Vlaganje v vzajemne sklade prinaša dva nivoja diverzifikacije. Prvi nivo diverfizikacije se izvrši znotraj samega vzajemnega sklada, ko vlagatelj sredstva vplača na račun vzajemnega sklada in se njegov vložek razprši na najmanj 20 različnih delnic. Drugi nivo diverzifikacije pa dosežemo, če sredstva razpršimo na več različnih vzajemnih skladov, s katerimi želimo doseči čim višje donose ob še sprejemljivem tveganju.

Kakšna je ustrezna divezifikacija?

Ustrezna diverzifikacija se razlikuje od vlagatelja do vlagatelja in je najprej odvisna od vlagateljevega finančnega profila in ciljev, ki jih z naložbo želi doseči. S pravilno diverzifikacijo portfelja vlagatelji lažje in z manj stresa dosežejo zastavljene naložbene cilje.

Diverzifikacija je potrebna tudi zato, ker se naložbe v različnih obdobjih različno obnašajo. V nekem obdobju določeni skladi realizirajo boljše donose kot drugi in obratno. Zaradi tega dejstva je treba imeti v svojem portfelju dovolj različnih skladov, ker boste s tem imeli več možnosti, da boste vedno imeli v portfelju vsaj en sklad, ki bo prinašal nadpovprečne donose vloženih sredstev.

V primeru, da se odločite za dolgoročno mesečno varčevanje v vzajemnih skladih npr. takoj ob rojstvu otroka za obdobje 18 let lahko zaradi dolžine varčevanja vaš portfelj usmerite predvsem v bolj tvegane delniške vzajemne sklade in manj v mešane in obvezniške vzajemne sklade, ker si lahko privoščite večje tveganje, saj boste imeli na voljo dovolj časa za povrnitev morebitnih izgub.

S približevanjem koncu varčevanja, pa je treba delež naložb iz bolj tveganih delniških skladov počasi umikati v manj tvegane obvezniške in denarne vzajemne sklade. S tem boste zavarovali privarčevana sredstva pred morebitnimi izgubami. Torej morate ves čas skrbeti za ustrezno diverzifikacijo skladov v vašem portfelju, tako da se le-ta ves čas sklada z vašimi naložbeni cilji, tveganjem in dolžino varčevanja. Če tega ne delate dosledno, se vam lahko zgodi, da boste morali za želeni znesek dolžino varčevanja podaljšati.

Številko skladov: 1
Odstrani vse