Obvestilo za imetnike enot sklada KD Russia

10.11.2020

Slovaška družba za upravljanje IAD Investments, ki upravlja investicijski sklad KD Russia, se umika iz Slovenije. Prenehanje trženja enot sklada stopi v veljavo s 1. januarjem 2021.

Po datumu prenehanja trženja lahko imetniki enot sklada v Republiki Sloveniji, ki ostanejo vloženi v sklad, zahtevajo odkup enot premoženja sklada z vlogami za izplačilo enot premoženja sklada, vloženimi neposredno pri IAD v skladu s pravili sklada, in IAD lahko zaračuna imetnikom enot premoženja odkupnino v skladu s pravili sklada.

Provizije, ki jih nosijo imetniki enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, po umiku iz Slovenije ne bodo spremenjene. IAD bo imetnikom enot premoženja sklada v Sloveniji, ki ostanejo vloženi v sklad, zagotovil vse informacije in dokumente v zvezi z delovanjem sklada, ki jih ima imetnik enot sklada v Slovaški republiki, v kateri je sklad ustanovljen, v skladu z zakoni Slovaške republike in pravili upravljanja sklada. Vse enote sklada, ki jih imajo imetniki enot sklada v Republiki Sloveniji, pa lahko le-ti do 31. decembra 2020 unovčijo brez kakršnih koli stroškov in odbitkov.

Vsi vlagatelji, ki bi želeli iz sklada izstopiti brez stroškov in dodatnih zapletov, nas kontaktirajte na nasvet@vzajemci.com ali pa nas pokličite na 080 35 08.

Številko skladov: 1
Odstrani vse