KD Skladi.net – pristop k skladom in pregled naložb

06.12.2010

 

Družba KD Skladi je nadgradila spletno poslovalnico KD Skladi.net, ki sedaj poleg vpogleda v aktualno stanje naložb omogoča obstoječim in novim vlagateljem tudi hiter, varen in enostaven elektronski pristop k podskladom KD Krovnega sklada (brez obiska poslovalnice) in elektronsko poslovanje - kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu in to kar iz domačega naslonjača.

Potrebujete le osebni računalnik s povezavo na internet in veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) pooblaščenega overitelja.

KD Skladi.net med drugim omogoča:

• pristop k podskladom,
• prenos sredstev med podskladi,
• izplačilo sredstev iz podskladov,
• vpogled v aktualno stanje naložb v podskladih,
• spremembo osebnih podatkov,
• pregled opravljenih transakcij.

Prihranite nepotrebne poti in dragoceni čas ter si omogočite dostop do široke palete skladov družbe KD Skladi v vsakem trenutku! Med 17 podskladi z različnimi naložbenimi politikami boste glede na svoje potrebe, cilje in želje vedno našli najprimernejšo kombinacijo zase. Uresničevanje varčevalnih ciljev je zdaj še preprostejše.

Pristopite tukaj www.kd-skladi.net
 

Dodatne informacije
Za dodatna vprašanja se obrnite na pomoč uporabnikom na elektronski naslov kd-skladi.net@kd-group.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 80 24.


Posebna akcija brez vstopnih stroškov ob začetku poslovanja spletne poslovalnice!

Praznična spletna poslovalnica podarja 100 % popust na vstopne stroške. Od 5. 12. 2010 do 31. 1. 2011 so namreč vsa vplačila na pristopne izjave, sklenjene prek KD Skladi.net, brez vstopnih stroškov!*


Želimo vam uspešno uporabo KD Skladi.net!


 Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvlečki prospekta podskladov ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, so vlagateljem med delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe in v vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod dokumentov.
* Vsem vlagateljem, ki bodo pristopili k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave prek spletne poslovalnice KD Skladi.net, njihova enkratna vplačila na takšno pristopno izjavo pa bodo prispela na transakcijski račun podsklada od 5. 12. 2010 po 0:01 uri pa do 1. 2. 2011 do vključno 0:01 ure, v navedenem obdobju družba za upravljanje ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in na spletni strani
www.kd-skladi.si. Popust velja samo za enkratna vplačila na pristopne izjave, sklenjene v spletni poslovalnici KD Skladi.net. Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.
 

Številko skladov: 1
Odstrani vse