Kdaj in kako prilagoditi naložbe v portfelju?

Članek slika

Ob začetku novega leta je priporočljivo preveriti in po potrebi spremeniti portfelj naložb. To lahko naredimo kadarkoli v letu, nekateri vlagatelji portfelj pregledajo celo večkrat na leto, odvisno od sestave in vrednosti naložb. Ponoven pregled portfelja lahko primerjamo z menjavo olja na avtomobilu – svoje naložbe moramo vzdrževati in usklajevati z lastno strategijo. Poglejmo, kako pravilno prilagoditi portfelj.

Kako razporedimo sredstva v našem portfelju, močno vpliva na stopnjo tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejemati. Na začetku investicijske poti si naložbe izberemo sorazmerno s količino tveganja, ki ga prinašajo, in z namenom visoke razpršitve. Čez čas se naše prvotno naložbeno razmerje zaradi tržnih razmer poruši, zato moramo sredstva na novo razporediti. Kljub temu da smo dolgoročni pasivni vlagatelji, moramo na vsake toliko časa izvesti nujne nakupe in prodaje finančnih instrumentov, da se naše razmerje med pričakovanim donosom in tveganjem ne poruši.

Zakaj bi prodajali naložbe, ki jim gre nadpovprečno dobro?

Mnogi se ob tem vprašajo, ali je pametno prodati naložbo, ko ta generira visok donos, in na drugi strani povečati delež naložbe, ki ima podpovprečen donos. Že res, da se bo rast morda nadaljevala in boste zamudili določen donos, a brez skrbi, metoda uravnoteženosti portfelja uči prav to, saj je v času bikovskega trenda na delniških trgih psihološko gledano težko vzpostaviti ravnovesje. Če tega ne dosežemo, toleriramo previsoko izpostavljenosti do posamezne naložbe.

Da razložimo: za popolnoma racionalnega vlagatelja bi bilo smiselno, da ima v portfelju le delniške naložbe, a tak vlagatelj v resnici ne obstaja. Prav zato je smiselno delniške naložbe dopolniti z obvezniškimi in se s tem izogniti paničnim prodajam delniških naložb, ko te upadajo. Na dolgi rok se bo naš portfelj obnesel bolje, pa tudi prodajali in kupovali bomo najbolj »pametno«, saj ne bomo posebej iskali vrha in dna cikla.

Razmerje 60/40 ali 80/20, morda celo 90/10?

O čem govorimo? Naložbene strategije predvidevajo različna razmerja med delniškimi in obvezniškimi naložbami. To sta namreč po tveganju skrajni naložbi. Razmerje 60/40 je tako primerno za bolj konservativnega vlagatelja, ki naj bi imel 60 % portfelja v delniških in 40 % v obvezniških naložbah. Večji kot je delež delnic, večje tveganje mora sprejemati vlagatelj.

Najbolj znani borzni investitor Warren Buffett tako predlaga razmerje 90/10, čeprav osnovno vodilo portfeljske strategije uči, da v delniških naložbah ne bi smeli imeti več kot 80 % naložb. Ob tem pa moramo upoštevati še kriterij razuma, ki pravi, da je treba v primeru nizkih cen delnic povečati delež delniških naložb.

Ko delniškim trgom vlada bik, vrednost delnic raste, zato se bo povečal odstotek delniških naložb v vašem portfelju. S tem se bo spremenilo tudi tveganje, ki ga kot vlagatelj sprejemate. Prav zato se priporoča, da razmerje ponovno uravnotežite, torej prodate en del delnic in kupite obveznice.

Kdaj ponovno uravnotežiti portfelj?

Nekateri finančni svetovalci priporočajo ponovno uravnoteženje naložb v portfelju v določenih intervalih, na primer vsakih šest ali 12 mesecev. Lahko pa se za popravek razmerja naložb odločite, ko pride do 5 ali več-odstotnega zamika razmerja. Najbolj priporočena je kombinacija obojega, pri čemer imejte v mislih, da usklajevanje portfelja pri enoodstotnem odstopanju nima nobenega smisla, pa še dodatne stroške si boste nakopali.

Uravnoteženje portfelja glede na starost?

Kako razporediti naložbe v portfelju glede na posamezno življenjsko obdobje? Razmerje med delniškimi in obvezniškimi naložbami moramo uravnavati tudi glede na starost, saj si mlajši vlagatelji lahko na splošno privoščijo večje tveganje kot nekdo tik pred upokojitvijo. Za mlade je tako priporočljivo  agresivno vlaganje, za starejše pa bolj konservativno. Podobno starostno prilagajanje naložb zasledujejo tudi aktivno upravljani skladi življenjskega cikla.

Zdaj, ko smo dilemo glede smiselnosti prilagajanja portfelja razrešili, sledi vprašanje, ali boste portfelj prilagajali sami ali s pomočjo finančnega strokovnjaka. Če se tega lotite sami, morate imeti primerno znanje in dovolj časa. V nasprotnem primeru so tukaj vedno za vas svetovalci Vzajemci Skupine - vaš partner pri doseganju finančnih ciljev. Naročite se na posvet.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja