Prenehanje trženja skladov Deka International

25.10.2011

Odbor direktorjev družbe Deka International S.A. se je odločil za deregistracijo oziroma prenehanje trženja skladov Deka-ConvergenceRenten, Deka ConvergenceAktien in Deka MiddleEast and Africa v Sloveniji.

Deregistracija se je pričela s 24.10.2011. Tako ni več možno vplačevati v omenjene sklade, prav tako ni možen prehod v omenjene sklade.

Za obstoječe imetnike zgoraj omenjenih skladov bo družba Deka International S.A. preko Raiffeisen Banke še naprej zagotavljala vse informacije o skladih vključno z dnevno vrednostjo VEP-a. Obstoječe stranke, lahko na enak način kot do sedaj, kadarkoli prodajo svoje enote premoženja po neto vrednosti sredstev na enoto premožena brez plačila ustreznih stroškov odkupa v skladu z določbami, ki so zapisane v prospektu.

Raiffeisen Banka bo še naprej tržila sklade Raiffeisen KAG Skladi so v akciji (22) in Allianz Global Investors Skladi so v akciji (9).

Številko skladov: 1
Odstrani vse