Katere prednosti prinašajo krovni skladi?

Glavna prednost krovnih skladov je odlog ugotavljanja davčne obveznosti, kar v praksi pomeni, da v primeru prehajanja vlagateljev iz enega podsklada v drugega, v okviru istega krovnega sklada, odloži davčna obveznost iz naslova davka na kapitalski dobiček. Do sprejetja nove zakonodaje in ustanovitve krovnega sklada, se je vsak prenos med skladi znotraj družbe za upravljanje štel kot obdavčljiva prodaja. Davek na kapitalski dobiček se po novem plača le ob končni prodaji enot premoženja podsklada.

Številko skladov: 1
Odstrani vse