Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.16 % Delniški razviti trgi
 • 0.40 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.00 % Delniški globalni
 • -0.06 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.04 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.04 % Obvezniški globalni
 • -0.04 % Mešani
 • 0.21 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.41 % Energetika
 • 0.36 % Surovine in materiali
 • 0.32 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.32 % Potrošne dobrine
 • -0.64 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.62 % Zdravstvo
 • -0.07 % Finance
 • -0.95 % Informacijska tehnologija
 • -0.98 % Telekomunikacije
 • -0.06 % Oskrba
 • -0.40 % Javne dobrine
 • -0.13 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.49 % Delniški razviti trgi
 • -2.18 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.16 % Delniški globalni
 • -0.38 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.23 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.46 % Obvezniški globalni
 • 0.03 % Mešani
 • 0.33 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 5.97 % Energetika
 • 5.47 % Surovine in materiali
 • 7.96 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.24 % Potrošne dobrine
 • -1.07 % Osnovne potrošne dobrine
 • -1.54 % Zdravstvo
 • -0.72 % Finance
 • -3.20 % Informacijska tehnologija
 • -3.35 % Telekomunikacije
 • 4.08 % Oskrba
 • 1.90 % Javne dobrine
 • -0.89 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 5.86 % Delniški razviti trgi
 • 6.40 % Delniški trgi v razvoju
 • 4.07 % Delniški globalni
 • -4.27 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.60 % Obvezniški razviti trgi
 • -2.49 % Obvezniški globalni
 • 2.33 % Mešani
 • -2.21 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 6.86 % Energetika
 • 0.97 % Surovine in materiali
 • 2.48 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.93 % Potrošne dobrine
 • -4.33 % Osnovne potrošne dobrine
 • -5.33 % Zdravstvo
 • 0.76 % Finance
 • 8.34 % Informacijska tehnologija
 • 4.14 % Telekomunikacije
 • 5.48 % Oskrba
 • 7.49 % Javne dobrine
 • -0.66 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 7.70 % Delniški razviti trgi
 • 2.17 % Delniški trgi v razvoju
 • 7.60 % Delniški globalni
 • -2.85 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.63 % Obvezniški razviti trgi
 • -1.57 % Obvezniški globalni
 • 4.80 % Mešani
 • -2.68 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.70 % Energetika
 • 2.40 % Surovine in materiali
 • -11.76 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.92 % Potrošne dobrine
 • -5.68 % Osnovne potrošne dobrine
 • -11.49 % Zdravstvo
 • 8.05 % Finance
 • 28.14 % Informacijska tehnologija
 • 18.35 % Telekomunikacije
 • 6.15 % Oskrba
 • 10.87 % Javne dobrine
 • 5.54 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse