Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.22 % Delniški razviti trgi
 • -0.02 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.45 % Delniški globalni
 • -0.00 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.07 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.14 % Obvezniški globalni
 • -0.13 % Mešani
 • -0.77 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.22 % Energetika
 • -0.25 % Surovine in materiali
 • -0.39 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.52 % Potrošne dobrine
 • -0.75 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.74 % Zdravstvo
 • -0.09 % Finance
 • -0.46 % Informacijska tehnologija
 • -0.50 % Telekomunikacije
 • -0.68 % Oskrba
 • -0.58 % Javne dobrine
 • -0.27 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.85 % Delniški razviti trgi
 • -0.33 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.18 % Delniški globalni
 • -0.51 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.42 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.94 % Obvezniški globalni
 • -0.66 % Mešani
 • -2.51 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.52 % Energetika
 • -0.39 % Surovine in materiali
 • -3.83 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.88 % Potrošne dobrine
 • -3.08 % Osnovne potrošne dobrine
 • -3.87 % Zdravstvo
 • -1.28 % Finance
 • -1.49 % Informacijska tehnologija
 • -1.68 % Telekomunikacije
 • -2.72 % Oskrba
 • -2.25 % Javne dobrine
 • -1.53 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 12.39 % Delniški razviti trgi
 • 12.92 % Delniški trgi v razvoju
 • 9.08 % Delniški globalni
 • 0.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.54 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.91 % Obvezniški globalni
 • 5.81 % Mešani
 • -0.44 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.41 % Energetika
 • -8.28 % Surovine in materiali
 • -7.80 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.71 % Potrošne dobrine
 • 0.62 % Osnovne potrošne dobrine
 • -1.16 % Zdravstvo
 • 7.71 % Finance
 • 15.00 % Informacijska tehnologija
 • 12.15 % Telekomunikacije
 • 4.65 % Oskrba
 • 6.73 % Javne dobrine
 • 1.44 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 25.77 % Delniški razviti trgi
 • 14.05 % Delniški trgi v razvoju
 • 21.74 % Delniški globalni
 • 11.24 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.99 % Obvezniški razviti trgi
 • 6.13 % Obvezniški globalni
 • 14.54 % Mešani
 • 5.50 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.85 % Energetika
 • -11.45 % Surovine in materiali
 • -23.64 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 19.27 % Potrošne dobrine
 • 24.94 % Osnovne potrošne dobrine
 • 22.97 % Zdravstvo
 • 19.55 % Finance
 • 49.36 % Informacijska tehnologija
 • 41.76 % Telekomunikacije
 • 4.95 % Oskrba
 • 15.03 % Javne dobrine
 • 15.95 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Kateri sklad je za vas najbolj primeren?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.

Številko skladov: 1
Odstrani vse