Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.59 % Delniški razviti trgi
 • 0.81 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.95 % Delniški globalni
 • 0.06 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.08 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.33 % Obvezniški globalni
 • 0.40 % Mešani
 • 0.80 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.43 % Energetika
 • 0.33 % Surovine in materiali
 • 0.84 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.94 % Potrošne dobrine
 • 1.11 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.11 % Zdravstvo
 • 0.17 % Finance
 • 1.42 % Informacijska tehnologija
 • 1.34 % Telekomunikacije
 • 0.64 % Oskrba
 • 0.44 % Javne dobrine
 • 0.10 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.54 % Delniški razviti trgi
 • 1.33 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.71 % Delniški globalni
 • -0.76 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.34 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.04 % Obvezniški globalni
 • 0.48 % Mešani
 • 3.00 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.57 % Energetika
 • -0.54 % Surovine in materiali
 • 1.49 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.80 % Potrošne dobrine
 • 1.15 % Osnovne potrošne dobrine
 • -1.47 % Zdravstvo
 • -0.06 % Finance
 • 4.61 % Informacijska tehnologija
 • 3.57 % Telekomunikacije
 • 0.81 % Oskrba
 • 0.12 % Javne dobrine
 • -0.26 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.29 % Delniški razviti trgi
 • 18.13 % Delniški trgi v razvoju
 • 12.79 % Delniški globalni
 • 1.51 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.57 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.49 % Obvezniški globalni
 • 7.02 % Mešani
 • 1.56 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 3.45 % Energetika
 • 1.75 % Surovine in materiali
 • -5.17 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 12.11 % Potrošne dobrine
 • 8.15 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.12 % Zdravstvo
 • 10.01 % Finance
 • 22.14 % Informacijska tehnologija
 • 17.84 % Telekomunikacije
 • 7.14 % Oskrba
 • 8.83 % Javne dobrine
 • 8.63 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 25.67 % Delniški razviti trgi
 • 17.58 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.88 % Delniški globalni
 • 6.90 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.64 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.67 % Obvezniški globalni
 • 13.74 % Mešani
 • 10.03 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.44 % Energetika
 • 2.65 % Surovine in materiali
 • -10.85 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.62 % Potrošne dobrine
 • 17.79 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.05 % Zdravstvo
 • 19.08 % Finance
 • 50.92 % Informacijska tehnologija
 • 40.85 % Telekomunikacije
 • 10.61 % Oskrba
 • 16.08 % Javne dobrine
 • 16.00 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse