Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.07 % Delniški razviti trgi
 • -0.01 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.13 % Delniški globalni
 • -0.12 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.44 % Obvezniški globalni
 • -0.07 % Mešani
 • 0.10 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.28 % Energetika
 • -0.11 % Surovine in materiali
 • 0.52 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.14 % Potrošne dobrine
 • 0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.71 % Zdravstvo
 • -0.48 % Finance
 • -0.27 % Informacijska tehnologija
 • -0.19 % Telekomunikacije
 • 0.28 % Oskrba
 • -0.11 % Javne dobrine
 • -0.62 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.20 % Delniški razviti trgi
 • 0.09 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.62 % Delniški globalni
 • -0.14 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.50 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.29 % Obvezniški globalni
 • 1.08 % Mešani
 • 3.08 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.48 % Energetika
 • -1.55 % Surovine in materiali
 • -0.53 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.89 % Potrošne dobrine
 • 4.10 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.26 % Zdravstvo
 • -1.34 % Finance
 • 4.80 % Informacijska tehnologija
 • 5.37 % Telekomunikacije
 • -0.01 % Oskrba
 • 0.94 % Javne dobrine
 • -2.78 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.70 % Delniški razviti trgi
 • -5.74 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.43 % Delniški globalni
 • 3.84 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.73 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.62 % Obvezniški globalni
 • 0.87 % Mešani
 • -3.09 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.22 % Energetika
 • 3.95 % Surovine in materiali
 • -14.13 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.38 % Potrošne dobrine
 • 10.83 % Osnovne potrošne dobrine
 • 11.75 % Zdravstvo
 • -4.17 % Finance
 • 31.45 % Informacijska tehnologija
 • 26.71 % Telekomunikacije
 • -9.93 % Oskrba
 • -0.14 % Javne dobrine
 • -6.84 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 7.43 % Delniški razviti trgi
 • 3.72 % Delniški trgi v razvoju
 • 14.20 % Delniški globalni
 • 6.18 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.00 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.47 % Obvezniški globalni
 • 7.14 % Mešani
 • 0.65 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -10.70 % Energetika
 • 8.38 % Surovine in materiali
 • -10.98 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 21.10 % Potrošne dobrine
 • 23.70 % Osnovne potrošne dobrine
 • 28.16 % Zdravstvo
 • 5.61 % Finance
 • 62.82 % Informacijska tehnologija
 • 51.36 % Telekomunikacije
 • -3.86 % Oskrba
 • 11.27 % Javne dobrine
 • 0.95 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse