Naslednji korak pri načrtovanju osebnega premoženja je opredelitev ciljev in obdobja, v katerem želimo te cilje doseči. Cilji morajo biti postavljeni realno v okviru naših finančnih zmožnosti. Ko so cilji enkrat izbrani je potrebno določiti kdaj v prihodnje jih želimo doseči in znesek, ki ga pri tem potrebujemo.

Posamezne cilje uresničujemo z različnimi finančnimi instrumenti, ki se razlikujejo po stopnji tveganja in pričakovanega donosa. V osnovi velja da kratkoročne cilje rešujemo s kratkoročnimi instrumenti, dolgoročne pa z bolj dolgoročnimi inštrumenti. Pri opredeljevanju ciljev moramo biti zelo pozorni, ker lahko napačna opredelitev cilja (vrednostno ali časovno) povzroči napačno izbiro finančnega inštrumenta, kar lahko povzroči, da tvegamo več ali manj kot je potrebno.

 

Za uresničitev kratkoročnih ciljev (do 1 leta) izbiramo bolj varne in nizko donosne naložbe med katere uvrščamo bančne vezave, sklade denarnega trga, zakladne menice, blagajniške zapise, ki nam omogočajo ustvarjanje minimalnega donosa oz ohranjanje realne vrednosti naložbe.

Za doseganje srednjeročnih ciljev (od 1 do 10 let) uporabljamo nizko in srednje tvegane finančne inštrumente kot so državne in bančne obveznice, obvezniški in mešani vzajemni skladi ter naložbe z garantirano glavnico, ki nosijo povprečno med 3 do 7 % donose.

Za doseganje dolgoročnih ciljev (nad 10 let) pa lahko uporabimo bolj tvegane naložbe z višjim pričakovanim donosom, med katere uvrščamo delnice stabilnih podjetij, podjetniške obveznice, delniške vzajemne sklade, ki v povprečju prinašajo med 8 in 12% donose.

Cilje je vedno treba razvrstiti tudi glede pomembnost in glede na fazo življenjskega cikla v katerem se nahajamo. Razvrstimo in rešujemo jih od tistega ki nam v življenju največ pomeni do tistih manj pomembnih.

Številko skladov: 1
Odstrani vse