Po pregledu trenutnega finančnega stanja, določitvi osebnih finančnih ciljev ter izbiri naložb za dosego ciljev je na vrsti izvrševanje finančnega načrta. Sama implementacija finančnega načrta ni tako samoumevna, kot se zdi na prvi pogled. Problem je predvsem v sami doslednosti izvrševanja izbrane naložbene politike oziroma dejanskega vstopa posameznika na trg kapitala.

Načrtovanje in upravljanje osebnega premoženja je dinamičen proces, zato je po implementaciji investicijskega načrta nujno potreben časovni pregled investicij, če slednje dosegajo pričakovanja vlagatelja. Same spremembe naložb naj se nebi pojavljale v večjem obsegu in ne prepogosto. Ravno tako se mora vlagatelj izogibati odločitvam, ki bi temeljile na enoletnih donosih. Pri tem je pomembno razumeti, zakaj določena naložba presega (ne presega) vlagateljeva pričakovanja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse