Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.55 % Delniški razviti trgi
 • 0.51 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.43 % Delniški globalni
 • -0.00 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.04 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.14 % Obvezniški globalni
 • 0.24 % Mešani
 • 0.24 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.50 % Energetika
 • 0.21 % Surovine in materiali
 • 1.05 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.65 % Potrošne dobrine
 • 0.60 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.66 % Zdravstvo
 • 0.28 % Finance
 • 0.80 % Informacijska tehnologija
 • 0.75 % Telekomunikacije
 • 0.51 % Oskrba
 • 0.33 % Javne dobrine
 • 0.18 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 3.12 % Delniški razviti trgi
 • 5.00 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.71 % Delniški globalni
 • -0.64 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.11 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.39 % Obvezniški globalni
 • 1.43 % Mešani
 • 1.68 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 3.95 % Energetika
 • 3.63 % Surovine in materiali
 • 4.92 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.22 % Potrošne dobrine
 • 2.30 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.31 % Zdravstvo
 • -0.39 % Finance
 • 3.10 % Informacijska tehnologija
 • 2.52 % Telekomunikacije
 • 2.41 % Oskrba
 • 2.05 % Javne dobrine
 • -1.15 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 13.87 % Delniški razviti trgi
 • 17.83 % Delniški trgi v razvoju
 • 12.03 % Delniški globalni
 • -0.12 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.92 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.65 % Obvezniški globalni
 • 6.55 % Mešani
 • 1.55 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.78 % Energetika
 • 1.39 % Surovine in materiali
 • -2.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 12.34 % Potrošne dobrine
 • 7.64 % Osnovne potrošne dobrine
 • 6.17 % Zdravstvo
 • 7.54 % Finance
 • 19.98 % Informacijska tehnologija
 • 15.86 % Telekomunikacije
 • 6.93 % Oskrba
 • 9.01 % Javne dobrine
 • 5.53 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.15 % Delniški razviti trgi
 • 20.31 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.74 % Delniški globalni
 • 5.79 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 3.09 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.10 % Obvezniški globalni
 • 13.64 % Mešani
 • 7.57 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 9.32 % Energetika
 • 5.76 % Surovine in materiali
 • 2.92 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 16.16 % Potrošne dobrine
 • 10.83 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.05 % Zdravstvo
 • 16.53 % Finance
 • 43.12 % Informacijska tehnologija
 • 33.36 % Telekomunikacije
 • 15.87 % Oskrba
 • 18.91 % Javne dobrine
 • 10.90 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse