Imate na vodilnih položajih zaposlene prave ljudi?

Članek slika

Danes, ko imamo vsak dan več tehnologije in posledično vse več neosebne komunikacije je čas, da se začnemo zavedati pomena čustev. Da, čustev oziroma natančneje čustvene inteligence.

Od nekdaj sem rada »preučevala« obnašanje ljudi. Razmišljala o tem, zakaj tako različno odreagiramo v določenih situacijah, zakaj nekdo svoja čustva lahko izraža odprto in brez zadržkov, spet drugi jih skriva in se zapira sam vase. Mar to pomeni, da jih ne premore? Z leti sem postajala vedno bolj radovedna in začela preizkušati moč čustev v vsakodnevnem življenju. Kmalu sem se začela zavedati, da imajo velik pomen in da lahko z nadzorom le-teh spremeniš svojo bit in blagostanje. Ugotovila sem, da smo sami »za krmilom« svojih emocionalnih odzivov in da je od nas odvisno, kako se bomo odzvali na ravnanje drugih. Vsak človek sam nadzira svoje občutke – odvisno od tega, kako osmisli, dojema in ovrednoti nastalo situacijo. Če verjamete, da so drugi odgovorni za to, boste v življenju vedno odvisni od okolice in boste vedno le »sopotnik v vozilu nekoga drugega«. Ljudje, ki so v vaši bližini, bodo odrejali vaše počutje. In verjamem, da si tega ne želi nihče. Vedno bolj se zavedamo, da moramo delati na sebi, vlagati v sebe, saj bomo le tako zares živeli izpopolnjeno življenje in le tako bomo lahko osrečevali druge. Nekdo rešitev za to najde v duhovnosti in meditaciji, drugi v športu, določeni pa v strokovnem čtivu. In ni univerzalnega pravila, kako to narediti. Vsak ima prav in vsak se moti. Važno je, da se zavedamo kako pomembno je obvladovanje čustev in da začnemo naše življenjske situacije, občutke in odgovornost za njih prevzemati nase.

Na tej poti sem se srečala tudi z izrazom čustvena inteligenca. Zanimalo me je vse. Od tega kdaj se ta začne razvijati, kako jo lahko skozi življenje razvijamo sami in kako pomemben vpliv ima na nas in našo okolico, tako v zasebnem kot tudi v poslovnem svetu. Zanimivo je dejstvo, kako veliko lahko dosežemo, če razumemo lastne emocije oziroma bolje rečeno jih znamo pravilno uporabljati. Včasih sem občudovala ljudi, ki so bili pametni. Ki so bili izrazito nadarjeni. Občudujem jih še danes, vendar se sedaj zavedam tudi tega, da to ni edini kazalnik posameznikovega uspeha in da ima vsak možnost, da postane tisto najboljše. Najprej za sebe, posledično pa za vse ljudi, ki ga obkrožajo. In na tem mestu se bom podrobneje dotaknila izrazov inteligenčni količnik (IQ) in čustvena inteligenca (EQ).

IQ je in vedno bo pomemben kazalnik uspešnosti posameznika. Navkljub temu vedno več raziskav kaže, da le-ta brez razvite čustvene inteligence (EQ) nima velikega pomena. Mnogi strokovnjaki celo trdijo, da EQ bistveno več pripomore k uspehu v življenju. Na žalost se ogromno ljudi sploh ne zaveda kaj je čustvena inteligenca. Velika večina tistih, ki jo pozna, pa njen vpliv preprosto zanemari.

Kaj pravzaprav je čustvena inteligenca?

Daniel Goleman, vodilni avtor s področja osebnostne rasti in znanstveni novinar pravi, da čustvena inteligenca pomeni sposobnost prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, je sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas samih ter v odnosih z drugimi. Izraz »čustvena inteligenca« je nasproten izrazu umska inteligenca in je v bistvu človekov značaj. Pokaže, kaj so človekove čustvene potrebe, kako upravljati s svojimi čustvenimi stanji in kakšne so dejansko živete vrednote , ki se navzven izražajo kot vedenje. EQ je torej, po domače povedano, inteligentna uporaba čustev.

Kakšna je razlika med IQ in EQ?

Inteligenčni količnik je številčna vrednost, ki naj bi določala inteligentnost človeka. Določa se s standardiziranimi testi, namenjenih merjenju inteligence. Vaš IQ se nanaša neposredno na vaše intelektualne sposobnosti, na primer na to, kako dobro se učite ter razumete in uporabljate informacije.

Čustvena inteligenca je drugačna. Lahko bi si jo razložili tudi kot uporabo čustev za razmišljanje in izboljšanje našega sklepanja. Ljudje z razvito čustveno inteligenco so sposobni upravljati svoja čustva, le-ta pa uporabiti tudi za lažje razmišljanje in razumevanje čustev drugih.

Obstaja še ena velika, lahko bi rekli bistvena razlika med njima. Inteligentnost je posameznikova sposobnost učenja in se s časom pravzaprav ne spreminja. Čustvena inteligentnost pa prav nasprotno, predstavlja sklop veščin in zmožnosti, ki jih lahko posameznik pridobi in izboljšuje. IQ je torej v veliki meri že določen in ga ni moč neznatno spreminjati; medtem, ko se EQ lahko razvija.

Čustvena inteligenca na delovnem mestu

Kar zadeva delovno mesto, nekateri trdijo, da je čustvena inteligenca bolj koristna za vašo kariero kot IQ. Spet drugi trdijo, da je IQ pomembnejši. Najverjetneje sta za uspeh potrebna oba, a ne glede na to, kaj je bolj pomembno, igra EQ pri delu pomembno vlogo in v današnjih časih vedno bolj pridobiva na svoji vrednosti.

Nekoč je bilo za zaposlenega dovolj, da je imel ustrezno izobrazbo in strokovno usposobljenost. Danes, ko je vedno bolj poudarjeno timsko delo, so pomembne tudi osebne kakovosti delavca. EQ je pogoj, da zaposleni učinkovito izrabi razumsko inteligenco, saj razum brez te ne deluje optimalno, temveč omejeno. Zavedanje lastnih in tujih čustev je del miselnih procesov in s pravilnim razumevanjem tega, je človek bolj sposoben primernega odzivanja na določene situacije.

Bolj, kot je delo zahtevno, večji je pomen EQ. Še posebej, če delovno mesto vključuje delo z ljudmi. Čustveno odzivanje v odnosu do sodelavcev, poslovnih partnerjev, strank oz. vseh tistih, s katerimi imamo stik, odločilno vpliva na učinkovitost in rezultate. Posamezniki z visoko stopnjo čustvene inteligence se tako lažje spoprijemajo s stresom, so bolj uspešni pri reševanju konfliktov, pri dajanju in sprejemanju negativne informacije in še bi lahko naštevali. Verjetneje je, da bodo ti posamezniki bolj uspešni v primerjavi s svojimi kolegi. To je še en argument več, zakaj bi se vsak podjetnik moral zavedati, da je čustvena inteligenca komponenta oz. veščina, ki bi jo moral pri svojih zaposlenih redno vzpodbujati.

EQ in vodstvene funkcije

Stopnja razvite EQ se najbolje izkaže pri vodstvenem kadru. Dobri vodje po navadi niso tisti, ki imajo visok (le) IQ, saj so praviloma bolj inteligentni ljudje slabši v komunikaciji z drugimi in so bolj zaprti vase. Po praksi sodeč, dajo več na dejanja, kot na besede. EQ pa pride najbolj do izraza ravno pri odkrivanju najboljšega v drugih, torej pri pogovoru, dojemljivosti, pri vzbujanju pripadnosti, dobrem reševanju konfliktov itd. To je namreč tisto, kar vpliva na pozitivno klimo v podjetju, to izboljša produktivnost, zahtevni poslovni izzivi pa niso več nemogoči, ampak postanejo obvladljivi. Ne pozabimo, da vse to vpliva tudi na fluktuacijo znotraj ekipe. Čeprav ta sposobnost pride najbolj na plan pri vodenju, ni samo vodstvena funkcija tista, ki zahteva upravljanje čustev. In to je razlog, da bi vsako zdravo podjetje moralo vlagati več v izobraževanje in krepitev EQ vseh zaposlenih. Podjetje je uspešno toliko, kolikor je uspešen vsak izmed njegovih zaposlenih. Zato tega področja ne bi smeli več zanemarjati.

Na trgu obstaja ogromno praktičnih delavnic, ki podjetjem ponujajo pomoč pri razvijanju čustvene inteligence zaposlenih ter s tem krepijo pripadnost, pozitivno klimo ter motivacijo za delo. Ena izmed najbolj pogostih oblik motiviranja zaposlenih so team builidingi.

Čustvena inteligenca je pomembna za vse aspekte našega življenja

Prišli smo torej do zaključka, da je razumevanje lastnih in tujih čustev pomembno za vsa področja v življenju posameznika. Morda gre za nervoznega sodelavca, ki eksplodira zaradi vsake malenkosti, morda za vašega partnerja, ki vas ne razume in ne sprejema vašega mnenja ali za vašega prijatelja, ki vam nikoli ni v oporo, saj vam ne zna biti. Kaj pa otroci? Otroci čustveno inteligentnih staršev se le-te naučijo podzavestno. In to je dobra novica. Otroci, katerih čustva niso sprejeta in razumljena, pa imajo kasneje v življenju lahko težave s pretiranim občutkom krivde, samokritičnostjo, praznino, itd … Nihče ni popoln, to je res. A če se danes zavemo, kako pomembna so čustva in posledično čustvena inteligenca, imam za vas še eno dobro novico; da se jo priučiti, izboljšati.... Torej, zavihajte rokave, namenite čas sebi in razumevanju svojih čustev ter poskrbite za to, da vam bo dobro razvita EQ pomagala tako pri osebnem, kot tudi pri poslovnem razvoju.

V primeru vprašanj pišite na kaja.kalas@vzajemci.com.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Vzajemci z nogometaši Olimpije podarili sanje

22.12.2017

K. Kalaš