Ali ženske investirajo drugače kot moški?

Članek slika

Med spoloma obstajajo razlike tudi pri naložbah.

Na naložbe vpliva vrsta osebnih dejavnikov: naložbeni cilji, starost osebe in doba, ki jo izbere za plemenitenje, denar, ki ga ima na voljo, nagnjenost oziroma toleranca do tveganja, tudi stopnja finančne pismenosti. Smo še na kaj pozabili? Kaj pa razlika med spoloma? Da, tudi tu se pri naložbah kažejo razlike.

Ali ženske in moški investirajo različno, se sprašujejo raziskovalci že desetletja. Skupni odgovor je kratek in jasen: da, obstajajo očitne in merljive razlike. Ne gre za ocene »na prst«, ampak poglobljene in preverljive podatke virov, ki v svetu financ nekaj pomenijo. Da se ženske in moški odločajo drugače, so ugotavljali raziskovalci univerze Berkeley v eni večji študij že v devetdesetih letih, enako pa danes dokazujejo tudi finančni giganti, svetovalci, analitiki različnih trgov in drugi. Pri Fidelityju, enem največjih svetovnih upravljavcev premoženja, so obdelali v svoji primerjavi kar naložbe petih milijonov ljudi v časovnem obdobju desetih let. V manjšem obsegu, a na še vedno zelo spodobnem vzorcu 16.000 strank so analizirali varčevalne in vlagateljske navade med drugim tudi pri spletni banki N26, katere račune (in kartice) ima kar nekaj Slovenk in Slovencev.

Ženske še vedno lovijo moške

Preden preletimo nekaj razlik med »ženskimi« in moškimi naložbenimi profili, je treba vsekakor našteti nekaj razlik, ki vplivajo na naložbe. Kljub temu, da se plačni razkorak zmanjšuje, je razlika med prihodki žensk in moških še vedno občutna. Po podatkih Evropskega parlamenta (za leto 2020) je bila v EU povprečno 13-odstotna. V Nemčiji je bila »prednost« moških polovico nižja, 6-odstotna, Slovenci pa se lahko pohvalimo z eno najnižjih razlik, 3,1 odstotka. Logično je, da tisti, ki zaslužijo manj, tudi manj investirajo, in ženske tu (žal) še vedno niso povsem v enakopravnem položaju. To pa ni edina razlika: marsikje so recimo še vedno zakoreninjeni vzorci, zaradi katerih so ženske postavljene v slabši položaj. Tako imajo v družbi in pogosto tudi v ožjem družinskem okolju moški še vedno marsikje subjektivno prednost pri kariernih priložnostih pri delu ter pri stereotipni vlogi »družinskih finančnih odločevalcev« doma.

Pet trendov pri naložbah žensk
1. Ženske (še vedno) investirajo redkeje kot moški, ampak ...

Prvi argument, nižje prihodke, smo omenili že zgoraj. V raziskavi N26 (vključene so bile ženske in moški iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Španije) so ženske kot argument, zakaj ne varčujejo in investirajo, sicer ob pomanjkanju denarja kot prvem odgovoru najpogosteje omenile še zaskrbljenost glede svoje dolgoročne finančne stabilnosti in strah oziroma odpor do tveganj. To zadnje je tudi razlog, zakaj se med oblikami varčevanja in naložb največ žensk odloča za bančne produkte (omeniti moramo, da je bila raziskava, objavljena leta 2022, sicer izvedena tik pred novim valom višje inflacije) in zavarovanja. Vsaka peta ženska, ki investira, se po podatkih iz te raziskave odloči tudi za naložbe v delnice ali vzajemne sklade.

Ampak ... dobra novica je, da ženske investirajo vse pogosteje. Še posebej opazno je, da moške dohajajo in marsikje prehitevajo predvsem v mlajših starostnih skupinah. Pri novih generacijah se kaže, da se ženske za prve naložbe odločajo prej kot moški.

2. Ženske so manj impulzivne.

V primerjavi z moškimi so ženske manj nagnjene k hipnim odločitvam. Manj pogosto se odločajo za naložbe, ki so v nekem trenutku še posebej »vroče« in o njih ne govorijo le finančniki, ampak tudi mediji. Ne gre nujno za to, da bi bile ženske manj finančno pismene in bi zato trgovale redkeje. Gre tudi – ali predvsem – za posledico bolj umirjenega dojemanja denarja (moški so, ne le stereotipno, ampak tudi po številnih analizah, pri naložbah bolj tekmovalni in čustveni). Prav tako so ženske še bolj usmerjene v dolgoročenjše nakupe in ohranjajo mirnejšo kri tudi takrat, ko vrednosti občutneje zanihajo navzdol. Primer: v Veliki Britaniji so pri vzajemni finančni družbi Nationwide ob enem padcev cen nepremičnin ugotovili, da se je za »panično« prodajo naložb odločilo kar pol manj žensk kot moških.

3. Ženske so odprte za finančne nasvete.

V nasprotju s številnimi moškimi, ki so (tudi) pri denarju prepričani, da so »najpametnejši« in ne iščejo ali ne želijo nasvetov, so ženske precej bolj dovzetnejše za nasvete. To ne pomeni, da poslušajo le svoje partnerje (za primerjavo: pri FinanceBuzz so prišli do podatka, da navaja svojega partnerja kot najpomembnejšega svetovalca pri denarnih nasvetih, 18 % žensk in le 7 % moških). Pogosteje od moških poiščejo finančne nasvete pri svetovalcih, redkeje pa iščejo nasvete na spletu.

4. Ženske so prepričane, da se da investirati tudi z manjšimi vložki.

Če vprašate moške, so pri naložbah bolj velikopotezni. Bolj so nagnjeni k enkratnim vložkom višjih zneskov, hkrati pa je to tudi njihov pomislek, ali sploh investirati. Če nimajo pri sebi višjega kupčka denarja, ki bi ga lahko vložili takoj, pogosteje kot ženske obupajo. Ženske so tu bolj pragmatične. Vsaj v raziskavah vlagateljskih navad pogosteje od moških odgovorijo, da verjamejo tudi v »tek na dolge proge« in na plemenitenje denarja z nižjimi mesečnimi vložki že od 50 evrov ali dolarjev naprej.

5. Ženske investirajo uspešneje od moških.

Dragi moški bralci, saj ste vedeli, da pride tudi ta udarec, kajne? V celi vrsti študij – za tale članek smo našli recimo tiste pri Fidelity in univerzi Berkeley čez lužo v ZDA in pri poslovni šoli Warwick na Otoku – se je izkazalo, da ustvarjajo ženske s svojimi naložbenimi portfelji boljše rezultate od moških. Pri Warwicku so recimo ugotovili, da vlagateljice v obdobju treh let niso plemenitile denarja le uspešenje, kot je rasel indeks londonske borze FTSE 100 (presegle so ga za 1,94 %), ampak so bile precej uspešnejše tudi od moških (ti so indeks v povprečju presegli le za 0,14 %). Za primerjavo: če bi bile enako uspešnejše od moških v obdobju 30 let, bi bilo njihovo premoženje lahko na koncu kar za četrtino višje.

Vsi poznamo izreke o statistiki in vemo, da pri naložbah povprečja  za celotno populacijo o ne pomenijo kaj prida za posameznega vlagatelja ali vlagateljico. Se pa kljub temu kaže, da lahko ženske investirajo vsaj tako dobro kot moški. Če ste naša bralka in se še niste odločili za naložbe, vas prijazno vabimo, da začnete. Če pa ste moški bralec, bomo potrkali na vašo tekmovalno vest (glejte točko 2) in vas podražili, da vlagateljskega žezla najbrž ne boste kar zlepa prepustili ženskam ...

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja