Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.11 % Delniški razviti trgi
 • -0.17 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.39 % Delniški globalni
 • -0.01 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.55 % Obvezniški globalni
 • -0.07 % Mešani
 • -0.25 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.89 % Energetika
 • -0.92 % Surovine in materiali
 • -0.79 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.33 % Potrošne dobrine
 • -0.04 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.34 % Zdravstvo
 • -0.64 % Finance
 • -0.26 % Informacijska tehnologija
 • -0.32 % Telekomunikacije
 • -0.76 % Oskrba
 • -0.72 % Javne dobrine
 • -0.78 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -3.24 % Delniški razviti trgi
 • -4.45 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.74 % Delniški globalni
 • -0.08 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.03 % Obvezniški globalni
 • -0.96 % Mešani
 • -4.34 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -4.49 % Energetika
 • -3.73 % Surovine in materiali
 • -4.18 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.19 % Potrošne dobrine
 • -0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.09 % Zdravstvo
 • -3.01 % Finance
 • -2.94 % Informacijska tehnologija
 • -3.52 % Telekomunikacije
 • -3.45 % Oskrba
 • -3.04 % Javne dobrine
 • -4.41 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -2.98 % Delniški razviti trgi
 • -4.81 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.73 % Delniški globalni
 • 3.81 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.90 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.71 % Obvezniški globalni
 • 1.38 % Mešani
 • -4.27 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -6.49 % Energetika
 • -4.31 % Surovine in materiali
 • -7.65 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.32 % Potrošne dobrine
 • 6.84 % Osnovne potrošne dobrine
 • 9.57 % Zdravstvo
 • -0.28 % Finance
 • 8.13 % Informacijska tehnologija
 • 6.45 % Telekomunikacije
 • -1.65 % Oskrba
 • 5.36 % Javne dobrine
 • -2.19 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 19.29 % Delniški razviti trgi
 • 21.94 % Delniški trgi v razvoju
 • 24.57 % Delniški globalni
 • 6.57 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.84 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.25 % Obvezniški globalni
 • 14.79 % Mešani
 • 7.24 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 12.73 % Energetika
 • 3.27 % Surovine in materiali
 • 9.40 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 16.86 % Potrošne dobrine
 • 17.49 % Osnovne potrošne dobrine
 • 18.91 % Zdravstvo
 • 17.82 % Finance
 • 55.21 % Informacijska tehnologija
 • 43.45 % Telekomunikacije
 • 19.76 % Oskrba
 • 25.44 % Javne dobrine
 • 9.98 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse