Krekove sklade upravlja KBM Infond

17.10.2011

KBM Infond je s 15. oktobrom prevzel upravljanje Krekovega krovnega sklada s šestimi podskladi. S prenosom upravljanje sta vsebina in naložbena politika skladov ostali nespremenjeni, ohranili so tudi imena, lestvice stroškov in transakcijske račune.

»Sčasoma bomo izvedli združevanje istovrstnih skladov in združitev vseh v en krovni sklad,« razlaga Matjaž Lorenčič, predsednik uprave KBM Infond. Tako bodo vlagateljem ustvarili optimalne pogoje tudi z vidika davčne obravnave, ki omogoča zamik prijave davka na kapitalske dobičke pri prenosih sredstev znotraj istega krovnega sklada.

Seznam skladov, ki jih upravlja KBM Infond.

Številko skladov: 1
Odstrani vse