Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov
Je dokument, ki služi kot osnova za lažje odločanje o naložbi v investicijski sklad. Vsebuje vse potrebne informacije o družbi za upravljanje, cilje in naložbeno politiko sklada, izkaze poslovanja.

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse