Kako do najboljšega zavarovanja za vašo nepremičnino?

Članek slika

Pri sklepanju zavarovanja za nepremičnino morate biti pozorni na veliko detajlov, ki lahko pomembneje vplivajo na kvaliteto in tudi ceno police. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj posebnosti, na katere morate biti pri sklenitvi premoženjskega zavarovanja pozorni. Še najboljši nasvet je, da se obrnete na neodvisnega strokovnjaka.

Stanovanjska nepremičnina, hiša ali stanovanje, najpogosteje predstavlja največje premoženje posameznika. V primeru nastale škode ali uničenja, nas lahko odpravljanje škode finančno uniči.

Ponavadi se ne zavedamo, da lahko svojo stanovanjsko nepremičnino izgubimo zaradi požara, potresa ali drugih nesreč. Zavarovanje predstavlja učinkovito varovalko pred takšno izgubo. Vendar moramo biti pazljivi pri sklepanju zavarovalne pogodbe, da ne bi bili ob nastopu zavarovalnega primera razočarani.

Namen premoženjskega zavarovanja

Premoženjsko zavarovanje je namenjeno nadomestilu nastale škode na premoženju (stanovanjska hiša, etažna lastnina ali stanovanjska oprema). Zavarovanje omogoča obnovo uničenega ali poškodovanega premoženja, oziroma pomaga pri povrnitvi le-tega v predhodno stanje.

Pri zavarovanju etažne lastnine se lahko pojavi dvojno zavarovanje. Do tega pride, ko je lastnik stanovanja poleg samostojnega zavarovanja, vključen še v skupno zavarovanje lastnikov stanovanj preko upravnika bloka. V izogib temu predlagam, da pred sklenitvijo samostojnega zavarovanja preverite, kaj že vključuje skupno sklenjeno zavarovanje etažne lastnine in ali ga v takem primeru sploh potrebujete. V kolikor ugotovite da ne, zavarujete samo stanovanjsko opremo, saj se boste s tem izognili nepotrebnemu strošku.

Večji problem nastane, ko morate zavarovati svojo etažno lastnino v skupnem bloku, zaradi potreb pri najemu kredita. V tem primeru mora zavarovalna vsota po pogodbi znašati enako kot vsota stanovanjskega kredita in v tem primeru lahko pride do previsokega zavarovalnega kritja, obenem pa nastanejo tudi nepotrebni stroški. Stranka se lahko temu deloma izogne, saj nekatere zavarovalnice upoštevajo police, ki so že sklenjene. Sama izbira zavarovalnice je odvisna od več kriterijev in če želite zase najboljšo izbiro, vam priporočam, da kontaktirate mene ali kakšnega drugega strokovnjaka, ki mu zaupate.

V zavarovalni pogodbi (na polici) je določen največji znesek zavarovalnine, do katere zavarovalnica krije škodo, to je zavarovalna vsota. V splošnih pogojih so navedeni vsi riziki, ki jih zavarovalnica sprejme, kot tudi riziki, ki jih zavarovalnica ne sprejme oziroma niso vključeni v zavarovalno pogodbo.

Na kaj moramo biti pozorni pri sklenitvi

  • obseg zavarovalnega kritja;
  • da so določene ustrezne zavarovalne vsote;
  • da primerjamo produkte različnih zavarovalnic na podlagi obsega zavarovanja, zavarovalne premije, popustov in trajanja zavarovanja ter predvsem svojih potreb;
  • vedno moramo prebrati tudi splošne pogoje.

Ključne informacije

Zavarovalna vsota – pomeni najvišji znesek, za katerega ob škodnem primeru jamči zavarovalnica in je določen z zavarovalno pogodbo.

Podzavarovanje – zavarovalna vsota je nižja od vrednosti zavarovane stvari. Ob škodnem dogodku bo izplačana zavarovalnina sorazmerno nižja od dejanske škode glede na zavarovalno vsoto in zavarovane stvari. To pomeni, da bo moral potrošnik razliko kriti sam.

Nadzavarovanje – zavarovalna vsota je višja od vrednosti zavarovane stvari. Zaradi načela prepovedi obogatitve se povrne le dejanska škoda kljub višji določeni zavarovalni vsoti na zavarovalni polici.

Zavarovanje na novo vrednost – zavarovalnica jamči zavarovalnino v višini vrednosti nove primerljive zavarovane stvari. Višina zavarovalnine ustreza višini stroškov, potrebnih za sanacijo in ureditev v prvotno stanje, kar pomeni, da se pri sanaciji zavarovane stvari uporabijo materiali enake kakovosti in cenovnega razreda.

Zavarovanje na dejansko vrednost – Ob škodnem primeru zavarovalnica izplača zavarovalnino ob upoštevanju zastarelosti oziroma amortizacijo zavarovane stvari ter preostalo vrednost zavarovane stvari.

Franšiza – Pomeni soudeležbo potrošnika v škodi, kar pomeni, da zavarovalnica pri škodah, ki presegajo znesek franšize, plača samo presežek nad zneskom franšize

Primerjava ponudb različnih zavarovalnic

Pred sklenitvijo premoženjskega zavarovanja premislite, kaj želite zavarovati. Zavarovalni zastopnik si mora nepremičnino ali premičnino najprej ogledati in vam svetovati pri izbiri najprimernejšega zavarovanja za vaše potrebe.

Predno se odločite za sklenitev zavarovanja, pridobite ponudbe več različnih zavarovalnic. Primerjava zavarovalnih produktov ni preprosta. Zavarovalnice ponujajo pakete, kjer so vključeni različni zavarovalni produkti, sestavljeni po podobnih, toda ne enakih načelih, in jih je med seboj težko primerjati, ker lahko vsak vsebuje katero od izključitev zavarovanja posamezne nevarnosti oziroma lahko zavaruje različna tveganja. Predvsem pa glejte na to, da so pogoji določeni transparentno in lahko sami razberete iz ponudbe kaj krije in česa ne krije vaše zavarovanje.

Pred sklenitvijo nove pogodbe preverite vse podrobnosti odpovednih rokov, ki so cca od 3 do 6 mesecev. Preverite tudi posledice, do katerih lahko pride ob predčasni prekinitvi zavarovanja, saj lahko zavarovalnica zahteva vračilo zneska popusta.

Zavedam se, da je veliko detajlov, na katere mora biti pozoren vsak posameznik, zato vam priporočam, da se pred sklenitvijo obvezno posvetujete s strokovnjakom.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja