Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.32 % Delniški razviti trgi
 • 0.36 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.11 % Delniški globalni
 • 0.29 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.04 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.17 % Obvezniški globalni
 • 0.35 % Mešani
 • 0.89 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.17 % Energetika
 • 0.23 % Surovine in materiali
 • 0.39 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.93 % Potrošne dobrine
 • 1.32 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.39 % Zdravstvo
 • -0.20 % Finance
 • 1.89 % Informacijska tehnologija
 • 1.87 % Telekomunikacije
 • 0.48 % Oskrba
 • 0.28 % Javne dobrine
 • 0.02 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.22 % Delniški razviti trgi
 • -0.92 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.29 % Delniški globalni
 • -0.87 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.27 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.54 % Obvezniški globalni
 • -0.20 % Mešani
 • 1.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.81 % Energetika
 • -2.47 % Surovine in materiali
 • -0.61 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.16 % Potrošne dobrine
 • -1.06 % Osnovne potrošne dobrine
 • -1.81 % Zdravstvo
 • -0.83 % Finance
 • 3.30 % Informacijska tehnologija
 • 2.38 % Telekomunikacije
 • -1.05 % Oskrba
 • -1.63 % Javne dobrine
 • -1.10 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.52 % Delniški razviti trgi
 • 17.22 % Delniški trgi v razvoju
 • 12.69 % Delniški globalni
 • 1.59 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.40 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.40 % Obvezniški globalni
 • 7.09 % Mešani
 • 0.90 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.28 % Energetika
 • 2.02 % Surovine in materiali
 • -3.94 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.53 % Potrošne dobrine
 • 7.37 % Osnovne potrošne dobrine
 • 3.52 % Zdravstvo
 • 9.55 % Finance
 • 22.69 % Informacijska tehnologija
 • 18.28 % Telekomunikacije
 • 7.63 % Oskrba
 • 9.07 % Javne dobrine
 • 8.26 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.07 % Delniški razviti trgi
 • 16.42 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.20 % Delniški globalni
 • 7.79 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.45 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.94 % Obvezniški globalni
 • 13.32 % Mešani
 • 8.32 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.30 % Energetika
 • 4.37 % Surovine in materiali
 • -9.58 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.32 % Potrošne dobrine
 • 17.97 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.99 % Zdravstvo
 • 18.63 % Finance
 • 50.16 % Informacijska tehnologija
 • 40.72 % Telekomunikacije
 • 11.34 % Oskrba
 • 16.46 % Javne dobrine
 • 16.02 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse