Podobnost s Severno Korejo je zgolj naključna

Članek slika

Slovenija pomoč Evropske centralne banke deli s ciljem dobiti denar v proračun, ne pa spodbuditi gospodarstvo. Številni mali podjetniki bodo v drugi polovici leta delali tudi po 16 ur dnevno in bodo zaradi tega kaznovani.

Na tem mestu se spomnim zanimivega dogodka, ko je Severna Koreja humanitarno pomoč Zahodnih držav v domačih medijih označila za darilo držav, ki pozdravljajo uspehe Severne Koreje, in znak spoštovanja ter je večji del te pomoči obdržala vladajoča elita zase. O pomoči, da se država ne sesede sama vase, ni bilo nikakršnega govora, saj je "Severna Koreja najbolj razvito gospodarstvo na svetu" ... seveda, če prebirate le njihove države medije.

Slovenska vlada se je znašla v nezavidljivem položaju, vendar bodo ukrepi, namenjeni spodbujanju gospodarstva, v prihodnje bremenili male podjetnike, če ti ne bodo pozorni. Vsi v državi, vključno s politiki, smo v istem bazenu, zato bo »scanje v vodo« škodovalo vsem.

Težko bi drugače razumel nekatere pogoje, pod katerimi bo precejšen del podjetij moral denar, ki ga je Evropska centralna banka namenila Sloveniji za pomoč gospodarstvu, nakazati v proračun. Tako rekoč je ECB namenila Sloveniji 3 milijarde evrov pod pogojem, da država s temi sredstvi stimulira gospodarstvo in potrošnjo, ki ne sme usahniti. Slovenija na drugi strani ta denar deli pod pogoji, ki bodo povzročili dvoje:

  1. spodbudili bodo rast sive ekonomije in
  2. poskrbeli bodo za to, da večji del pomoči ne bo namenjen spodbujanju razvoja, ampak bo prišel v proračun.

Priložnost imamo, da z denarjem, ki smo ga tako rekoč dobili kot "donacijo", postavimo pogoje za blagostanje prihodnjih generacij. Vlada po drugi strani ne zaupa prebivalcem države, ki jo vodi, in želi ta denar dobiti v proračun, saj »znajo oni bolje upravljati z denarjem« … vsaj dokler ne pogledamo njihovih preteklih dosežkov. Vojna z malimi podjetniki, ki v razvitih gospodarstvih predstavljajo pomemben steber gospodarstva, pri nas poteka tako rekoč brez prestanka že več let. Vsi ukrepi, ki so jim namenjeni, izhajajo iz stališča, da gre pri podjetnikih za utajevalce davkov in "kapitalistične svinje", ki izkoriščajo malega človeka, kot je še v predlanskem letu to trdil predstavnik ene od vladajočih političnih strank. Morda gre res za nek minimalen odstotek ljudi, ki to počne (saj ne, da je bilo v komunizmu ali katerikoli drugi ureditvi drugače), samo na drugi strani se vladajoča elita istočasno postavi na mesto tega "kapitalističnega prašiča" tako, da bo namesto minimalnega odstotka ljudi izkoriščala celoten trg (neposlušne pa obvezno nacionalizirala).

"Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč."

Če boste torej dobro poslovali v drugem letošnjem polletju, vas bodo kaznovali oz. bodo kaznovani tudi vsi tisti podjetniki, ki bodo morali delati tudi po 16 ur dnevno, da nadoknadijo izgubljeno. V kateri državi bi še bili priča temu, da vlada podjetjem rast poslovanja omeji na 20 %, sploh po obdobju, v katerem bo poslovanje najmanj 3 mesece skoraj neobstoječe in bo v drugi polovici leta vse, kar je pod rastjo 30 %, v primerjavi z lanskim drugim polletjem negativno? Številnim podjetnikom bo del posla, ki je bil predviden za prvo polovico letošnjega leta, prestavljen v drugo polletje. Večji del predvidenega posla pa bo propadel, čeprav bo polletna rast po tako rekoč neobstoječem prvem četrtletju visoka. Tudi mnogi tisti, ki bodo na letni ravni po stroških tako rekoč na robu preživetja, bodo morali denar ECB nakazati v slovenski proračun, saj bodo prihodek od opravljenega posla prejeli v drugi polovici leta.

Ne glede na to, da bo pri letni primerjavi podjetje imelo občutno manj dobička, da bo morda prisiljeno tudi koga odpustiti ali se soočiti s stečajem ... v očeh naše vlade bodo še vedno izkoriščevalci, ki "denarja ECB, namenjenega njihovemu preživetju", niso takoj nakazali v državni proračun.

Kateri podjetniki se bodo znašli v težavah?

V težavah zaradi sredstev, ki jih je za gospodarstvo namenila ECB, se bodo znašli ravno tisti, ki so sedaj najbolj prizadeti:

  • tisti, ki so bili februarja na dopustu ali na bolniški;
  • tisti, katerih poslovanje je bilo oslabljeno že februarja;
  • tisti, katerim bo del posla prestavljen v drugo polovico leta, del posla pa propadel;
  • tisti, ki bodo v drugi polovici leta več delali.

Ko bomo čez nekaj let razpravljali o sivi ekonomiji, bomo ugotovili, da je ta že od leta 2020 v porastu. Takrat se lahko vprašamo, če nismo ravno z lastnimi ukrepi le-te spodbudili sami.

Ne spodbujajte sive ekonomije, spodbujajte dolgoročni razvoj gospodarstva!

Prispevek izraža stališče avtorja in ne nujno, da tudi lastnika spletnega mesta Vzajemci.com. V primeru vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja