Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Kvartarni trg
Je trg, na katerem z večjimi količinami vrednostnih papirjev med seboj trgujejo veliki, zlasti institucionalni investitorji kot npr. zavarovalnice, pokojninski skladi, investicijske družbe in banke.

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse