Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.46 % Delniški razviti trgi
 • 0.15 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.25 % Delniški globalni
 • 0.06 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.06 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.53 % Obvezniški globalni
 • 0.17 % Mešani
 • -0.04 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.12 % Energetika
 • 0.06 % Surovine in materiali
 • 0.66 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.25 % Potrošne dobrine
 • 0.35 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.61 % Zdravstvo
 • -0.22 % Finance
 • 0.50 % Informacijska tehnologija
 • 0.51 % Telekomunikacije
 • 0.16 % Oskrba
 • -0.01 % Javne dobrine
 • -0.56 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.03 % Delniški razviti trgi
 • 1.40 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.46 % Delniški globalni
 • 1.16 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.33 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.38 % Obvezniški globalni
 • 1.12 % Mešani
 • 1.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.50 % Energetika
 • 1.81 % Surovine in materiali
 • 2.31 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.64 % Potrošne dobrine
 • 1.99 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.63 % Zdravstvo
 • -1.59 % Finance
 • 2.49 % Informacijska tehnologija
 • 2.06 % Telekomunikacije
 • 1.76 % Oskrba
 • 0.82 % Javne dobrine
 • -2.34 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -8.64 % Delniški razviti trgi
 • -9.23 % Delniški trgi v razvoju
 • -5.26 % Delniški globalni
 • -2.13 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -1.64 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.26 % Obvezniški globalni
 • -2.30 % Mešani
 • -3.21 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -4.78 % Energetika
 • -6.32 % Surovine in materiali
 • -7.96 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -7.16 % Potrošne dobrine
 • -2.17 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.27 % Zdravstvo
 • -4.04 % Finance
 • -2.71 % Informacijska tehnologija
 • -4.20 % Telekomunikacije
 • -2.48 % Oskrba
 • 2.35 % Javne dobrine
 • -4.19 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 15.37 % Delniški razviti trgi
 • 27.20 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.98 % Delniški globalni
 • 7.41 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.70 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.06 % Obvezniški globalni
 • 14.16 % Mešani
 • 9.67 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 27.06 % Energetika
 • 31.14 % Surovine in materiali
 • 19.94 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 13.36 % Potrošne dobrine
 • 13.05 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.67 % Zdravstvo
 • 17.17 % Finance
 • 39.80 % Informacijska tehnologija
 • 29.37 % Telekomunikacije
 • 28.13 % Oskrba
 • 34.07 % Javne dobrine
 • 11.50 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse