Obvestilo vlagateljem PF Global Balanced

22.11.2012

Spoštovani,

Imetnike enot premoženja podsklada Pioneer Funds - Global Balanced obveščamo, da je družba za upravljanje Pioneer Investment sprejela odločitev o preimenovanju podsklada v Pioneer Funds – Global Multi-Asset. Preimenovanje stopi v veljavo s 06.12.2012, medtem ko vse ostalo za imetnike enot premoženja podsklada ostaja nespremenjeno.

Odločitev je bila sprejeta z namenom jasnejšega strateškega pozicioniranja in odražanja naložbene politike podsklada.

Staro ime sklada: Pioneer Funds Global Balanced
Novo ime sklada: Pioneer Funds Global Multi-Asset

Številko skladov: 1
Odstrani vse