Izrazita selitev kapitala v Evropo

Članek slika

Navdušenje za evropske naložbe je spodbudila ECB

Kljub precejšnji politični in ekonomski negotovosti zaradi političnega zasuka v Grčiji je bilo v zadnjem mesecu opaziti izrazito selitev kapitala v Evropo, kar se je odrazilo v pozitivnih neto prilivih v evropske delniške naložbe. Navdušenje za evropske naložbe je spodbudila predvsem Evropska centralna banka (ECB) oziroma njen program odkupovanja državnih obveznic. Tako vsaj kaže redna mesečna anketa, ki jo je prejšnji teden opravila ameriška investicijska banka Merrill Lynch med 196 upravljavci, ki skupaj upravljajo skoraj 600 milijard ameriških dolarjev premoženja.

Delež upravljavcev z nadpovprečno izpostavljenostjo do evropskih delniških naložb se je povečal za neverjetnih 30 odstotnih točk (kar je drugi največji mesečni premik od začetka izvajanja ankete) in zdaj znaša nekaj manj kot 60 odstotkov vseh upravljavcev. Kapital se je selil predvsem iz ZDA, saj se je izpostavljenost do ameriških naložb zmanjšala za 20 odstotnih točk. Pozitivne neto prilive imajo tudi države v razvoju in Velika Britanija, med sektorji pa predvsem energetski sektor in sektor potrošnih dobrin.

Splošno gledano vlada med upravljavci precejšen optimizem

Več kot polovica jih meni, da se bo svetovno gospodarstvo v prihodnjih dvanajstih mesecih še okrepilo, kar je približno na ravni zadnjih treh mesecev. Ključna makroekonomska tveganja ostajajo enaka, nekoliko se je spremenil njihov vrsti red. Najpomembnejše nevarnosti tako ostajajo geopolitično tveganje (povezano predvsem z ukrajinsko krizo), deflacija v evropski monetarni uniji ter tveganje neizpolnitve dolžniških obveznosti na Kitajskem.

Globalno gledano se je izpostavljenost do delniških naložb še okrepila in je največja v zadnjih sedmih mesecih, zmanjšala pa se je izpostavljenost do dolžniških vrednostnih papirjev. Povečala se je tudi izpostavljenost do surovin, ki še naprej ostaja podutežena.

Geografsko gledano upravljavci še vedno stavijo na ZDA, Evropo in Japonsko, podutežene pa ostajajo države v razvoju in med razvitimi trgi predvsem Velika Britanija. Najbolj naduteženi sektorji ostajajo tehnologija, potrošne dobrine in farmacija, najmanj pa materiali, javna preskrba in energija. Med valutami še vedno največje zaupanje investitorjev uživa ameriški dolar, saj kar 70 odstotkov vseh upravljavcev meni, da se bo njegova vrednost okrepila.

Preberite tudi: Čas za povečanje izpostavljenosti evropskim delnicam

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja