Iz depozita v druge naložbe

Članek slika

Slovenci pri investiranju največ poudarka dajemo depozitom, čeprav v trenutnem okolju le-ti predstavljajo garancijo realnih negativnih donosov. Vedno več ljudi že sedaj posega po drugih oblikah naložb, česar se je treba lotiti previdno. Ko se odločite varčevati in se tej tematiki podrobneje posvetite, se pojavi veliko vprašanj, ki proces precej zakomplicirajo. V tej fazi na vrsto pride finančna pismenost. V nadaljevanju vam bom podal nekaj nasvetov, s katerimi si lahko pomagate.

Recimo, da se odločite za dolgoročno varčevanje za vašo pokojnino. Imate sklenjen varčevalni načrt v vzajemnih skladih in sredstva razpršena med delniške in obvezniške naložbe. V tem primeru ste lahko ponosni nase, saj ste naredili nekaj, da bi poskrbeli za lastno prihodnost. Ko višina premoženja dovolj zraste, pride čas, ko morate varčevanje nadgraditi. Želite višjo stopnjo razpršenosti portfelja, saj ugotovite, da pravilna razpršitev na dolgi rok pomeni manj nihanj vašega portfelja. Pravilno razpršen portfelj vsebuje različne tipe delniških in obvezniških skladov, posamezne delnice, posamezne obveznice in naložbe, ki jih lahko označimo kot alternativa (hedge skladi, private equity skladi, deleži v zasebnih podjetjih, nepremičnine, fizične surovine in plemenite kovine).

Uvedba ležarin v Sloveniji bo nedvomno, kot lahko vidimo iz prakse v drugih država, pospešila trend prenosa sredstev z bančnih računov v druge, bolj tvegane tipe naložb. Bodisi bo šlo za nepremičnine, bodisi za investicijske sklade, bodisi za posamezne delnice in obveznice. Zaradi pričakovanj glede gibanja depozitne obrestne mere v prihodnjih letih bo migracija sredstev neizbežna. Zadnje raziskave kažejo na pričakovanja analitikov, da depozitna obrestna mera ECB pozitivnega območja ne bo dosegla najmanj še nadaljnjih 5 let. Vse skupaj finančne ustanove sili v višanje stroškov storitev in nižanje obrestnih mer na depozite, saj lahko le tako s trenutnim poslovnim modelom uspešno prebrodijo situacijo, ki smo ji priča v EU.

V kolikor se imate za zahtevnejšega vlagatelja, potem nedvomno potrebujete strokovno asistenco, kot jo nudimo strokovnjaki Vzajemcev. Predstavljamo priznano neodvisno finančno svetovalno podjetje, ki obsega svetovalce, analitike in druge strokovne službe, s pomočjo katerih boste vedno prejeli za vas prilagojen nasvet. V kolikor pa se imate za začetnika in ne želite strokovne pomoči, boste v nadaljevanju prejeli nekaj osnovnih nasvetov, s katerimi si lahko pomagate. Nenazadnje je v interesu vseh, da iz začetnika prerastete v zahtevnejšega vlagatelja in se oglasite pri nas. Z veseljem vam bomo pomagali in vas poskusili usmeriti na pravo pot, da svojih prihrankov ne izpostavite nepotrebnemu tveganju.

Stroški (in apatija) nižajo vrednost vaših prihrankov

Najprej bomo podali zelo koristen nasvet, ki vam lahko privarčuje veliko časa. Svojo energijo usmerite v tisto, kar lahko nadzorujete. Na gibanje trgov nimate vpliva. Nimate tudi vpliva na gospodarsko rast. Vpliv imate nad stroški, ki jih zapravite za naložbe; vpliv imate tudi na življenjske stroške. Najpomembnejši vpliv imate tudi na končno strukturo vaših prihrankov: ali ste apatični do svojih prihrankov in imate vse na banki v denarju; ali pa ste aktivni in so vaši prihranki razpršeni med različne tipe naložb, ne samo v denar.

Ob vsem skupaj si zastavite cilje, ki jih želite s svojimi prihranki zasledovati. Tako boste ugotovili, kakšna ročnost je za vas primerna in s pomočjo le-te tudi lažje določili še sprejemljivo stopnjo tveganja. Slednja je ključna pri določitvi tipov naložb, ki naj bi bili prisotni v naložbenem portfelju. Če predstavljajo depoziti prvo stopnjo investicijske poti, spadajo delniški in obvezniški skladi v drugo stopnjo. Pod tretjo bi lahko šteli posamezne delnice in obveznice, četrto stopnjo pa predstavljajo alternativne naložbe v obliki alternativnih skladov in drugih naložb, ki ne spadajo v nobeno od prvih treh stopenj. Ta segment naložb je skupaj z obveznicami (v kolikor jih držite do dospetja) namenjen stabilizaciji portfelja oz. uravnavanju tveganj; razlika je le ta, da so obveznice lahko primerne za večino, med tem ko so alternativni skladi namenjeni le profesionalnim vlagateljem oz. tistim, ki imajo dovolj premoženja in izkušenj ter si želijo nekaj več.

V kolikor ste odločeni, da boste za strukturo vaših naložb poskrbeli sami, potem lahko uporabite preprosto formulo, ki jo podajamo v nadaljevanju. Glede na starost borznega cikla, bi trenutno večji del vlagateljev umestili med 2. in 3. stopnjo tveganja. Če ste do zdaj prisegali na depozite in ste tudi vi eden izmed mnogih, ki bo del prihrankov usmeril na borzne trge, je 2. stopnja največ, kar bi vam priporočili.

Svojega blagostanja ne prepuščajte usodi

Najslabša stvar, ki jo lahko storite, je to da prihranke prepustite usodi. Vsaka naložba nosi tveganje, ki je neposredno povezano s pričakovano donosnostjo. Delnice imajo na primer najvišjo pričakovano donosnost, a na drugi strani tudi najvišjo stopnjo tveganja. Denar in denarni ekvivalenti na drugi strani predstavljajo najmanj tveganja, a je tudi pričakovana realna donosnost negativna. Strokovnjaki vam lahko pomaga priti do strukture, ki bo popolnoma ustrezala vašemu profilu in naložbenim ciljem.

Vsi vemo, da so novi začetki težki, še težje pa je spremeniti priučen način življenja. Zato se je celotna industrija v zadnjem času še bolj aktivno posvetila pomoči vlagateljem. Izkoristite možnosti, ki jih imate na trgu, se izobražujte in poiščite koristne informacije, ki vam bodo na dolgi rok prinesle uspeh.

Skoraj vsak Slovenec se zaveda problematike, a se na žalost velika večina le pritožuje in ne prevzame odgovornosti za nastalo situacijo. Brez akcije ni uspeha in verjemite, vse se da, če človek pokaže interes in začne delovati skladno s svojimi cilji. Izkoristite pomoč, prevzemite odgovornost in poskrbite za lastno prihodnost, saj vam nihče ne bo pomagal sam od sebe. Naj bo finančni stres le slab spomin, zdrava in stabilna finančna prihodnost pa cilj, ki ga boste zasledovali v tem letu.

Posvetujte se s strokovnjaki.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja