Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Finančni kazalec (Financial ratio)
Število, ki izraža razmerje med dvema ali več postavkami iz računovodskih izkazov poslovanja oziroma drugimi finančnimi podatki (na primer tržno vrednostjo delnice, obrestno mero, tržno zahtevano donosnostjo itd.).

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse