Vse več borznih podjetij izvaja cepitev delnic, kaj to pomeni za vlagatelje?

Članek slika

V zadnjem času se vrstijo napovedi borznih podjetij o delitvi njihovih delnic. Po tehnoloških velikanih Applu, Alphabetu, Amazonu o novi delitvi razmišljajo še pri Tesli. Tudi največje slovensko bluechip podjetje Krka je leta 2007 izvedlo delitev delnic, zdaj pa ga napovedujejo še pri Petrolu. Kaj pravzaprav je delitev delnic in kako vpliva na vlagatelje?

Cepitev oziroma delitev delnic je pri večjih borznih družbah precej pogosta, saj tako povečajo likvidnost delnic. Težava namreč nastane, ko vrednost delnic skozi čas močno zraste in so zato manj dostopne manjših vlagateljem. Borzna podjetja skušajo tako z razdelitvijo spodbuditi bolj aktivno trgovanje in povečati krog vlagateljev.

Za vlagatelje je napoved o delitvi delnic pozitivna

Cepitev se po navadi zgodi v razmerju 1 proti 5 ali 1 proti 20. Čeprav teoretično podjetje zaradi večjega števila delnic nima večje tržne kapitalizacije, pa v praksi napoved o delitvi delnic spodbudi povpraševanje vlagateljev po teh delnicah, zato vrednost dodatno zraste. Ob objavi novice o delitvi delnic gre za neke vrste pohvalo podjetja v smislu: »Poglejte nas, kako uspešni smo, naša delnica  je tako zrasla, da jih bomo sedaj morali deliti!«.

Raziskava angleške centralne banke ugotavlja, da so delitve delnic "zgodovinsko bikovske", saj njihove delnice v letu delitve dosežejo povprečni donos v višini 25%. Ob delitvi obstoječi delničarji dobijo ustrezno število delnic, tako da se lastniška razmerja ne spremenijo. To pa tudi nima nobene davčne posledice za obstoječe vlagatelje.

Tesla bi zopet delila delnice

Le dve leti po tem, ko je proizvajalec električnih vozil Tesla razdelil svoje delnice v razmerju 1 proti 5, ponovno išče odobritev odbora delničarjev za podoben sklep. Ob tem še niso razkrili, v kakšnem razmerju bi delili in kdaj. Vrednost Teslinih delnic se je v ponedeljek zvišala za 8 %, s čimer je k svoji tržni kapitalizaciji dodala več kot 100 milijard dolarjev.

Podobno bodo tudi pri Petrolu na skupščini delničarjev predlagali razdelitev delnic v razmerju 1 proti 20. Tečaj delnic Petrola presega 500 evrov in ima najvišjo vrednost delnic med vsemi podjetji v prvi kotaciji na Ljubljanski borzi, kar je lahko določena ovira pri vstopu manjših delničarjev.

Ob večjih upadih delnic družbe predlagajo konsolidacijo

Pri konsolidaciji delnic je zgodba ravno obratna v primerjavi z običajno cepitvijo delnic. Za konsolidacijo delnic se običajno odločijo tiste družbe, ki so utrpele večje padce tečajev delnic oziroma govorimo o podjetjih, ki so v težavah. Z združitvijo posameznih delnic povišajo vrednost in privabijo nove vlagatelje.

Kako odreagirati kot vlagatelj?

Kot smo ugotovili, je namen delitve delnic znižati njihov tečaj in tako manjšim vlagateljem omogočiti večjo dostopnost. Ker številni vlagatelji vidijo delitev delnic kot signal za nakup, po navadi vrednost delnic ob napovedi delitve naraste. Dejstvo je, da sama delitev delnic nima neposrednega vpliva na vrednost podjetja, ampak gre bolj za to, kako trg odreagira na novico o delitvi. Ob napovedi, da bo določena borzna družba izvedla delitev delnic, lahko torej kot vlagatelj pričakujemo, da bo vrednost delnic tega podjetja dodatno narastla.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja