Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Prodajna opcija (Put option)
Finančni instrument, ki daje imetniku možnost, ne pa obveznost, da v dogovorjenem času ali na določen datum v prihodnosti proda vnaprej določeno količino nečesa (na primer delnic) po dogovorjeni ceni.

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse