Intervju: Tehnološki sektor je skoraj nujni sestavni del dolgoročnega vlagatelja

Članek slika

Ker nas zanima kaj o tehnološkem sektorju menijo strokovnjaki, smo se obrnili na upravljavce skladov pomembnejših slovenskih družb za upravljanje. Nenazadnje gre za strokovnjake, ki upravljajo s sredstvi slovenskih vlagateljev in imajo najboljši vpogled v sektor in v potencial, ki ga še vedno predstavlja.

Tehnologija je eden izmed ključnih sektorjev v sestavi ameriškega borznega indeksa S&P 500, in s tem pridobiva vedno večjo vlogo tudi v portfelju naložb investicijskih skladov. Tehnološki indeks NASDAQ je v zadnjih 5 letih zrasel za skoraj 200 odstotkov oz. je povprečna anualizirana letna donosnost indeksa znašala nekaj več kot 24 odstotkov. O napihnjenosti indeksa se je začelo govoriti že leta 2015, ko je prvič po poku tehnološkega balončka presegel mejo 5.000 točk. Sedaj se nahaja pri okoli 14.000 točk. 

Posledično so precej pridobili tudi tehnološki skladi, dostopni slovenskim vlagateljem. Tehnološki vzajemci so po podatkih spletnega mesta Vzajemci.com bili prva izbira vlagateljev v zadnjih 5 letih. Pozitivno pa je, da so ravno ti skladi v tem obdobju ustvarili najvišjo donosnost. Najdonosnejši sklad Infond Technology je v zadnjih 5 letih vlagateljem ustvaril kar 225-odstotno donosnost. Investicijski sklad upravlja Aleš Grbič, specialist za upravljanje investicijskih skladov, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Aleš je bil letos že drugo leto zapored iz strani revije Moje Finance imenovan za najboljšega upravljavca v Sloveniji za triletno obdobje. 

Ker nas zanima kaj o tehnološkem sektorju menijo strokovnjaki, smo se obrnili na upravljavce skladov pomembnejših slovenskih družb za upravljanje. Nenazadnje gre za strokovnjake, ki upravljajo s sredstvi slovenskih vlagateljev in imajo najboljši vpogled v sektor in v potencial, ki ga še vedno predstavlja. Pogovora so se udeležili prej omenenji g. Aleš Grbič iz družbe SAVA Infond, Slavko Rogan, višji upravljavec investicijskih skladov pri družbi Triglav Skladi ter Grega Kurent, višji upravitelj premoženja, pri družbi NLB Skladi. Kaj si mislijo o pretekli rasti in kaj pričakujejo v prihodnje si preberite v nadaljevanju. 

Slika: Aleš Grbić, upravljavec sklada Infond Technology: "Iščemo predvsem naložbe, ki imajo izrazite konkurenčne prednosti, so del megatrendov in nimajo strukturnih težav. Še toliko raje jih imamo, če so podcenjene."
Slika: Aleš Grbić, upravljavec sklada Infond Technology: "Iščemo predvsem naložbe, ki imajo izrazite konkurenčne prednosti, so del megatrendov in nimajo strukturnih težav. Še toliko raje jih imamo, če so podcenjene."

Tehnološke delnice, merjene z indeksom NASDAQ Composite, so letos pridobile okoli 10 odstotkov, v zadnjih 12 mesecih pa celo več kot 40 odstotkov. Po letih dominance oz. najvišjih donosnosti, so tehnološke delnice letos pridelale manj (čeprav še vedno zavidljivo) donosnosti od splošnega trga. Kaj bi rekli, da je glavni razlog za zaostanek tehnoloških delnic za splošnim trgom v ZDA? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Sredi leta 2020 je bilo precej cikličnih sektorjev (energija, materiali, finance, industrija) izredno poceni zaradi negativnega vpliva pandemije na svetovno gospodarsko aktivnost. Prav tako so se ti sektorji znižali tudi za več kot 50 % glede na predpandemijsko obdobje. Ob ustreznih monetarnih in fiskalnih ukrepih so vlagatelji konec tretjega četrtletja lani zaznali, da lahko v naslednjih 12 mesecih pričakujemo močno okrevanje v najbolj prizadetih cikličnih sektorjih. Zato tudi prehod od t.i. growth delnic (predvsem sektor informacijske tehnologije) k t.i. value (predvsem ciklični sektorji) delnicam. Negativen dejavnik za tehnološki sektor so bila tudi obrestna pričakovanja v ZDA, saj ta vplivajo na vrednotenje podjetij preko diskontne stopnje. Ta dejavnik že pričenja popuščati, saj bo, kot kaže, tudi sedanja raven inflacije srednjeročno občutno nižja, glede na to, da gre najverjetneje le za enkraten vpliv zaradi »zaustavitve« velikega dela svetovnega gospodarstva v aprilu in maju lani."

Grega Kurent, NLB Skladi: "Po letih prevlade tehnoloških delnic so te v preteklem letu zaradi spremenjenih navad (povečanega nakupovanja preko spleta, šolanja od doma, dela od doma,…) v primerjavi z ostalimi panogami dobile dodaten pospešek. Dodatno pa so na višje vrednosti tehnoloških družb prispevale tudi nižje obrestne mere.

Tako so tehnološke delnice, ki so imele že tako ali tako visoka vrednotenja, postale še dražje, medtem ko so se vrednotenja manj priljubljenih panog, kot so finance in energija, postale še cenejša. Ta razkorak v vrednotenjih se je tako v zadnjem obdobju dodatno povečal in približal nivojem iz obdobja tehnološkega balona.

S prihodom cepiva in normalizacijo razmer pa so vlagatelji izkoristili ta razkorak in večjo pozornost namenili panogam, ki so bile v zadnjem letu zapostavljene in na katere je pozitivno vplivala normalizacija razmer v obliki odpiranja gospodarstev."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Že proti koncu lanskega leta je bilo zaznati prebujanje sektorjev, ki so bili v času pandemije COVID močno prizadeti. Sektorji financ, energije, industrije in materialov so začeli kazati znake rasti, ta rast pa se je nadaljevala tudi v letošnjem letu. Dodatno so rasla pričakovanja o inflaciji, kar je zviševalo zahtevane donosnosti obveznic. Zaradi močne pretekle rasti sektorja in zgoraj omenjenih razlogov je tehnološki sektor izgubljal privlačnost in temu primerno je tudi njegova donosnost v letošnjem letu nižja. Ker je tehnološki sektor usmerjen v rast, je temu primerno občutljiv na spremembe obrestnih mer na trgu."

Imajo tehnološke delnice še prostor za rast? Kaj bi se moralo zgoditi, da bi znova postale najdonosnejši segment trga? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Popolnoma normalno je, da imamo predah v sektorju informacijske tehnologije, saj so vrednotenja ponekod šla predaleč. Za rast tehnoloških delnic ni bojazni, saj se na dolgi rok delnice podjetij gibljejo glede na njihovo poslovanje ter pričakovanja o poslovanju. Zdaj smo v obdobju konsolidacije, ko delnice tehnoloških podjetij ostajajo bolj ali manj na mestu, poslovni rezultati pa ne kažejo nobene upočasnitve. Verjamem, da bodo ob povečevanju vrednosti cikličnih sektorjev in višanju njihovih vrednotenj ti postali dolgoročno manj zanimivi v primerjavi s tehnološkim sektorjem. "

Grega Kurent, NLB Skladi: "Delnice tehnoloških družb se lahko pohvalijo z visoko preteklo rastjo dobičkov in tudi pogled v prihodnost kaže v smeri povečanih naložb na področju digitalizacije, kar govori v korist tehnološkemu sektorju.

Vendar se je ob tem treba zavedati, da so pričakovanja vlagateljev glede prihodnjih rasti dobičkov visoka, kar predstavlja tveganje, da družbe teh pričakovanj ne bodo uspelo izpolniti. Z umirjanjem razmer na trgih bodo verjetno ponovno prišli nazaj na površje tudi pritiski po večji regulaciji in protimonopolni zakonodaji tehnoloških družb."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Tehnološki sektor je najbolj inovativen sektor in kot tak ponuja veliko priložnosti za rast. Dolgoročnejši investitor, bo ne glede na kratkoročna nihanja v tem sektorju še zmeraj deležen nadpovprečnih donosov. Kar nekaj novih tehnologij bo v tem desetletju postalo realnost v vsakdanjem življenju (5G omrežja, umetna inteligenca, avtonomna vozila, navidezna resničnost, robotizacija, pametna mesta itd.), kar bo generiralo nadaljnjo rast v tem sektorju. Kratkoročno pa se morajo razmerja na trgu normalizirati v smislu popolnega odpiranja gospodarstev, saj denar še zmeraj išče večji donos v panogah, ki se počasi a zanesljivo odpirajo in poskušajo normalno poslovati."

V preteklih letih smo videli kar nekaj prevzemom, investicij in IPO v tehnološkem sektorju? Ali je v kratkem pričakovati kakšen večji dogodek v tem sektorju? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Potencialni prevzemniki imajo zdrave bilance in se po potrebi lahko zadolžijo po skoraj zgodovinsko nizkih obrestnim merah. Gotovo se bodo nadaljevale prevzemne aktivnosti na področju poslovanja v oblaku, digitalizacije, umetne inteligence, fintecha…"

Grega Kurent, NLB Skladi: "Po vsej verjetnosti bomo tudi letos videli povečano število prevzemov oziroma vstopov družb na borzo. Visoka vrednotenja in prehajanje marsikatere družbe v zrelo fazo, bo prepričala obstoječe lastnike, da z vstopom na borzo izkoristijo trenutne dobre razmere za unovčitev vložkov. 

Ob hitro spreminjajočih razmerah na področju tehnologije pa bodo družbe tudi še naprej iskale nove priložnosti s prevzemi, saj jim to omogoča njihova nizka zadolženost oziroma pri nekaterih podjetjih celo presežena denarna sredstva."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Kar se tiče prevzemnih aktivnosti je glede na robustnost bilanc tehnološkega sektorja pričakovati, da se bodo ti procesi nadaljevali tudi v letošnjem letu. Opaziti je tudi veliko manjših prevzemov, saj veliki igralci skozi take prevzeme iščejo točno določena znanja in tehnološke rešitve na posameznih segmentih, da lahko na tak način bodisi pospešijo razvojni tempo ali dohitevajo konkurenco.  Tudi IPO segment je bil v lanskem letu zelo aktiven, dinamika se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj so razmere zaradi poceni denarja še zmeraj zelo privlačne. Na tem segmentu smo v lanskem in tudi letošnjem letu videli zelo veliko primerov IPO, ki so se odvili skozi tako imenovani »SPAC« proces. Gre za postopek, ko se IPO ne odvije neposredno, ampak posredno preko združitve z  novo ustanovljenim podjetjem, katerega delnice že kotirajo na trgih. "

Slika: Grega Kurent, NLB Skladi: "Kljub visokim vrednotenjem smo mnenja, da je tehnološki sektor primeren za dolgoročnega vlagatelja."
Slika: Grega Kurent, NLB Skladi: "Kljub visokim vrednotenjem smo mnenja, da je tehnološki sektor primeren za dolgoročnega vlagatelja."

Grožnja višje inflacije zadnje tedne kroji naslovnice finančnih medijev. Kako bi morebiten hitrejši skok v višini inflacije vplival na delnice podjetij tehnološkega sektorja? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Ta dejavnik že pričenja popuščati, saj bo, kot kaže, tudi sedanja raven inflacije srednjeročno občutno nižja, glede na to, da gre najverjetneje le za enkraten vpliv zaradi »zaustavitve« velikega dela svetovnega gospodarstva v aprilu in maju lani."

Grega Kurent, NLB Skladi: "Iz vidika vpliva višje inflacije na poslovanje tehnoloških družb ocenjujemo, da bi večina tehnoloških družb višje stroške vstopnih dobrin ali stroškov dela, uspelo uspešno prevaliti na končnega potrošnika.

Ima pa lahko višja inflacija posredno negativni vpliv na tehnološke delnice preko dvigovanja obrestnih mer. V primeru, da trenutno beleženje višje inflacije ni le prehodno, kot trdi ameriška centralna banka, bi lahko nato njihov hitrejši odziv, v obliki umika denarnih spodbud in predčasnem dvigovanju obrestnih mer, negativno vplivalo na donosnost delnic. Negativni vpliv bi bil pri tem višji pri tehnoloških družbah, saj mnogo višje pričakovane denarne tokov čez nekaj let ali desetletij diskontiramo z višjo diskontno stopnjo, kar znižuje vrednost teh družb."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Tehnološke delnice so kratkoročno, zaradi narave sektorja, ki je usmerjen v rast, precej občutljive na spremembe obrestnih mer, ki jih narekuje inflacija.  To se je izkazalo tudi v letošnjem letu, ko so se na splošno donosi obveznic zviševali in nekje v maju dosegli letošnji vrh, je bil tehnološki sektor pod pritiskom prodaj. Na srednji rok v inflatornem okolju to občutljivost pri določenih podjetjih kompenzira rast prihodkov, kateri se v razmerah inflacije skozi dvige cen produktov povečujejo. Hitrorastočim podjetjem pa takšno okolje ni naklonjeno."

Kako je portfelj vašega tehnološkega sklada spremenil v zadnjem letu? Morda načrtujete kakšne spremembe portfelja do konca letošnjega leta? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "V zadnjem letu smo malo povišali delež polprevodnikov, drugače brez bistvenih sprememb."

Grega Kurent, NLB Skladi: "Na splošno smo z naklonjenostjo cikličnim industrijam bolj naklonjeni evropskim delnicam, a smo v preteklem letu vseeno nekoliko dvignili delež trgom ZDA v naših portfeljih, katerim smo bili prej manj naklonjeni. Znotraj tehnološkega sektorja pa smo bolj naklonjeni skupini dejavnosti Programska oprema in storitve. 

Smo pa ob napovedih za letošnje leto opozorili, da je kljub visokim vlaganjem v digitalizacijo potencial za rast vedno bolj omejen in da bodo vlagatelji letos boljše priložnosti našli v panogah, ki so bile zaradi omejitvenih ukrepov bolj na udaru."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Nekoliko smo zmanjšali utež delnic, ki so prevladovale v času pandemije zaradi dela od doma, deloma pa smo zmanjšali tudi naložbe v manjša podjetja, katera so izključno usmerjena v rast. Posebnih načrtov glede prihodnje spremembe ni, portfelj se tekoče prilagaja glede na spremembe okoliščin v smislu makro- in mikroekonomskih pogojev poslovanja. "

Kako v skladu izbirate naložbe? Kakšni so kriteriji izbora oz. kakšnim parametrom mora podjetje ustrezati? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Iščemo predvsem naložbe, ki imajo izrazite konkurenčne prednosti, so del megatrendov in nimajo strukturnih težav. Še toliko raje jih imamo, če so podcenjene."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "V osnovi sta poslovanje in/ali dober poslovni model pogoj, da se naložba vključi v portfelj. Kriteriji izbora pa so že različni med samimi industrijami znotraj sektorja. Tako je pri določenih industrijah večji poudarek na vrednotenjih, pri drugih pa rast. Sama sestava in uteži portfelja pa so odvisne tudi od drugih parametrov s poudarkom na tveganju."

Slika: Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Dolgoročnejši investitor, bo ne glede na kratkoročna nihanja v tem sektorju še zmeraj deležen nadpovprečnih donosov. Kar nekaj novih tehnologij bo v tem desetletju postalo realnost v vsakdanjem življenju, kar bo generiralo nadaljnjo rast v tem sektorju."
Slika: Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Dolgoročnejši investitor, bo ne glede na kratkoročna nihanja v tem sektorju še zmeraj deležen nadpovprečnih donosov. Kar nekaj novih tehnologij bo v tem desetletju postalo realnost v vsakdanjem življenju, kar bo generiralo nadaljnjo rast v tem sektorju."

Menite, da bi moral biti tehnološki sektor del vsakega dolgoročnega naložbenega portfelja? V kakšnem deležu? 

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Globalni delniški indeks MSCI ima v svoji strukturi 21 % informacijske tehnologije. Podoben delež ima naš globalni delniški sklad Infond Dynamic. Ocenjujem, da je takšen sklad dolgoročno zelo primeren za varčevalca, saj se bo z njim izpostavil vsem sektorjem in regijam po svetu in mu ne bo treba rebalansirati svojega portfelja, kot bi ga moral, če bi si sam sestavljal portfelj na delniškem trgu. Takšna aktivnost bi za sabo potegnila tudi davčne obveznosti ter precej drugih aktivnosti."

Grega Kurent, NLB Skladi: "Kljub visokim vrednotenjem smo mnenja, da je tehnološki sektor primeren za dolgoročnega vlagatelja. Ker pa se z visokimi pričakovanji povečuje možnost za negativna presenečenja in ker se z nadaljnjo normalizacijo razmer in odpiranjem gospodarstev trend višje donosnosti ostalih panog lahko še nadaljuje, priporočamo znotraj globalno razpršenega portfelja nevtralno izpostavljenost do tehnoloških delnic."

Slavko Rogan, Triglav Skladi: "Da. Tehnološki sektor je skoraj nujni sestavni del dolgoročnega vlagatelja. Utež pa seveda mora biti primerna njegovemu profilu tveganja."

Bi morda še kaj dodali?

Aleš Grbič, SAVA Infond: "Ljudje, ki varčujejo izključno v vzajemnih skladih informacijske tehnologije, se morajo zavedati, da je ta bolj volatilen kot ostali trg. To pomeni, da tudi do 30- ali večodstotni padci v nekem obdobju niso izključeni. Potrpežljivi dolgoročni vlagatelji bodo seveda občutno nagrajeni, saj se bodo delnice sektorja gibale skladno s poslovanjem teh podjetij. Ta podjetja imajo nadpovprečne stopnje rasti prihodkov in dobička. Za delniške trge je značilno, da občasno zaidejo v ekstremna območja podcenjenosti in precenjenosti, kar je velika nevarnost za kratkoročno naravnane vlagatelje in tiste, ki ne prenesejo npr. 30- ali večodstotnega padca. Na dolgi rok (10 let in več) ti vplivi niso več tako izraziti."

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja