A do Ž življenjskih zavarovanj

Članek slika

Tradicionalno, življenjsko zavarovanje ljudem prodajo, med tem ko bi le tega morali kupiti sami, zavedajoč se svojih potreb. Zato vam v nadaljevanju podajam celovit opis življenjskih zavarovanj. V primeru, da boste še vedno potrebovali pomoč, sem vam na voljo.

Zavarovanje ≠ varčevanje!

Življenjsko zavarovanje je besedna zveza, s katero se v času svojega življenja sreča praktično vsak izmed nas. Osnovni namen življenjskega zavarovanja je zaščita bližnjih. Na žalost se še vedno dogaja, da veliko Slovencev ob besedni zvezi življenjsko zavarovanje pomisli na varčevanje in ne na zaščito svoje družine. To se dogaja, ker na trgu še vedno prevladujejo življenjska zavarovanja z vključeno varčevalno komponento. Le-ta niso optimalna, v kolikor je motiv pri sklepanju zavarovanje. Tudi če je namen varčevanje, največkrat ta oblika produkta zaradi visokih stroškov ni primerna, zato naj vas opomnim na nekaj dejstev, ki jih bom v nadaljevanju članka poudaril

Najbolj prodajani življenjski zavarovanji z varčevalno komponento sta:

Vzajemci posredujemo tudi pri sklepanju zavarovalniških produktov in vam priskrbimo najugodnejšo ponudbo.

  • Mešano življenjsko zavarovanje: ob izteku varčevanja zavarovalnica upravičencu izplača približno toliko denarja, kolikor je bilo vplačanega, z minimalnim donosom, kar je v kombinaciji z inflacijo po navadi realno nižja vrednost denarja, zato sam ne spodbujam ljudi k omenjeni vrsti varčevanja. Zavarovana oseba je ves čas zavarovana za zavarovalno vsoto, ki je približno enaka vsoti denarja, ki ste ga vplačali na zavarovalno polico.
  • Naložbeno življenjsko zavarovanje: če se posameznik odloči za to obliko, naj bo njegov motiv varčevanje in ne zavarovanje, kar pomeni, da je smiselno imeti na polici minimalno možno zavarovalno vsoto za primer smrti, saj to pomeni nižji strošek. Poleg tega je v zvezi z naložbenim življenjskim zavarovanjem pomembnih še nekaj dejstev. V večini primerov naložbenih življenjskih zavarovanj se v prvih nekaj letih plačuje višje stroške, zato so takšne police praviloma smiselne samo v primeru, da je obdobje varčevanja vsaj 20 let ali dlje (pokojninsko varčevanje ali varčevanje za otroka). Pomembno je tudi, da se varčuje v delniških skladih (z obvezniškimi in denarnimi skladi se namreč zaradi nižje donosnosti komajda, če sploh, pokrijejo zgolj stroški police), ki so se za takšno obdobje do sedaj izkazali kot donosni in dovolj varni. Umik v varnejše finančne instrumente, kot so obveznice in denar, priporočam proti koncu varčevanja.

Za primerno zavarovanje tudi do 10 evrov na mesec

K sreči so na prelomu prejšnjega desetletja zavarovalnice svoji ponudbi dodale tudi riziko življenjsko zavarovanje, torej življenjsko zavarovanje, ki služi svojemu namenu, torej zaščiti družine v primeru smrti zavarovanca. Mesečne premije so nižje, saj ne vključujejo varčevalne komponente, zato so zavarovanja dostopnejša ljudem. Najpomembneje pa je, da so zavarovalna kritja bistveno višja kot na življenjskih zavarovanjih z varčevalno komponento. Tako recimo 30-letna oseba danes že za približno 7 evrov na mesec dobi življenjsko zavarovanje z zavarovalno vsoto 50.000 evrov, ki jo dobijo izplačano na svoj račun njeni svojci, če zavarovana oseba umre v 25-ih letih od sklenitve zavarovanja. Če do neljubega dogodka ne pride, denarja ne dobite povrnjenega, vendar imate večji razlog za veselje – ste živi.

Seveda je na mestu vprašanje kdo sploh potrebuje življenjsko zavarovanje. Zavarovanje naj bi bilo namenjeno osebam, smrt katerih bo povzročila veliko škodo. Po navadi gre za naše otroke, ki so odvisni od prihodkov, ki jih ustvarjamo. Dogaja se tudi, da so to upokojeni starši z minimalnimi prihodki ali invalidne osebe. Poleg tega je nujno, da se življenjsko zavarujejo tudi osebe, ki so vzele kredit, saj se v primeru dedovanja na dediče prenesejo tudi obveznosti. Velikokrat se pojavi težava, ko ljudje ne ločijo zavarovanja kredita in življenjskega zavarovanja ter verjamejo, da je za njihovo varnost dovolj zavarovanje kredita, ki pa je v bistvu zgolj in samo zaščita banke pri zavarovalnici: če kreditojemalec umre v času odplačevanja kredita, še vedno ostane dolg do banke, ki ga morajo poravnati svojci. Zato priporočam, da se ljudje življenjsko zavarujejo vsaj za višino kredita. Velikokrat ljudje rečejo, da nimajo dovolj denarja za plačevanje življenjskega zavarovanja, vendar ga v osnovi taki najbolj potrebujejo, tudi zaradi zgoraj naštetih razlogov. Zavarovanje seveda ni potrebno za osebe, ki imajo dovolj premoženja, a tudi v tem primeru je pomembno, za kakšno vrsto premoženja gre. Dogaja se namreč, da ljudje ob izgubi bližnjega po sili razmer prodajajo nepremičnine pod ceno, kar je veliko dražje od premije življenjskega zavarovanja.

Preberite tudi: Ali res potrebujete življenjsko zavarovanje? Verjetno da.

Na kaj morate biti pozorni?

Za koliko časa in za kakšno zavarovalno vsoto se je smiselno življenjsko zavarovati?

  • Čas zavarovanja: upoštevati je potrebno starost zavarovančevih otrok in dobo do izteka plačevanja kredita, če ga seveda ima. Če ima 2 otroka in je mlajši star 5 let, priporočam zavarovanje do 25. leta starosti mlajšega. Seveda, če je do izteka kredita 30 let, naj bo zavarovanje za 30 in ne za 20 let.
  • Višina zavarovalne vsote: tukaj se mnenja finančnih svetovalcev zelo razlikujejo. Pomembno je upoštevati višino zavarovančevih dolgov, število otrok in njihovo starost, zavarovančeve in partnerjeve prihodke ter vrednost zavarovančevega premoženja vključno s premoženjem, ki ga je ob njegovi smrti mogoče prodati. Na podlagi teh informacij se določi zavarovalna vsota, ki bi bila primerna za zavarovanca.

Na police življenjskega zavarovanja je moč dodati nezgodno zavarovanje in zavarovanje kritičnih bolezni:

  • Nezgodno zavarovanje: na tem mestu se mi zdi pomembno, da pri nezgodnem zavarovanju poudarim zavarovanje invalidnosti kot najpomembnejše kritje, saj se v takem primeru naše življenje drastično spremeni. Prihodki padejo tudi za polovico (odvisno seveda od delovne dobe in starosti), stroški se povečajo, saj moramo spremeniti bivalni prostor (v primeru hujše invalidnosti), kupiti mobilne pripomočke, ustrezno vozilo… Žal ima še vedno veliko Slovencev pri nezgodnem zavarovanju, ki ga plačujejo, prenizko zavarovalno vsoto za invalidnost, ob tem pa drago plačujejo kritja, ki niso neposredno življenjskega pomena, kot so na primer dnevna odškodnina, bolnišnični dan, zlom kosti in izpahi.
  • Zavarovanje kritičnih bolezni: gre za finančno pomoč v času, ko zbolimo. V tem primeru se seveda soočimo z znižanjem dohodka, saj prejemamo samo 80 % svoje plače. Od tega odštejemo še potne stroške in malico in dobimo realen mesečni prihodek v času bolezni. To pomeni kar precejšen izpad dohodka. V takem primeru izplačilo iz tovrstnega zavarovanja pomeni, da nimamo še dodatnega stresa zaradi svojih financ, kar dodatno pomaga na poti k ozdravitvi. Vendar v izogib slabi volji priporočam, da potencialni zavarovanec pred podpisom pogodbe z zavarovalnico prebere splošne pogoje, kjer so navedene tudi izključitve zavarovalnice, torej v katerih primerih zavarovalnica ne izplača odškodnine.

Obdavčitev življenjskih zavarovanj

Davek od zavarovalnih poslov znaša 8,5 %. V primeru, ko gre za zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let, so le-ta oproščena plačila omenjenega davka. V primeru prekinitve življenjskega zavarovanja (odkup zavarovanja) z zavarovalno dobo 10 ali več let, tj. pred potekom prvih desetih let, se davek od zavarovalnih poslov poravna za nazaj – plačilo davka (odvede ga zavarovalnica) ob izplačilu odkupne vrednosti. Poleg tega zavarovalnica ob izplačilu odkupne vrednosti odvede 25 % akontacije dohodnine od morebitne razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovanca. Izplačilo zavarovalnine življenjskega zavarovanja (zavarovalna vsota in udeležba pri dobičku) ni obdavčeno, če je zavarovalna doba dolga najmanj 10 let in so zavarovalec, zavarovanec in upravičenec ista oseba. V primeru neizpolnjevanja enega od pogojev, navedenih v prejšnjem stavku, mora zavarovalec plačati dohodnino (zavarovalnica ob izplačilu zavarovalne vsote odvede 25 % akontacije dohodnine od razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovalca). Ob smrti zavarovanca upravičencu iz življenjskega zavarovanja ni potrebno plačati dohodnine. Vplačana premija življenjskega zavarovanja se ne upošteva kot davčna olajšava pri dohodninski napovedi.

Vzajemci posredujemo tudi pri sklepanju zavarovalniških produktov in vam priskrbimo najugodnejšo ponudbo.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja