Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.46 % Delniški razviti trgi
 • 0.81 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.34 % Delniški globalni
 • 0.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.16 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.54 % Obvezniški globalni
 • 0.15 % Mešani
 • 0.51 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 2.28 % Energetika
 • 1.91 % Surovine in materiali
 • 2.74 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.24 % Potrošne dobrine
 • 1.68 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.21 % Zdravstvo
 • -0.98 % Finance
 • 1.68 % Informacijska tehnologija
 • 1.88 % Telekomunikacije
 • 2.20 % Oskrba
 • 2.03 % Javne dobrine
 • -0.47 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -13.30 % Delniški razviti trgi
 • -12.90 % Delniški trgi v razvoju
 • -12.40 % Delniški globalni
 • -6.47 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -4.51 % Obvezniški razviti trgi
 • -2.54 % Obvezniški globalni
 • -9.55 % Mešani
 • -12.22 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -14.18 % Energetika
 • -13.52 % Surovine in materiali
 • -12.31 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -9.86 % Potrošne dobrine
 • -10.22 % Osnovne potrošne dobrine
 • -7.61 % Zdravstvo
 • -14.44 % Finance
 • -14.04 % Informacijska tehnologija
 • -13.91 % Telekomunikacije
 • -13.28 % Oskrba
 • -11.41 % Javne dobrine
 • -11.47 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -12.56 % Delniški razviti trgi
 • -14.94 % Delniški trgi v razvoju
 • -10.85 % Delniški globalni
 • -0.29 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -1.86 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.42 % Obvezniški globalni
 • -6.67 % Mešani
 • -17.63 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -21.48 % Energetika
 • -13.27 % Surovine in materiali
 • -21.51 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -8.41 % Potrošne dobrine
 • -7.77 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.87 % Zdravstvo
 • -11.61 % Finance
 • -0.18 % Informacijska tehnologija
 • -2.21 % Telekomunikacije
 • -16.81 % Oskrba
 • -9.17 % Javne dobrine
 • -11.24 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -3.74 % Delniški razviti trgi
 • -3.72 % Delniški trgi v razvoju
 • -1.89 % Delniški globalni
 • -0.18 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -1.50 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.78 % Obvezniški globalni
 • -1.23 % Mešani
 • -17.28 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -18.16 % Energetika
 • -13.79 % Surovine in materiali
 • -17.71 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.18 % Potrošne dobrine
 • -0.82 % Osnovne potrošne dobrine
 • 10.76 % Zdravstvo
 • -3.36 % Finance
 • 25.11 % Informacijska tehnologija
 • 15.77 % Telekomunikacije
 • -11.40 % Oskrba
 • -2.19 % Javne dobrine
 • -3.97 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse