Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.37 % Delniški razviti trgi
 • 0.06 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.17 % Delniški globalni
 • -0.08 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.45 % Obvezniški globalni
 • 0.07 % Mešani
 • 0.29 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.20 % Energetika
 • -0.18 % Surovine in materiali
 • 0.16 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.23 % Potrošne dobrine
 • 0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.48 % Zdravstvo
 • -0.49 % Finance
 • 0.56 % Informacijska tehnologija
 • 0.47 % Telekomunikacije
 • -0.18 % Oskrba
 • -0.35 % Javne dobrine
 • -0.73 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 2.10 % Delniški razviti trgi
 • 1.85 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.91 % Delniški globalni
 • 0.38 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.04 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.60 % Obvezniški globalni
 • 1.84 % Mešani
 • 4.64 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 2.17 % Energetika
 • 0.40 % Surovine in materiali
 • 2.54 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.65 % Potrošne dobrine
 • 2.60 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.12 % Zdravstvo
 • -1.15 % Finance
 • 4.29 % Informacijska tehnologija
 • 4.23 % Telekomunikacije
 • 2.16 % Oskrba
 • 0.71 % Javne dobrine
 • -2.60 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 6.40 % Delniški razviti trgi
 • 6.03 % Delniški trgi v razvoju
 • 11.23 % Delniški globalni
 • 8.01 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.09 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.86 % Obvezniški globalni
 • 7.04 % Mešani
 • 4.19 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 2.47 % Energetika
 • 13.24 % Surovine in materiali
 • -1.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 10.21 % Potrošne dobrine
 • 11.54 % Osnovne potrošne dobrine
 • 10.96 % Zdravstvo
 • 3.17 % Finance
 • 24.92 % Informacijska tehnologija
 • 23.02 % Telekomunikacije
 • 4.11 % Oskrba
 • 10.20 % Javne dobrine
 • 0.54 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 22.21 % Delniški razviti trgi
 • 20.53 % Delniški trgi v razvoju
 • 26.49 % Delniški globalni
 • 8.00 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.89 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.55 % Obvezniški globalni
 • 15.71 % Mešani
 • 7.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 8.08 % Energetika
 • 9.70 % Surovine in materiali
 • 4.71 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 21.40 % Potrošne dobrine
 • 23.68 % Osnovne potrošne dobrine
 • 28.01 % Zdravstvo
 • 16.81 % Finance
 • 58.41 % Informacijska tehnologija
 • 47.59 % Telekomunikacije
 • 15.11 % Oskrba
 • 22.75 % Javne dobrine
 • 10.50 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse