Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.04 % Delniški razviti trgi
 • 0.44 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.44 % Delniški globalni
 • 0.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.23 % Obvezniški globalni
 • -0.10 % Mešani
 • 0.03 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.38 % Energetika
 • -0.28 % Surovine in materiali
 • -0.50 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.28 % Potrošne dobrine
 • -0.51 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.59 % Zdravstvo
 • -0.24 % Finance
 • -1.39 % Informacijska tehnologija
 • -1.25 % Telekomunikacije
 • -0.36 % Oskrba
 • -0.36 % Javne dobrine
 • -0.33 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -4.18 % Delniški razviti trgi
 • -2.12 % Delniški trgi v razvoju
 • -3.38 % Delniški globalni
 • 0.95 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.58 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.56 % Obvezniški globalni
 • -1.88 % Mešani
 • -2.43 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.10 % Energetika
 • 1.54 % Surovine in materiali
 • -2.10 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -5.98 % Potrošne dobrine
 • -4.41 % Osnovne potrošne dobrine
 • -3.15 % Zdravstvo
 • -5.22 % Finance
 • -6.58 % Informacijska tehnologija
 • -6.12 % Telekomunikacije
 • -1.13 % Oskrba
 • -1.30 % Javne dobrine
 • -5.18 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.43 % Delniški razviti trgi
 • -8.34 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.41 % Delniški globalni
 • -4.65 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -1.56 % Obvezniški razviti trgi
 • -2.51 % Obvezniški globalni
 • 0.11 % Mešani
 • 0.80 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 5.97 % Energetika
 • -1.43 % Surovine in materiali
 • 4.89 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -3.00 % Potrošne dobrine
 • -1.66 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.71 % Zdravstvo
 • -1.42 % Finance
 • 5.83 % Informacijska tehnologija
 • 2.82 % Telekomunikacije
 • 6.51 % Oskrba
 • 7.97 % Javne dobrine
 • -3.05 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 15.39 % Delniški razviti trgi
 • 11.51 % Delniški trgi v razvoju
 • 18.20 % Delniški globalni
 • 3.27 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.33 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.04 % Obvezniški globalni
 • 11.73 % Mešani
 • 5.65 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 16.87 % Energetika
 • 14.63 % Surovine in materiali
 • 10.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.37 % Potrošne dobrine
 • 7.10 % Osnovne potrošne dobrine
 • 11.86 % Zdravstvo
 • 12.16 % Finance
 • 41.48 % Informacijska tehnologija
 • 30.29 % Telekomunikacije
 • 18.95 % Oskrba
 • 22.10 % Javne dobrine
 • 8.45 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse