Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.21 % Delniški razviti trgi
 • 0.27 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.17 % Delniški globalni
 • -0.20 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.09 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.49 % Obvezniški globalni
 • 0.15 % Mešani
 • 0.28 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.08 % Energetika
 • -0.09 % Surovine in materiali
 • 0.00 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.53 % Potrošne dobrine
 • 0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.28 % Zdravstvo
 • -0.08 % Finance
 • 0.56 % Informacijska tehnologija
 • 0.52 % Telekomunikacije
 • -0.12 % Oskrba
 • -0.11 % Javne dobrine
 • -0.53 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.42 % Delniški razviti trgi
 • 0.57 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.58 % Delniški globalni
 • 0.19 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.88 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.41 % Obvezniški globalni
 • 0.43 % Mešani
 • 0.91 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -2.50 % Energetika
 • -0.01 % Surovine in materiali
 • -3.21 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.49 % Potrošne dobrine
 • 1.38 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.85 % Zdravstvo
 • -2.30 % Finance
 • 3.90 % Informacijska tehnologija
 • 3.25 % Telekomunikacije
 • -2.37 % Oskrba
 • -1.66 % Javne dobrine
 • -3.87 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -3.14 % Delniški razviti trgi
 • -7.40 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.05 % Delniški globalni
 • 4.37 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.10 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.16 % Obvezniški globalni
 • -0.16 % Mešani
 • -4.91 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.57 % Energetika
 • 1.38 % Surovine in materiali
 • -15.11 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.73 % Potrošne dobrine
 • 4.53 % Osnovne potrošne dobrine
 • 10.89 % Zdravstvo
 • -4.75 % Finance
 • 22.37 % Informacijska tehnologija
 • 18.74 % Telekomunikacije
 • -10.24 % Oskrba
 • -2.01 % Javne dobrine
 • -7.22 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 7.48 % Delniški razviti trgi
 • 6.55 % Delniški trgi v razvoju
 • 13.24 % Delniški globalni
 • 6.40 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.27 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.32 % Obvezniški globalni
 • 7.39 % Mešani
 • -3.64 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -5.93 % Energetika
 • 9.80 % Surovine in materiali
 • -8.25 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 14.06 % Potrošne dobrine
 • 16.07 % Osnovne potrošne dobrine
 • 27.39 % Zdravstvo
 • 5.60 % Finance
 • 62.05 % Informacijska tehnologija
 • 48.18 % Telekomunikacije
 • -1.76 % Oskrba
 • 10.33 % Javne dobrine
 • 0.93 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse