Omejitev tveganja: Ne eksotika, dovolj so že navadne obveznice

Članek slika

Po skoraj 11 letih rasti  trgov, ni nenavadno, da smo letos zabeležili krizo. Nenavaden je predvsem vzrok za krizo, ne pa vse ostalo. Pokazalo se je to, kar trdimo že ves čas, krize se ne da pravočasno napovedati, zato je ključno za dolgoročni uspeh, da več časa posvetimo omejevanju tveganosti naložbenega portfelja. 

Pravilo pravi, da moramo za uspešno razpršitev tveganja v portfelj dodati čim več različnih naložbenih tipov, ki imajo med seboj nizko korelacijo, torej pri katerih gibanje enega naložbenega tipa nima vpliva na gibanje drugega naložbenega tipa. 

Če se osredotočimo na raziskave, hitro ugotovimo, da vlagatelji pri tem ne potrebujejo dragih eksotičnih alternativnih naložb - dovolj je že, če v portfelj dodamo obveznice. Navadne obveznice, ki jih držimo do dospetja, nič drugega. Sprememba v ceni, v kolikor gre za tržne obveznice, na končni rezultat v tem primeru nima vpliva, ob dospetju prejmete vnaprej znane obresti in glavnico. Še več, določene obvezniške naložbe so se med zadnjo krizo izkazale za zelo donosne. 

Seveda se gibanje cen obveznic napram delnicam ne bo nujno ponovilo tudi v prihodnje, a so tudi korelacije med posameznimi naložbenimi tipi preračunane na podlagi preteklih gibanj, tako da z drugimi podatki niti ne moremo operirati. Tudi, ko se je korelacija obveznic z delnicami povečala, so bile izgube tega naložbenega tipa neprimerno nižje od izgub delniških naložb. 

Sicer pa, če smo iskreni, večina vlagateljev obvezniške naložbe drži na tak način, kot delniške - torej kupuje in prodaja ob spremembi tečaja. V tem primeru je dodajanje tovrstnih naložb smiselno le za tiste vlagatelje, ki bi si radi znižali nihajnost celotnega portfelja. Podajam vam povprečne letne donosnosti različnih razmerij skupaj s podatki o najboljšem ter najslabšem letu posamezne kombinacije v obdobju 1926 - 2016, torej 81 let zgodovine ameriških vrednostnih papirjev.

Torej, če bi radi znižali tveganje portfelja (v današnjih časih pri povprečnih vlagateljih je to nujno), začnite s povečevanjem deležev obvezniških naložb. V kolikor vas ne skrbijo nihanja pa posvetite več časa analiziranju delniških naložb, da bi našli za vas najbolj primerne. Vsekakor pa se ne igrajte z lovljenjem vrha in dna, saj morate v tem primeru imeti prav dvakrat - prvič pri nakupu in drugič pri prodaji (oz. obratno). 

V primeru morebitnih vprašanj pišite na miha.todurov@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja