Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.17 % Delniški razviti trgi
 • -0.06 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.31 % Delniški globalni
 • 0.21 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.04 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.58 % Obvezniški globalni
 • 0.01 % Mešani
 • 0.19 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.11 % Energetika
 • 0.15 % Surovine in materiali
 • -0.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.02 % Potrošne dobrine
 • 0.28 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.28 % Zdravstvo
 • -0.44 % Finance
 • 1.61 % Informacijska tehnologija
 • 1.59 % Telekomunikacije
 • 0.04 % Oskrba
 • -0.02 % Javne dobrine
 • -0.42 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.18 % Delniški razviti trgi
 • 1.18 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.09 % Delniški globalni
 • 1.26 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.79 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.36 % Obvezniški globalni
 • 1.00 % Mešani
 • 1.15 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.87 % Energetika
 • -0.27 % Surovine in materiali
 • 2.25 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.84 % Potrošne dobrine
 • 2.09 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.04 % Zdravstvo
 • -1.39 % Finance
 • 5.78 % Informacijska tehnologija
 • 5.52 % Telekomunikacije
 • 1.25 % Oskrba
 • 0.97 % Javne dobrine
 • -3.13 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.51 % Delniški razviti trgi
 • -3.87 % Delniški trgi v razvoju
 • 4.67 % Delniški globalni
 • 2.68 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.12 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.66 % Obvezniški globalni
 • 3.05 % Mešani
 • 2.92 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 5.99 % Energetika
 • 6.08 % Surovine in materiali
 • 6.12 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.89 % Potrošne dobrine
 • 8.87 % Osnovne potrošne dobrine
 • 15.91 % Zdravstvo
 • 1.99 % Finance
 • 11.01 % Informacijska tehnologija
 • 9.67 % Telekomunikacije
 • 7.88 % Oskrba
 • 10.52 % Javne dobrine
 • -0.22 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 18.10 % Delniški razviti trgi
 • 22.27 % Delniški trgi v razvoju
 • 24.52 % Delniški globalni
 • 6.66 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.75 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.83 % Obvezniški globalni
 • 14.51 % Mešani
 • 10.92 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 18.10 % Energetika
 • 12.46 % Surovine in materiali
 • 15.25 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 15.16 % Potrošne dobrine
 • 16.57 % Osnovne potrošne dobrine
 • 23.06 % Zdravstvo
 • 17.58 % Finance
 • 52.72 % Informacijska tehnologija
 • 41.24 % Telekomunikacije
 • 22.17 % Oskrba
 • 26.76 % Javne dobrine
 • 10.19 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse