Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.02 % Delniški razviti trgi
 • -0.16 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.33 % Delniški globalni
 • -0.19 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.08 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.51 % Obvezniški globalni
 • -0.13 % Mešani
 • 0.19 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.01 % Energetika
 • 0.00 % Surovine in materiali
 • 0.06 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.05 % Potrošne dobrine
 • -0.20 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.21 % Zdravstvo
 • -0.48 % Finance
 • -0.22 % Informacijska tehnologija
 • -0.15 % Telekomunikacije
 • -0.23 % Oskrba
 • -0.40 % Javne dobrine
 • -0.74 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.85 % Delniški razviti trgi
 • -0.77 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.52 % Delniški globalni
 • 0.04 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.45 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.06 % Obvezniški globalni
 • 0.19 % Mešani
 • 4.01 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -2.12 % Energetika
 • 0.64 % Surovine in materiali
 • -1.85 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.56 % Potrošne dobrine
 • 3.30 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.86 % Zdravstvo
 • -2.02 % Finance
 • 3.78 % Informacijska tehnologija
 • 4.42 % Telekomunikacije
 • -1.53 % Oskrba
 • 0.64 % Javne dobrine
 • -3.04 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.61 % Delniški razviti trgi
 • -5.78 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.72 % Delniški globalni
 • 4.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.10 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.84 % Obvezniški globalni
 • 0.43 % Mešani
 • -2.27 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -11.35 % Energetika
 • 5.29 % Surovine in materiali
 • -13.66 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 9.43 % Potrošne dobrine
 • 9.23 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.01 % Zdravstvo
 • -4.14 % Finance
 • 25.75 % Informacijska tehnologija
 • 22.83 % Telekomunikacije
 • -9.43 % Oskrba
 • 0.67 % Javne dobrine
 • -6.88 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 9.67 % Delniški razviti trgi
 • 4.51 % Delniški trgi v razvoju
 • 15.83 % Delniški globalni
 • 6.32 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.98 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.55 % Obvezniški globalni
 • 8.33 % Mešani
 • 0.90 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -6.89 % Energetika
 • 12.02 % Surovine in materiali
 • -8.60 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 20.96 % Potrošne dobrine
 • 24.23 % Osnovne potrošne dobrine
 • 31.23 % Zdravstvo
 • 6.90 % Finance
 • 63.89 % Informacijska tehnologija
 • 52.29 % Telekomunikacije
 • -0.82 % Oskrba
 • 14.09 % Javne dobrine
 • 1.78 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse