsi tako ali drugače vplivajo na donos posamezne delnice. Temu tveganju je izpostavljeno celotno gospodarstvo in imenujemo ga sistematično tveganje ali tudi tržno tveganje (angleško: market risk, systematic risk, nondiversifiable risk). Ne glede na diverzifikacijo portfelja, se le-temu ni moč izogniti.

Drugi dejavnik, ki vpliva na uspešnost podjetja (in s tem na donos delnice) imenujemo nesistematično tveganje (angleško: nonsystematic risk, unique risk, firm-specific risk, diversifiable risk). Med te dejavnike štejejo raziskave in razvoj podjetja, stil vodenja in filozofija podjetja, zadolženost, ipd … Za to vrsto tveganja je značilno, da ga je možno z diverzifikacijo izničiti. Z razpršitvijo na naš portfelj namreč vplivajo skupni dejavniki in seštevek specifičnih vplivov posameznih delnic, ki pa so različni. Statistično gledano so ti vplivi (firm-specific influences) neodvisni med seboj in nekatere delnice na portfelj delujejo negativno, spet druge pa pozitivno. Rezultat je portfelj, ki je kot celota manj tvegan od posamezne delnice.

Razpršitev naložb ali alokacija sredstev.

Alokacija sredstev v praksi pomeni, da ne nesete vseh jajc v eni košari. V primeru, da bo šlo npr. na delniškem trgu kaj narobe, to še ne pomeni, da bodo temu sledili tudi drugi trgi. Z ustrezno sestavo portfelja lahko sredstva razpršite in s tem preložite tveganje na več različnih segmentov. Pomembno je, da v portfelj vključite naložbe, ki so med seboj ne-korelirane ali pa je ta medsebojna korelacija majhna. V nasprotnem primeru vas še tako razpršen portfelj ne bo obvaroval pred negativnimi dejavniki.

Ko razmišljate o razpršitvi naložb, upoštevajte naslednje kriterije:

  • naložbe naj bodo geografsko razpršene,
  • pomembno je, da imajo različno stopnjo nihajnosti, seveda še vedno sprejemljivo za vlagatelja,
  • njihova korelacija naj bo čim manjša ali celo negativna,
  • portfelj naj bo sestavljen iz obveznic, delnic (na domačem in tujih trgih), hedge skladov, skladov z garantiranim izplačilom glavnic, alternativnih naložb, itd …

Če povzamem, alokacija sredstev je uravnotežena sestava mešanice različnih vrst naložb z različnimi stopnjami tveganja v razmerju, ki je priporočljiva za vlagatelja. Je inštrument, s katerim sicer ni zagotovljena popolna varnost, je pa bistveno zmanjšana stopnja tveganja. Najbolj pomembno pa je, da je portfelj prilagojen posamezniku in njegovim ciljem.

Predno se lotite prilagajanja portfelja, se vprašajte kakšen vlagatelj ste ter določite svoje kratkoročne in dolgoročne cilje. Na podlagi tega sestavite strukturo, ki bo vključevala čim več zgoraj naštetih predlogov. Iluzorno je pričakovati, da bo povprečen vlagatelj lahko vsakič ujel najvišje in najnižje vrednosti. Tega ne znamo niti strokovnjaki. Mogoče pa je slediti trendom in na podlagi realnih podatkov ugotoviti kje znotraj posameznega trenda se nahajamo. Laični vlagatelji po navadi za to nimajo dovolj znanja ali časa in se tega tudi ne lotevajo. Tisti, ki se s tem ukvarjamo že dlje časa in med drugim je od kvalitete našega dela odvisno naše blagostanje, pa vam lahko pomagamo pri usmeritvi. Tako kot vaš mehanik, ki skrbi za to, da je vaš avtomobil pripravljen na vse čase, prav tako tudi strokovnjaki Vzajemcev skrbimo za to, da so naložbeni portfelji naših strank vedno pripravljeni na vse scenarije.

Ena izmed glavnih nalog finančnega svetovalca, in česar mnogi ne vedo, je namreč izobraževanje strank. Dejstvo je, da lahko vsaka naša stranka, ki z nami dela vsaj 3 leta, s portfeljem operira popolnoma sama, saj dobi zadosti znanja in podpore naših strokovnih služb. Sprejmite pomoč, naročite se na termin s strokovnjakom, ter na prvem mestu poskrbite za to, da bo vaš portfelj sledil trendom trga, nenazadnje pa pridobite zadostno znanje, da boste s svojimi naložbami sčasoma lahko upravljali sami.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja