Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.02 % Delniški razviti trgi
 • -0.43 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.29 % Delniški globalni
 • 0.06 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.68 % Obvezniški globalni
 • -0.04 % Mešani
 • -0.29 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.66 % Energetika
 • -1.92 % Surovine in materiali
 • -1.71 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.01 % Potrošne dobrine
 • 0.17 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.50 % Zdravstvo
 • 0.14 % Finance
 • -0.36 % Informacijska tehnologija
 • -0.37 % Telekomunikacije
 • -1.31 % Oskrba
 • -1.33 % Javne dobrine
 • 0.10 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.01 % Delniški razviti trgi
 • -1.83 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.22 % Delniški globalni
 • -1.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.41 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.44 % Obvezniški globalni
 • 0.67 % Mešani
 • 1.65 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.95 % Energetika
 • -3.78 % Surovine in materiali
 • -0.69 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.60 % Potrošne dobrine
 • 1.90 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.65 % Zdravstvo
 • -0.34 % Finance
 • 1.84 % Informacijska tehnologija
 • 1.63 % Telekomunikacije
 • -0.74 % Oskrba
 • -0.99 % Javne dobrine
 • -1.10 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 8.49 % Delniški razviti trgi
 • -0.15 % Delniški trgi v razvoju
 • 8.42 % Delniški globalni
 • -3.99 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.77 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.48 % Obvezniški globalni
 • 4.39 % Mešani
 • 6.11 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 11.92 % Energetika
 • 3.15 % Surovine in materiali
 • 13.78 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.07 % Potrošne dobrine
 • 6.33 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.86 % Zdravstvo
 • 5.28 % Finance
 • 18.65 % Informacijska tehnologija
 • 14.19 % Telekomunikacije
 • 12.51 % Oskrba
 • 11.83 % Javne dobrine
 • 2.84 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.66 % Delniški razviti trgi
 • 13.45 % Delniški trgi v razvoju
 • 17.76 % Delniški globalni
 • 1.48 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.54 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.87 % Obvezniški globalni
 • 11.45 % Mešani
 • 8.05 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 15.38 % Energetika
 • 17.38 % Surovine in materiali
 • 8.10 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 9.28 % Potrošne dobrine
 • 7.33 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.91 % Zdravstvo
 • 13.56 % Finance
 • 47.50 % Informacijska tehnologija
 • 34.83 % Telekomunikacije
 • 17.43 % Oskrba
 • 21.06 % Javne dobrine
 • 11.27 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse