Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.15 % Delniški razviti trgi
 • 0.03 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.26 % Delniški globalni
 • -0.18 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.05 % Obvezniški globalni
 • 0.11 % Mešani
 • 0.34 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.27 % Energetika
 • -0.28 % Surovine in materiali
 • -0.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.38 % Potrošne dobrine
 • 0.71 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.44 % Zdravstvo
 • -0.19 % Finance
 • 0.21 % Informacijska tehnologija
 • 0.19 % Telekomunikacije
 • -0.09 % Oskrba
 • 0.07 % Javne dobrine
 • -0.16 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 2.42 % Delniški razviti trgi
 • 4.59 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.24 % Delniški globalni
 • -0.69 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.32 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.68 % Obvezniški globalni
 • 1.12 % Mešani
 • 1.58 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.29 % Energetika
 • 4.32 % Surovine in materiali
 • 5.45 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.33 % Potrošne dobrine
 • 1.47 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.01 % Zdravstvo
 • -1.18 % Finance
 • 1.78 % Informacijska tehnologija
 • 1.33 % Telekomunikacije
 • 2.22 % Oskrba
 • 1.88 % Javne dobrine
 • -1.90 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 13.54 % Delniški razviti trgi
 • 17.16 % Delniški trgi v razvoju
 • 11.74 % Delniški globalni
 • -0.19 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.83 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.47 % Obvezniški globalni
 • 6.34 % Mešani
 • 1.32 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.31 % Energetika
 • 1.08 % Surovine in materiali
 • -2.53 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.68 % Potrošne dobrine
 • 7.25 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.58 % Zdravstvo
 • 7.00 % Finance
 • 19.62 % Informacijska tehnologija
 • 15.59 % Telekomunikacije
 • 6.46 % Oskrba
 • 8.69 % Javne dobrine
 • 5.05 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.77 % Delniški razviti trgi
 • 21.04 % Delniški trgi v razvoju
 • 24.38 % Delniški globalni
 • 6.41 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 3.14 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.01 % Obvezniški globalni
 • 14.10 % Mešani
 • 7.49 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 10.09 % Energetika
 • 6.31 % Surovine in materiali
 • 4.19 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 16.99 % Potrošne dobrine
 • 12.13 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.55 % Zdravstvo
 • 16.48 % Finance
 • 45.50 % Informacijska tehnologija
 • 35.33 % Telekomunikacije
 • 16.88 % Oskrba
 • 19.92 % Javne dobrine
 • 11.20 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse