Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.78 % Delniški razviti trgi
 • 0.72 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.72 % Delniški globalni
 • 0.33 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.17 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.51 % Obvezniški globalni
 • 0.25 % Mešani
 • 0.85 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.22 % Energetika
 • 0.63 % Surovine in materiali
 • 1.61 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.49 % Potrošne dobrine
 • 0.30 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.06 % Zdravstvo
 • -0.14 % Finance
 • 0.37 % Informacijska tehnologija
 • 0.37 % Telekomunikacije
 • 0.97 % Oskrba
 • 0.26 % Javne dobrine
 • -0.23 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.77 % Delniški razviti trgi
 • 1.63 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.59 % Delniški globalni
 • 2.87 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.10 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.12 % Obvezniški globalni
 • 1.77 % Mešani
 • 1.51 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 3.00 % Energetika
 • 3.22 % Surovine in materiali
 • 2.88 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.77 % Potrošne dobrine
 • 3.01 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.95 % Zdravstvo
 • -1.47 % Finance
 • 5.25 % Informacijska tehnologija
 • 4.95 % Telekomunikacije
 • 2.13 % Oskrba
 • 2.45 % Javne dobrine
 • -2.77 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.11 % Delniški razviti trgi
 • -6.46 % Delniški trgi v razvoju
 • 4.54 % Delniški globalni
 • 5.43 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.41 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.17 % Obvezniški globalni
 • 1.89 % Mešani
 • -5.39 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -8.47 % Energetika
 • 9.03 % Surovine in materiali
 • -11.15 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.70 % Potrošne dobrine
 • 9.67 % Osnovne potrošne dobrine
 • 18.51 % Zdravstvo
 • -3.42 % Finance
 • 26.99 % Informacijska tehnologija
 • 23.84 % Telekomunikacije
 • -6.65 % Oskrba
 • 2.06 % Javne dobrine
 • -6.03 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 5.40 % Delniški razviti trgi
 • 3.54 % Delniški trgi v razvoju
 • 10.14 % Delniški globalni
 • 5.01 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.34 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.75 % Obvezniški globalni
 • 5.86 % Mešani
 • -7.75 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -6.21 % Energetika
 • 6.03 % Surovine in materiali
 • -7.52 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 9.23 % Potrošne dobrine
 • 11.46 % Osnovne potrošne dobrine
 • 25.38 % Zdravstvo
 • 4.12 % Finance
 • 47.89 % Informacijska tehnologija
 • 36.62 % Telekomunikacije
 • -2.33 % Oskrba
 • 8.73 % Javne dobrine
 • 0.17 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse