Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.01 % Delniški razviti trgi
 • -0.16 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.55 % Delniški globalni
 • -0.04 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.05 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.41 % Obvezniški globalni
 • -0.18 % Mešani
 • -0.46 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.69 % Energetika
 • -0.68 % Surovine in materiali
 • -0.52 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.12 % Potrošne dobrine
 • -0.37 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.55 % Zdravstvo
 • -0.20 % Finance
 • -0.44 % Informacijska tehnologija
 • -0.59 % Telekomunikacije
 • -0.64 % Oskrba
 • -0.77 % Javne dobrine
 • -0.82 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.34 % Delniški razviti trgi
 • -1.24 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.22 % Delniški globalni
 • 0.25 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.92 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.11 % Obvezniški globalni
 • 0.72 % Mešani
 • -0.27 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.95 % Energetika
 • 1.85 % Surovine in materiali
 • 0.78 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.91 % Potrošne dobrine
 • -0.10 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.37 % Zdravstvo
 • -1.34 % Finance
 • 0.77 % Informacijska tehnologija
 • 0.68 % Telekomunikacije
 • 1.24 % Oskrba
 • 0.12 % Javne dobrine
 • -2.80 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.17 % Delniški razviti trgi
 • -3.53 % Delniški trgi v razvoju
 • 6.03 % Delniški globalni
 • 4.87 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.12 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.85 % Obvezniški globalni
 • 2.06 % Mešani
 • -2.34 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -7.13 % Energetika
 • 3.77 % Surovine in materiali
 • -10.38 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 8.79 % Potrošne dobrine
 • 8.40 % Osnovne potrošne dobrine
 • 11.55 % Zdravstvo
 • -2.57 % Finance
 • 25.66 % Informacijska tehnologija
 • 21.71 % Telekomunikacije
 • -5.52 % Oskrba
 • 2.71 % Javne dobrine
 • -5.83 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 10.93 % Delniški razviti trgi
 • 6.52 % Delniški trgi v razvoju
 • 17.04 % Delniški globalni
 • 6.96 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.72 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.38 % Obvezniški globalni
 • 9.00 % Mešani
 • -1.03 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -3.52 % Energetika
 • 12.75 % Surovine in materiali
 • -5.70 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 18.85 % Potrošne dobrine
 • 21.89 % Osnovne potrošne dobrine
 • 32.42 % Zdravstvo
 • 7.35 % Finance
 • 62.42 % Informacijska tehnologija
 • 49.66 % Telekomunikacije
 • 0.91 % Oskrba
 • 13.30 % Javne dobrine
 • 1.98 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse