Drugo mnenje: Se splača prekiniti življenjsko zavarovanje?

Članek slika

Prosil bi za mnenje glede moje police življenjskega zavarovanja. Se jo splača zamenjati ali kaj spremeniti?

Odgovarja Gregor Hočevar, [email protected].

O življenjskih zavarovanjih smo že veliko pisali. Eno ostaja isto - pri sklepanju zavarovanja mora biti posameznik pozoren predvsem na dve stvari: morebitna dodatna zavarovanja ter potrebno višino kritja. Sklenitev življenjskega zavarovanja se priporoča v različnih življenjskih situacijah in zaradi različnih razlogov oziroma ciljev, ki jih želite doseči. Osnovni namen pa je poskrbeti za partnerja, potomce ali druge osebe, za katere morate skrbeti, a vaši prihodki in prihranki ne zadoščajo, da bi pokrili njihove potrebe v prihodnosti.

Kot smo že večkrat v preteklosti zapisali, so dodatna zavarovanja, kot so dnevna nadomestila, kritje bolnišničnih dni in podobno, v večini primerov nepotrebna in predstavljajo le strošek, ki bo višji od tega, kar boste od zavarovalnice prejeli. Tudi varčevalna komponenta pri teh zavarovanjih skoraj nikoli ni potrebna, saj je znesek, namenjen varčevanju, obremenjen s previsokimi stroški.

Splača se pregledati spremembe

Iz vašega primera ter posredovane kopije police je razvidno, da ste zavarovanje sklenili pred 5 leti za dobo 20 let ter kritjem v višini 75.000 evrov, stari pa ste 39 let. Veseli me tudi, da niste dodajali nobenih dodatnih komponent.

V praksi v večini primerov velja, da je prekinitev življenjskega zavarovanja nesmiselna, saj prinese več slabosti, kot koristi. Glede na to, da ste danes 5 let starejši, kot ob sklenitvi, bi tudi cena zavarovanja morala biti višja. A je vaš primer nekoliko poseben. Konec leta 2012 je prišlo do izenačitve spolov pri sklepanju zavarovanj. Tako smo moški od leta 2013 za zavarovalnice postali "cenejši". Čeprav se drastične pocenitve ob sprejemu zakonodaje ni pričakovalo, je bil učinek ravno nasproten, saj smo videli pocenitve, ki so dosegale tudi 50 odstotkov.

Iz vašega konkretnega primera, upoštevaje da ste nekadilec ter nimate zdravstvenih težav, lahko premija za isto zavarovanje v tem trenutku predstavlja nekje 80 odstotkov trenutne premije oz. to pomeni približno 20 odstotno pocenitev kljub dejstvu, da ste danes 5 let starejši. Veliko je sicer tudi odvisnega od dogajanja v vmesnem času, saj v kolikor ste imeli kakšne hujše zdravstvene težave, imate lahko ob sklenitvi nove police komplikacije in podražitve. Tako, da še vedno odsvetujem prehitro prekinitev ter vnaprej raziščite situacijo na trgu.

Do kakšne spremembe je prišlo?

Vse evropske zavarovalnice so morale v skladu z odločitvijo Evropskega sodišča 21.12.2012 odpraviti cenovno razlikovanje med moškimi in ženskami, saj je po mnenju sodišča šlo za diskriminacijo glede na spol. Skratka, vsa življenjska zavarovanja sklenjena po temu datumu so bila za moške v praksi cenejša, za ženske pa nekoliko dražja.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja