Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.32 % Delniški razviti trgi
 • 0.11 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.72 % Delniški globalni
 • -0.07 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.05 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.13 % Obvezniški globalni
 • -0.21 % Mešani
 • -0.06 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.59 % Energetika
 • -0.04 % Surovine in materiali
 • -0.97 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.44 % Potrošne dobrine
 • -0.69 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.78 % Zdravstvo
 • -0.01 % Finance
 • -1.11 % Informacijska tehnologija
 • -1.11 % Telekomunikacije
 • -0.92 % Oskrba
 • -0.75 % Javne dobrine
 • -0.17 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.82 % Delniški razviti trgi
 • -0.34 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.28 % Delniški globalni
 • -0.48 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.42 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.92 % Obvezniški globalni
 • -0.71 % Mešani
 • -2.29 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.92 % Energetika
 • -0.34 % Surovine in materiali
 • -4.42 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.82 % Potrošne dobrine
 • -3.00 % Osnovne potrošne dobrine
 • -3.86 % Zdravstvo
 • -1.22 % Finance
 • -1.39 % Informacijska tehnologija
 • -1.65 % Telekomunikacije
 • -2.97 % Oskrba
 • -2.43 % Javne dobrine
 • -1.44 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 12.83 % Delniški razviti trgi
 • 13.24 % Delniški trgi v razvoju
 • 9.51 % Delniški globalni
 • -0.08 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.51 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.93 % Obvezniški globalni
 • 5.99 % Mešani
 • 0.48 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.18 % Energetika
 • -7.92 % Surovine in materiali
 • -7.11 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 4.16 % Potrošne dobrine
 • 1.12 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.85 % Zdravstvo
 • 7.79 % Finance
 • 15.40 % Informacijska tehnologija
 • 12.69 % Telekomunikacije
 • 5.21 % Oskrba
 • 7.29 % Javne dobrine
 • 1.55 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.61 % Delniški razviti trgi
 • 14.75 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.81 % Delniški globalni
 • 11.29 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 5.05 % Obvezniški razviti trgi
 • 6.15 % Obvezniški globalni
 • 15.03 % Mešani
 • 6.77 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.39 % Energetika
 • -10.95 % Surovine in materiali
 • -23.05 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 20.30 % Potrošne dobrine
 • 26.05 % Osnovne potrošne dobrine
 • 24.48 % Zdravstvo
 • 19.81 % Finance
 • 51.18 % Informacijska tehnologija
 • 43.61 % Telekomunikacije
 • 5.48 % Oskrba
 • 15.86 % Javne dobrine
 • 16.30 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Kateri sklad je za vas najbolj primeren?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.

Številko skladov: 1
Odstrani vse