Infond Skladi ne obračunava VEP za 14.8.

16.08.2018

V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond, 14. avgust ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja. Zato danes, 16. avgusta, Infond ne bo objavil VEP za 14.8. 
V petek, 17. avgusta, bo objavljen VEP za obračunski dan 16.8.2018.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta, ki je začel veljati 15. marca 2018:

»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00. Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«

Številko skladov: 1
Odstrani vse