KING: Afriško vstajenje

Članek slika

Po več desetletjih počasne rasti ima Afrika resnično dobro možnost, da gre po azijskih stopinjah.

Predstavljajte si trgovine, založene dva metra v višino, ulice natrpane in skoraj neprehodne zaradi prerivajočih se strank in prodajalcev. Opisano je vsakdanji prizor na tržnici Onitsha na jugu Nigerije. Številni pravijo, da gre za največjo tržnico na svetu. Ta ima približno tri milijone dnevnih obiskovalcev, ki kupujejo vse – od riža in mila pa do računalnikov in gradbene opreme. To je zatočišče lokalnih trgovcev v regiji, bolj znani po svoji korupciji, piratstvu, revščini in boleznih, a hkrati tudi dom več milijonov motiviranih prodajalcev in vse premožnejših Afričanov.

Visoka rast in visok potencial

Gospodarska rast Podsaharske Afrike se bo letos še okrepila, kar je odraz boljšega gospodarskega stanja v državah izvoznicah nafte ter boljših obetov v nekaterih najbolj revnih državah te regije. V svoji zadnji napovedi je IMF Podsaharski Afriki napovedal 5,5-odstotno rast BDP v letu 2014. V letu 2013 se je BDP regije okrepil za 5 odstotkov. Hitrejša rast bo posledica višjih investicij v infrastrukturo in rudarstvo, rezultatov preteklih investicij v transport in telekomunikacije ter višji prihodki v kmetijskem sektorju.

Trend rasti naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje. Demografska slika Podsaharske Afrike kaže na to, da bodo države v regiji v prihodnje pridobile zelo veliko delovno aktivnega prebivalstva. Najbolj znana primera v zgodovini, ko se je delovno aktivno prebivalstvo v določenem obdobju nadpovprečno povečalo ter je bilo gospodarstvo deležno tako imenovane demografske dividende, sta ekonomska čudeža štirih vzhodno azijskih tigrov in ekonomski razcvet Irske v devetdesetih. Irska je namreč v zadnjih petnajstih letih postala ena najbogatejših držav na svetu, v začetku devetdesetih pa je bila ena najrevnejših. Podoben trend čaka tudi države Podsaharske Afrike. V prihodnjih 25 letih se bo delovno aktivno prebivalstvo teh držav podvojilo. V roku 30 letih pa naj bi celo preseglo število delovno aktivnih prebivalcev Indije in Kitajske.

Svet akronimov

Z optimizmom v zvezi z Afriko vseeno ni treba pretiravati, saj so stvari še vedno negotove na večjem delu celine. Večina Afričanov živi z manj kot dvema evroma na dan. Proizvodnja hrane na prebivalca še vedno upada vse od osamosvojitve v 60. letih prejšnjega stoletja. Povprečna življenjska doba je v nekaterih državah celo pod 50 leti. Podnebne razmere se slabšajo, saj sta uničevanje gozdov in širjenje puščav še vedno veliki težavi.

Nekatere države, ki se lahko pohvalijo z vratolomno rastjo gospodarstva, so z nafto bogate kleptokracije. Nekatere države, ki so se začele pravilno razvijati, kot sta Ruanda in Etiopija, so postale politično nestabilne. Tudi, če vsi ti podatki spominjajo na katerega izmed že videnih scenarijev brez srečnega konca, se nekateri temeljni kazalci gibljejo v pravo smer.

Nekateri ekonomisti so v zadnjem času začeli izpostavljati akronim KING, ki je sestavljen iz štirih ekonomij: Kenija, Slonokoščena obala (Ivory Coast), Nigerija in Gana. Te štiri države so še precej nerazvite in spadajo v kategorijo mejnih trgov. Povprečni dohodek na prebivalca je približno 2.400 ameriških dolarjev na leto. Povprečna napovedana rast BDP za te države je v letu 2014 nad 7 odstotki. Njihova gospodarstva imajo poleg tega še veliko prostora za vzdržno dolgoročno rast.

Kenija: država se še naprej hitro razvija, kljub padcu izvoza na evropske trge in padca prihodkov iz naslova turizma. Mednarodne rezerve Kenije rastejo, javnofinančni primanjkljaj na drugi strani je vse nižji. V državi so bile pred kratkim odkrite večje rezerve premoga, poleg večjih nahajališč nafte, odkritih pred tem. Država načrtuje, da bo začela izvažati nafto v roku 6 let. Nahajališča surovin so tako še dodatno izboljšala dolgoročni potencial Kenije.

Slonokoščena obala: rast gospodarstva bodo še naprej poganjale investicije. Pričakuje se rast investicij v rudarstvo in infrastrukturo. Projekcije tudi kažejo na okrevanje kmetijstva. Višina primanjkljaja naj bi se v prihodnjih letih zniževala, inflacija pa ostala pod tremi odstotki.

Nigerija: ekonomisti državi napovedujejo močno gospodarsko rast ter padec inflacije pod deset odstotkov. Veliko tveganje predstavlja odvisnost države od cen nafte, saj je od te odvisnih 75 odstotkov prilivov v državno blagajno. Približno 95 odstotkov celotnega izvoza Nigerije predstavlja izvoz nafte. Drugo pomembnejše tveganje pa je nenaklonjenost države reformam, ki bi izboljšale njen dolgoročni potencial.

Gana: država naj bi še naprej beležila močno rast gospodarstva, a inflacija ostaja velik problem, saj se je ta znova dvignila nad 10 odstotkov. Tudi pri Gani obstaja veliko kratkoročnih tveganj, ki bi lahko imeli vpliv na razvoj gospodarstva. Država ima velik primanjkljaj, nizke rezerve in naraščujoč javni dolg. Tveganje predstavlja tudi energetski sektor.

Več uporabnikov mobilne telefonije kot v ZDA ali Evropi

K razvoju pripomore tudi afriška navdušenost za tehnologijo. Samo Podsaharska Afrika ima že zdaj več kot 500 milijonov aktivnih mobilnih povezav. Zaradi slabe prometne infrastrukture je bil napredek v komunikacijskih storitvah, od mobilnega bančništva do izgradnje informacijskih centrov, zelo velik v primerjavi z ostalimi svetovnimi državami.  Mobilne povezave uporablja dobrih 30 odstotkov vseh prebivalcev Podsaharske Afrike, kar pomeni, da je potencial za nadaljnjo rast še vedno izreden. Približno desetina celine je pokrita z internetnimi storitvami, kar je celo več kot v Indiji. Zdravje številnih Afričanov se je prav tako izboljšalo, predvsem zaradi distribucije mrež za zaščito pred komarji in zmanjšanja izbruhov spolnih bolezni. Produktivnost Afričanov se povečuje povprečno tri odstotke na leto, v primerjavi z Američani, ki imajo 2,3-odstotno rast.

Vse to se dogaja, ker je Afrika končno vsaj delno spoznala, kaj pomenita mir in dobra vlada. Tri desetletja po izgonu kolonialistov ni niti ena država (razen otoškega Mauritiusa) mirno izbrala vlade ali predsednika na volitvah. Demografske usmeritve bi lahko dodatno pospešile razvoj. Zelo veliko izobraženih mladih ljudi vstopa na trg dela, hkrati pa se je stopnja rodnosti začela zniževati. Tudi Azija je imela takšno demografsko smer, ki se je začela pred tremi desetletji in se počasi končuje. Medtem je Afrika šele na začetku tega trenda. Veliko mladih, delovno sposobnih prebivalcev, je dobro za vsako državo. Toda če ni povpraševanja na trgu dela, lahko to pripelje do frustracij in nasilja. Ali bo Afrika izkoristila svoje demografske razmere, je odvisno predvsem od nacionalnih vlad.

Več trgovine, manj pomoči

Afrika še vedno potrebuje veliko reform. Vlade bi morale spodbujati ljudi k ustanavljanju podjetij ter znižati nekatere davke in poskrbeti za njihovo plačevanje. Kmetijska območja ne bi smela biti javne površine, ampak v lasti kmetov, ki bi zemljo obdelovali in širili. In še najpomembnejše: politiki morajo prepustiti oblast drugim, ko tako zahtevajo njihovi volivci. Tudi Zahodna gospodarstva bi morala prispevati k razvoju in imeti boljše gospodarske stike z afriškimi državami.

Seznam skladov, ki sredstva vlagateljev investirajo v navedene države ali pa imajo navedeno v naložbeni strategiji, da bodo sredstva vlagateljev investirali v države, ki spadajo med mejne trge (na dan 15.5.2014).
Vzajemni sklad 1 leto v % 3 leta v % 5 let v %
Numerica Emerging Frontiers n.p. n.p. n.p.
Infond Frontier -6,75 n.p. n.p.
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R -7,94 -11,73 41,13

Prispevek je bil objavljen v Naložbeni magazin Vzajemci - maj 2014

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja