Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.31 % Delniški razviti trgi
 • -0.04 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.23 % Delniški globalni
 • -0.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.05 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.51 % Obvezniški globalni
 • 0.01 % Mešani
 • -0.06 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.06 % Energetika
 • 0.22 % Surovine in materiali
 • 0.26 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.16 % Potrošne dobrine
 • 0.13 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.24 % Zdravstvo
 • -0.20 % Finance
 • 0.78 % Informacijska tehnologija
 • 0.81 % Telekomunikacije
 • 0.02 % Oskrba
 • -0.22 % Javne dobrine
 • -0.43 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.03 % Delniški razviti trgi
 • 1.79 % Delniški trgi v razvoju
 • 2.18 % Delniški globalni
 • 0.49 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.14 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.27 % Obvezniški globalni
 • 1.12 % Mešani
 • 0.62 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.77 % Energetika
 • 1.78 % Surovine in materiali
 • 0.40 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.00 % Potrošne dobrine
 • 3.38 % Osnovne potrošne dobrine
 • 3.26 % Zdravstvo
 • -1.23 % Finance
 • 5.77 % Informacijska tehnologija
 • 5.39 % Telekomunikacije
 • 0.83 % Oskrba
 • 0.80 % Javne dobrine
 • -2.49 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 13.32 % Delniški razviti trgi
 • 9.21 % Delniški trgi v razvoju
 • 18.16 % Delniški globalni
 • 9.54 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.46 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.18 % Obvezniški globalni
 • 10.89 % Mešani
 • 5.83 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 7.51 % Energetika
 • 16.97 % Surovine in materiali
 • 3.81 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.99 % Potrošne dobrine
 • 21.02 % Osnovne potrošne dobrine
 • 24.36 % Zdravstvo
 • 6.56 % Finance
 • 41.05 % Informacijska tehnologija
 • 38.30 % Telekomunikacije
 • 9.09 % Oskrba
 • 16.21 % Javne dobrine
 • 2.60 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 19.05 % Delniški razviti trgi
 • 20.13 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.92 % Delniški globalni
 • 9.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.67 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.67 % Obvezniški globalni
 • 14.14 % Mešani
 • 2.89 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 2.90 % Energetika
 • 5.86 % Surovine in materiali
 • -0.69 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 22.05 % Potrošne dobrine
 • 24.78 % Osnovne potrošne dobrine
 • 33.42 % Zdravstvo
 • 13.66 % Finance
 • 61.94 % Informacijska tehnologija
 • 50.44 % Telekomunikacije
 • 10.07 % Oskrba
 • 18.91 % Javne dobrine
 • 8.64 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse