ALTA SKLADI brez vstopnih stroškov

V obdobju do vključno 30.09.2019 bodo vsi vlagatelji, ki bodo vplačali v sklade ALTA Skladi (z izjemo ALTA MONEY MARKET), oproščeni plačila vstopnih stroškov na enkratna vplačila.

Skladi v akciji

Številko skladov: 1
Odstrani vse