Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.24 % Delniški razviti trgi
 • 0.10 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Delniški globalni
 • -0.02 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.48 % Obvezniški globalni
 • -0.01 % Mešani
 • 0.04 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.39 % Energetika
 • -0.50 % Surovine in materiali
 • 0.06 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.32 % Potrošne dobrine
 • 0.31 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.11 % Zdravstvo
 • -0.09 % Finance
 • -0.95 % Informacijska tehnologija
 • -0.72 % Telekomunikacije
 • -0.12 % Oskrba
 • -0.35 % Javne dobrine
 • -0.46 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.08 % Delniški razviti trgi
 • -1.32 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.01 % Delniški globalni
 • -0.66 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.12 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.08 % Obvezniški globalni
 • -0.03 % Mešani
 • 0.80 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -2.92 % Energetika
 • -2.31 % Surovine in materiali
 • -2.43 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.41 % Potrošne dobrine
 • -0.02 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.59 % Zdravstvo
 • -2.48 % Finance
 • 0.70 % Informacijska tehnologija
 • 0.83 % Telekomunikacije
 • -2.23 % Oskrba
 • -2.17 % Javne dobrine
 • -3.77 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 3.34 % Delniški razviti trgi
 • 3.75 % Delniški trgi v razvoju
 • 7.57 % Delniški globalni
 • 7.85 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.51 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.27 % Obvezniški globalni
 • 5.93 % Mešani
 • 1.28 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -3.49 % Energetika
 • 8.10 % Surovine in materiali
 • -6.27 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 9.36 % Potrošne dobrine
 • 12.07 % Osnovne potrošne dobrine
 • 7.64 % Zdravstvo
 • 3.82 % Finance
 • 16.39 % Informacijska tehnologija
 • 15.45 % Telekomunikacije
 • 0.33 % Oskrba
 • 8.48 % Javne dobrine
 • 1.19 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 19.64 % Delniški razviti trgi
 • 15.81 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.02 % Delniški globalni
 • 4.51 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.32 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.84 % Obvezniški globalni
 • 14.45 % Mešani
 • 3.56 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 5.33 % Energetika
 • 5.92 % Surovine in materiali
 • 1.26 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.02 % Potrošne dobrine
 • 18.34 % Osnovne potrošne dobrine
 • 23.71 % Zdravstvo
 • 17.95 % Finance
 • 50.13 % Informacijska tehnologija
 • 40.74 % Telekomunikacije
 • 12.02 % Oskrba
 • 20.50 % Javne dobrine
 • 9.23 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse