Kako upravljati s prihranki, ko odplačujete kredit?

Članek slika

Borzni vrtiljak je za nove vlagatelje vse bolj privlačen, sploh če indeksi teden za tednom postavljajo rekorde. V skušnjavo investiranja padejo tudi vsi tisti, ki odplačujejo kredit in imajo določen presežek prihrankov. Ga je ob višku denarja bolje poplačati, ali presežek investirati na kapitalske trge?

Tako vlaganje kot odplačilo dolga sta dobri osebno-finančni potezi, če imate določen presežek denarja. Kaj je bolj smiselno? Naše finančno stanje se bo izboljšalo v obeh primerih. Vlaganje je smiselno, če lahko s svojimi naložbami zaslužite več, kot je vaš obrok dolga. Seveda pa bo odplačilo dolga z visokimi obrestmi zagotovilo boljšo donosnost vašega denarja kot skoraj katerakoli naložba. Če se odločite odplačati dolg, začnite odplačevati tiste dolgove, ki imajo najvišje obrestne mere.

Vlaganje v primerjavi z odplačilom dolgov: ključne razlike

Vlaganje je način, kako denar prihraniti in oplemenititi za prihodnost. Lahko ga naložimo v delnice, obveznice ali vzajemni sklad. Naložbe so način za dolgoročno finančno varnost in večina svetovalcev poudarja, da pri dolgoročnem vlaganju ne smemo reagirati na borzna nihanja.

Po drugi strani dolg predstavlja denar, ki ste ga že porabili in za katerega vam posojilodajalec zaračunava obresti. Če ne bo poplačan, bo dolg rasel in rasel, obresti pa bodo poslabšale vaše finančno stanje v prihodnosti. Nasprotno pa si z rednim odplačevanjem ali poplačilom samega dolga izboljšamo kreditno oceno, kar je lahko zelo pomembno, če si želite tudi v prihodnje izposoditi denar.

Primer:

Na splošno velja, da je smiselno vlagati, če z vlaganjem zaslužite več od obrestne mere kredita. Na primer, če imate hipoteko z obrestno mero 5 % in vlagate v borzni indeksni sklad, ki prinaša 10 % letno donosnost, bo vaš denar dolgoročno donosnejši z investiranjem. Po drugi strani pa če odplačujete dolg na kreditni kartici, ki velja za eno izmed najdražjih oblik zadolževanja, bo vaša obrestna mera blizu 20 %. V tem primeru bi bilo bolje, da dodaten denar vložite v odplačilo tega dolga, namesto v indeksni sklad.

Ni tako preprosto!

Na žalost pri investiranju ni vedno tako preprosto. Naložbe so glede donosa lahko zelo spremenljive. Omenjeni delniški indeksni sklad bi se letos res lahko povečal za 10 %, naslednje leto pa bi morda dosegel veliko nižji donos. Prav zato moramo računati na povprečni donos indeksa in vlagati dolgoročno. Kljub temu obstajajo tudi take naložbe, ki imajo za vlagatelje zajamčen donos, kot so bančni depoziti, obveznice in podobno. Težave pa je, da imajo zaradi nizkega tveganja tudi nizke stopnje donosa, ki le redko presegajo obrestne mere, ki jih zaračunavajo izdajatelji kreditnih kartic in drugi posojilodajalci.

Dolg je ovira za finančno varnost. Reševanje kratkoročnih težav pa ne bi smelo iti na račun dolgoročne stabilnosti.

Kako pomembna je inflacija?

V današnjih časih je zadolževanje zelo poceni, obrestne mere so namreč ekstremno nizke. Če smo kredit sklenili po višji obrestni meri v preteklosti, ga je zdaj smiselno reprogramirati, oziroma najeti novega in pokriti starega. Pri tem se moramo pozanimati, kakšni stroški bodo nastali.

Kakšno vlogo pri zadolževanju odigra inflacija? Če je posojilojemalec dolgoval denar, preden je prišlo do inflacije, mu inflacija koristi, saj še vedno dolguje enak znesek denarja, ki pa ima zaradi povišane inflacije manjšo vrednost. Osnovno pravilo inflacije namreč je, da vrednost denarja sčasoma upada. Z drugimi besedami: gotovina je danes vredna več kot denar v prihodnosti.

Ker inflacija dela v korist kreditojemalcev in ne v korist varčevalcev na bankah, je bolj smiselno svoje prihranke plemenititi, kot poplačati dolg po relativno ugodni obrestni meri. Pozorni pa moramo biti pri najemu kredita v trenutnih razmerah, vzeti je priporočljivo posojilo s fiksno obrestno mero in ne s spremenljivo obrestno mero, saj se nam lahko obrok zaradi spremembe v monetarni politiki sčasoma hitro poveča.

Boste lahko spali ponoči?

Pred izbiro kam s presežkom denarja, pa se morate najprej vprašati, kolikšno tveganje ste pripravljeni sprejeti. Če vas volatilnost na trgu oziroma rast in upadi vrednosti ne vznemirjajo prav posebej, potem boste veliko lažje sledili svoji naložbeni strategiji. Težje pa bo tistemu, ki bi stalno preverjal vrednost svojih naložb in bil v strahu, ko bi vrednosti upadale.

Še vedno morate skrbeti za varnostno rezervo

Vsak četrti kreditojemalec se mora potruditi, da kredit odplačuje redno. Ob presežku sredstev morate zato najprej zagotoviti, da imate tudi varnostno rezervo, ki jo lahko uporabite v primeru nepričakovanih izdatkov in poleg tega še naprej plačujete kreditni obrok. Ali si lahko kljub kreditu ustvarite nekaj rezerve, s katero boste lahko poravnali najnujnejše stroške? To je vprašanje, ki si ga morate zastaviti. Dobro mesto za shranjevanje varnostne rezerve je nizko tvegana in visoko likvidna (torej enostavno in hitro dostopna) naložba, kot je bančni račun, gotovina ali celo vzajemni sklad denarnega trga.

 

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja