Osnove vzajemcev

Osnove vzajemcev

Vse osnovne informacije o skladih, njihovem delovanju, davkih in še več informacij, namenjenih predvsem začetnikom.

Osnove vlaganja

Osnove vlaganja

Kako začeti vlagati v vzajemne sklade ter na kaj morate biti pozorni.

Portfeljska teorija

Portfeljska teorija

Vse za malo bolj zahtevne vlagatelje, ki se želijo vlaganja v sklade lotiti samostojno.

Slovarček

Naključni pojem

Obveznica z delniško opcijo
Taka obveznica je povezana s tečajem delnice istega podjetja. Po zapadlosti obveznice ima vlagatelj možnost za izplačilo v gotovini oziroma prejme obresti in glavnico iz naslova te obveznice ali ima možnost izplačila v delnicah tega podjetja.

Vsi izrazi
Številko skladov: 1
Odstrani vse