Nižja obdavčitev dobička iz kapitala in druge davčne olajšave

Članek slika

Danes je začela veljati novela zakona o dohodnini, ki razbremenjuje plače in niža stopnje plačila davka pri dobičku iz kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov iz naslova obresti, dividend in dobičkov se znižuje s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ob čemer bo kapital neobdavčen že po 15 letih imetništva. Vse navedene spremembe veljajo za nazaj, torej od začetka tega leta.

Omenjeno novelo dohodninskega zakona bi morali poslanci po načrtih sedanje vlade potrditi še pred koncem lanskega leta, vendar se je zataknilo pri preštevanju glasov. V začetku marca so novelo končno sprejeli.

Postopno bodo neto plače višje

Novela zakona predvideva tudi postopno višanje splošne olajšave, ki jo uveljavljajo vsi davčni zavezanci. Splošna olajšava se s 3.500 evrov na leto zvišuje na 7.500 evrov v skladu s prehodnimi obdobji od davčnega leta 2022 do 2024:

  • za davčno leto 2022 bo 4.500 evrov,
  • za davčno leto 2023 5.500 evrov in
  • za davčno leto 2024 6.500 evrov,
  • leta 2025 pa bo znašala 7.500 evrov.

Učinek omenjene lestvice bodo bolj občutili tisti z višjimi prihodki. Kot je že veljalo do leta 2014, se bodo odslej olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine znova enkrat letno avtomatično usklajevale s stopnjo inflacije. Ker zakon velja za nazaj, naj bi zaposleni pri obračunu dohodnine za prihodnje leto dobili povrnjen poračun za januar, februar ter prvi dve tretjini marca.

Nižja obdavčitev za najemodajalce

Poleg nižanja davčne stopnje pri dohodku iz kapitala, se znižuje tudi obdavčitev dohodka iz oddajanja nepremičnine v najem, in sicer s 27,5 odstotka na 15 odstotkov. Za leto 2019 in pred tem je bil dohodek obdavčen po 25-odstotni stopnji. Prav tako se bo znižal odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka oddajanja premoženja v najem. Ta se bo z zdajšnjih 15 odstotkov znižal na 10, kot je to veljalo leta 2019 in prej.

Dohodninska novela ob tem prinaša tudi vnovično uvedbo seniorske olajšave, ki starejšim od 70 let prizna zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov. Prav tako bodo ugodneje davčno obravnavane nagrade za poslovno uspešnost oziroma tako imenovana trinajsta plača. Novela med drugim davčno razbremenjuje nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami, pri katerih ti dobijo pravico do kasnejšega nakupa delnic podjetja po vnaprej določeni ceni. Delodajalci bodo lahko trinajsto plačo izplačevali v delniških opcijah. Kot še določa, za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene, če je ta električen, ni treba več plačevati bonitete.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja