Konsolidacija družb znotraj Skupine VZAJEMCI

05.06.2020

 

Obveščamo vas, da je bila v sodni register dne 1.6.2020 vpisana pripojitev družbe VZAJEMCI d.o.o. k družbi VZAJEMCI SKUPINA d.o.o.  Na podlagi navedene pripojitve je družba VZAJEMCI d.o.o. kot prevzeta družba prenehala, družba VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. pa je kot prevzemna družba vstopila v vsa materialna in pravna razmerja, katerih subjekt je bila pred pripojitvijo prevzeta družba VZAJEMCI d.o.o.

Dne 4.6.2020 pa je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe VZAJEMCI SVETOVANJE d.o.o. k družbi VZAJEMCI NALOŽBE d.o.o., ki se je preimenovala v VZAJEMCI ZAVAROVANJA d.o.o. Na podlagi navedene pripojitve je družba VZAJEMCI SVETOVANJE d.o.o. kot prevzeta družba prenehala, družba VZAJEMCI ZAVAROVANJA d.o.o. pa je kot prevzemna družba vstopila v vsa materialna in pravna razmerja, katerih subjekt je bila pred pripojitvijo prevzeta družba.

Pripojitvi sta posledica optimizacije poslovanja naših podjetij in za naše stranke ne predstavlja nikakršne spremembe. Po izvedbi obeh pripojitev Skupina VZAJEMCI sedaj obsega 3 družbe, kar precej poenostavi in poceni poslovanje, hkrati pa vsebinsko zaokroži namen poslovanja posameznih družb, in sicer:

  • VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. - trženje enot investicijskih skladov in drugih naložb;
  • VZAJEMCI ZAVAROVANJA d.o.o. - zavarovalno zastopanje; in
  • VZAJEMCI NEPREMIČNINE d.o.o. - financiranje in organizacija nepremičninskih projektov.

Uredništvo Vzajemci.com

Številko skladov: 1
Odstrani vse