Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Kapital (lat. capitalis - glaven)
Najbolj znan je izraz za osnovni znesek, vložen v gospodarsko družbo kot osnovni kapital. V kapital družbe sodijo poleg osnovnega kapitala še kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in dobiček.

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse