Komu je namenjeno varčevanje v vzajemnih skladih

Vzajemni skladi so namenjeni predvsem vlagateljem, ki želijo razpoložljiva denarna sredstva investirati v nakup delnic delniških družb in drugih vrednostnih papirjev, vendar nimajo dovolj znanja ali časa, da bi to izvedli neposredno. Zato investiranje denarnih sredstev zaupajo upravljavcu vzajemnega sklada, ki z razpršenostjo naložb skrbi tudi za večjo varnost naložb. Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno tako tistim z večjimi vložki kot t.i. malim vlagateljem, ki na ta način lahko z nižjimi vložki posredno investirajo na borzi. Vlaganje v vzajemne sklade je primerno tako za konzervativne vlagatelje, kot tudi za agresivnejše vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti višje stopnje tveganja. Priporočljivo obdobje vlaganja sredstev v podsklade je najmanj tri (obvezniški ter mešani podskladi) oz. pet let (delniški podskladi).

Številko skladov: 1
Odstrani vse