1. Kakšni so vaši naložbeni cilji oziroma za kaj varčuje?
  Vsak vlagatelj mora pred izbiro zanj primernega vzajemnega sklada opredeliti cilje, ki jih želi z naložbo doseči. Cilji morajo biti postavljeni realno v okviru finančnih zmožnosti. Najpogostejši naložbeni cilji so varčevanje za varnostno rezervo, daljše potovanje, nakup luksuznih dobrin, nakup nepremičnine, šolanje otrok in varčevanje za pokojninsko rento.
 2. Kdaj potrebujete privarčevana sredstva?
  Ko so naložbeni cilji izbrani, je treba določiti časovno obdobje oziroma čas, v katerem jih želimo doseči. Časovna obdobja, v katerih želimo določen cilj doseči, razdelimo na kratkoročne (do 1 leta), srednjeročne (do 5 let) ter dolgoročne cilje (več kot 5 let).
  Za uresničitev kratkoročnih ciljev izbiramo bolj varne in nizko donosne naložbe, med katere uvrščamo bančne vezave in sklade denarnega trga. Za doseganje srednjeročnih ciljev uporabljamo nizko in srednje tvegane obvezniške in mešane vzajemne sklade, ki nosijo povprečno med 4- in 8-odstotne donose. Pri kratkoročnem do srednjeročnem varčevanju si vlagatelj ne more privoščiti večjih tveganj, saj ima na voljo manj časa za povrnitev morebitne izgube.
  Za doseganje dolgoročnih ciljev, na primer varčevanje za pokojnino, ki jo bomo uživali čez 30 let, je tveganje manjše zaradi porazdelitve skozi daljše časovno obdobje. Kar pomeni, da je v primeru začasnih izgub na voljo dovolj časa za povrnitev izgubljenega. Tu lahko uporabimo bolj tvegane delniške vzajemne sklade, ki v povprečju prinašajo med 8- in 12-odstotni donos.
 3. Kakšno tveganje si lahko privoščite?
  Tveganje je nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov oziroma nezmožnost popolnoma nadzorovati, da bi bili rezultati prihodnjega toka dogodkov enaki načrtovanim. Pri vlaganju v vrednostne papirje so psihološki stroški vlaganja skorajda tako pomembni kot samo finančno tveganje, ki jih pogojuje. Zato mora vlagatelj pri izbiri vzajemnih skladov upoštevati tudi kriterij tveganja. Recept za določitev primernega razmerja med sprejemljivim tveganjem in želenim donosom je preprost: Ko izbiramo vzajemni sklad, se osredotočimo na največji padec donosa v celotnem obdobju delovanja sklada.
  Pri vlaganju v vrednostne papirje so psihološki stroški vlaganja skorajda tako pomembni kot samo finančno tveganje, ki jih pogojuje.
 4. Pogoste napake
  Pogosta napaka, ki jo večina vlagateljev stori pri varčevanju v vzajemnih skladih, je, da želijo doseči različne naložbene cilje preko enega samega portfelja vzajemnih skladov. To je v nasprotju z osnovnimi pravili vlaganja v vzajemne sklade, kjer velja, da je en naložbeni portfelj namenjen doseganju enega naložbenega cilja.
  Naložbene cilje je smiselno združevati le v primeru, ko predvidevamo, da bomo za dva ali več naložbenih ciljev varčevali približno enako dolgo. Cilj vsakega vlagatelja je sestaviti takšen portfelj vzajemnih skladov, ki mu bo glede na lasten naložbeni profil omogočil, da bo skozi celotno obdobje varčevanja brez večjih sprememb njegove sestave prinašal želene in konstantne donose. Ko je portfelj enkrat določen, je treba v obdobju varčevanja njegovo gibanje spremljati in ga po možnosti tudi prilagajati, če se pojavijo odstopanja od optimalne strukture.
Številko skladov: 1
Odstrani vse