Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.13 % Delniški razviti trgi
 • -0.09 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Delniški globalni
 • -0.27 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.02 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.06 % Obvezniški globalni
 • 0.13 % Mešani
 • -0.23 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.01 % Energetika
 • -0.41 % Surovine in materiali
 • 0.16 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.25 % Potrošne dobrine
 • -0.28 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.35 % Zdravstvo
 • -0.18 % Finance
 • 0.19 % Informacijska tehnologija
 • 0.16 % Telekomunikacije
 • 0.07 % Oskrba
 • -0.39 % Javne dobrine
 • -0.27 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.81 % Delniški razviti trgi
 • 2.54 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.89 % Delniški globalni
 • 0.13 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.34 % Obvezniški globalni
 • 0.78 % Mešani
 • 0.92 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 3.60 % Energetika
 • 3.02 % Surovine in materiali
 • 4.56 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.16 % Potrošne dobrine
 • 1.06 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.31 % Zdravstvo
 • 0.37 % Finance
 • 2.32 % Informacijska tehnologija
 • 2.08 % Telekomunikacije
 • 2.54 % Oskrba
 • 0.69 % Javne dobrine
 • 0.09 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.53 % Delniški razviti trgi
 • 15.22 % Delniški trgi v razvoju
 • 11.71 % Delniški globalni
 • 0.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.32 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.83 % Obvezniški globalni
 • 7.10 % Mešani
 • 0.95 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 7.30 % Energetika
 • 1.00 % Surovine in materiali
 • 0.31 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.54 % Potrošne dobrine
 • 3.59 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.29 % Zdravstvo
 • 9.98 % Finance
 • 15.47 % Informacijska tehnologija
 • 12.46 % Telekomunikacije
 • 10.65 % Oskrba
 • 10.95 % Javne dobrine
 • 4.52 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 22.25 % Delniški razviti trgi
 • 13.41 % Delniški trgi v razvoju
 • 19.43 % Delniški globalni
 • 9.10 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.35 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.16 % Obvezniški globalni
 • 12.24 % Mešani
 • 4.34 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -9.46 % Energetika
 • -4.82 % Surovine in materiali
 • -21.41 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.03 % Potrošne dobrine
 • 20.45 % Osnovne potrošne dobrine
 • 16.94 % Zdravstvo
 • 19.01 % Finance
 • 45.39 % Informacijska tehnologija
 • 37.47 % Telekomunikacije
 • 5.58 % Oskrba
 • 14.39 % Javne dobrine
 • 17.26 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse