Naložbeni paketi ABANKA SKLADI

03.12.2012

Si tudi vi želite varčevati, pa imate težave pri izboru ustrezne naložbe? V družbi ABANKA SKLADI se zavedamo, da odločitev o izbiri naložbe ni enostavna, zato smo za vas oblikovali naložbene pakete, sestavljene iz nabora različnih vzajemnih skladov.

Kaj so naložbeni paketi ABANKA SKLADI?

Naložbeni paketi ABANKA SKLADI so oblikovani tako, da upoštevajo vse najpomembnejše dejavnike, ki jih mora vlagatelj upoštevati pri odločitvi o naložbi v vzajemni sklad. Sestavljeni so iz skrbno izbranih podskladov Krovnega sklada ABANKA SKLADI in prilagojeni značilnostim vlagatelja.

Iz pestre ponudbe 12 vzajemnih skladov, ki jih trenutno upravlja naša družba ABANKA SKLADI, smo oblikovali 5 naložbenih paketov, ki ustrezajo določenemu tipu vlagatelja:

Vsak paket je sestavljen iz nabora treh do petih skladov, ki se razlikujejo med seboj po vrstah naložb, v katere nalagajo svoja sredstva ter glede na ciljne države oziroma regije investiranja, kar zagotavlja ustrezno razpršenost naložbe in s tem manjše naložbeno tveganje.

Kako izbrati ustrezni naložbeni paket?

Izbor naložbenega paketa je odvisen od vaših želja in potreb, ciljev varčevanja ter vaše nagnjenosti k tveganju, ki ste jo pripravljeni in sposobni sprejemati pri svojih naložbah. Na ustrezno izbiro pomembno vplivajo tudi vaše osebne lastnosti ter situacijski položaj, kot na primer premoženjsko stanje, finančna zmožnost, vaša starost in naložbene izkušnje. Če želite uspešno vlagati, je priporočljivo, da pred izborom oblike naložbe, opredelite svoj naložbeni profil. V ta namen, je naša družba
pripravila posebno orodje, imenovano Svetovalec, ki z naborom različnih vprašanj pomaga opredeliti vaše glavne lastnosti in cilje vlaganja ter vaš odnos do tveganja in vam tako predlaga najprimernejši naložbeni paket.
Komu so namenjeni posamezni naložbeni paketi?

Glede na ključne značilnosti in dejavnike, ki določajo posamezni profil vlagatelja, smo oblikovali 5 naložbenih paketov, ki ustrezajo petim različnim tipom vlagateljev:

· PROGRESIVNI naložbeni paket:

namenjen je dinamičnemu vlagatelju, ki zasleduje visoko donosnost svojih sredstev z naložbami v delniških skladih. Zaveda se izpostavljenosti visokemu tveganju, ki ga prinaša nihanje delniških trgov in pomena dolgoročnega varčevanja. Priporočena doba varčevanja je 8 let in več.

· POSPEŠENI naložbeni paket:
namenjen je vlagatelju, katerega glavni cilj je povečanje sredstev in je tako pripravljen na nihanja vloženih sredstev ter se hkrati zaveda pomena dolgoročnega varčevanja. Priporočena doba varčevanja je 5 let in več.

· PRILAGODLJIVI naložbeni paket:
primeren je za vlagatelje, katerih glavni cilj je dosegati zmerno donosnost vloženih sredstev, z željo izogniti se visokemu naložbenemu tveganju. Vlagatelj išče zmerno naložbo za srednjeročno obdobje. Priporočljiva doba varčevanja je vsaj 5 let.

· PREUDARNI naložbeni paket:
za to naložbeno kombinacijo se bo odločil vlagatelj, katerega glavni cilj je doseganje zmerne donosnosti vloženih sredstev, pri čemer se ne želi izpostavljati visokemu naložbenemu tveganju. Išče naložbo s stabilno donosnostjo za srednjeročno obdobje. Priporočena doba varčevanja je vsaj 3 leta.

· PREDVIDLJIVI naložbeni paket:
primeren za profil vlagatelj, ki postavlja stabilnost in varnost privarčevanih sredstev pred donosnostjo in ni pripravljen sprejemati tveganj, ki jih prinašajo delniški skladi. Najmanj 70% investiranih sredstev ima naloženih v nižje tveganih obvezniških in denarnih skladih, preostalo v mešanih globalnih skladih. Išče naložbo s stabilno donosnostjo tudi za krajše obdobje.

Kakšne so prednosti naložbenih paketov?

Glavne prednosti naložbenih paketov ABANKE SKLADI so:

Razpršenost naložbe v več podskladov Krovnega sklada ABANKA SKLADI. Z izborom določenega naložbenega paketa boste svoje premoženje lahko razpršili regijsko, panožno, valutno in predvsem v različne naložbene oblike (delnice, obveznice, depoziti, denarna sredstva in instrumenti denarnega trga).

Enostavnost in prihranek časa iskanja ustreznih naložbenih kombinacij: z izborom naložbenega paketa naenkrat razpršite svoja sredstva med več skladov, s čimer se lahko v prihodnje izognete potrebi po nenehnem spremljanju velikega števila skladov in prihranite pri iskanju ustrezne razpršitve.

Strokovno upravljanje premoženja: vaše premoženje upravljajo strokovnjaki, ki že leta delujejo na različnih kapitalskih trgih in si glede na dogajanja na trgih prizadevajo doseči izbor optimalnih naložb z nadpovprečnimi donosi, pri čemer skrbijo tudi za
upravljanje s tveganji.

Dolgoročno zadovoljstvo: izbor naložbenega paketa, ki najbolj ustreza določenemu profilu vlagatelja glede na njegove cilje in pričakovanja, odnos do tveganja ter ciljno donosnost naložbe, povečuje njegovo zadovoljstvo na dolgi rok
Kako varčevati v naložbenih paketih?

Pri izboru ustreznega naložbenega paketa pristopi vlagatelj k podskladom Krovnega sklada ABANKA SKLADI in izvede vplačilo v izbrane podsklade.

Naložbeni paket priporočamo vlagateljem, ki želijo ustrezno razpršiti premoženje z zneski od 1.500 EUR dalje.

Številko skladov: 1
Odstrani vse