Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.10 % Delniški razviti trgi
 • 0.65 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.32 % Delniški globalni
 • -0.12 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.09 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.04 % Obvezniški globalni
 • -0.03 % Mešani
 • -0.31 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.36 % Energetika
 • 0.53 % Surovine in materiali
 • 0.63 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.31 % Potrošne dobrine
 • 0.40 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.72 % Zdravstvo
 • -0.15 % Finance
 • 1.82 % Informacijska tehnologija
 • 1.76 % Telekomunikacije
 • 0.22 % Oskrba
 • 0.04 % Javne dobrine
 • -0.10 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.25 % Delniški razviti trgi
 • 1.90 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.52 % Delniški globalni
 • 0.70 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.13 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.06 % Obvezniški globalni
 • 0.37 % Mešani
 • 0.97 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -3.65 % Energetika
 • -2.92 % Surovine in materiali
 • -2.34 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.42 % Potrošne dobrine
 • 3.06 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.24 % Zdravstvo
 • 1.72 % Finance
 • 0.51 % Informacijska tehnologija
 • 0.87 % Telekomunikacije
 • -2.43 % Oskrba
 • -0.62 % Javne dobrine
 • 1.22 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.38 % Delniški razviti trgi
 • -5.55 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.44 % Delniški globalni
 • -2.95 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -1.83 % Obvezniški razviti trgi
 • -1.18 % Obvezniški globalni
 • 0.72 % Mešani
 • 1.35 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 2.86 % Energetika
 • -1.64 % Surovine in materiali
 • 2.25 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.34 % Potrošne dobrine
 • 3.59 % Osnovne potrošne dobrine
 • 11.48 % Zdravstvo
 • 0.60 % Finance
 • 4.49 % Informacijska tehnologija
 • 2.91 % Telekomunikacije
 • 4.63 % Oskrba
 • 9.41 % Javne dobrine
 • -0.97 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 11.12 % Delniški razviti trgi
 • 12.62 % Delniški trgi v razvoju
 • 14.40 % Delniški globalni
 • 0.67 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.50 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.12 % Obvezniški globalni
 • 9.76 % Mešani
 • 4.74 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 14.55 % Energetika
 • 17.95 % Surovine in materiali
 • 6.19 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.32 % Potrošne dobrine
 • 6.39 % Osnovne potrošne dobrine
 • 8.73 % Zdravstvo
 • 14.23 % Finance
 • 32.53 % Informacijska tehnologija
 • 23.73 % Telekomunikacije
 • 17.13 % Oskrba
 • 23.70 % Javne dobrine
 • 11.42 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse