Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.23 % Delniški razviti trgi
 • 0.10 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.06 % Delniški globalni
 • 0.19 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.22 % Obvezniški globalni
 • -0.09 % Mešani
 • -0.24 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.06 % Energetika
 • 0.36 % Surovine in materiali
 • -0.35 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.07 % Potrošne dobrine
 • -0.01 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.12 % Zdravstvo
 • 0.08 % Finance
 • -0.16 % Informacijska tehnologija
 • -0.16 % Telekomunikacije
 • -0.26 % Oskrba
 • -0.23 % Javne dobrine
 • 0.14 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -2.12 % Delniški razviti trgi
 • -0.27 % Delniški trgi v razvoju
 • -1.86 % Delniški globalni
 • -0.09 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.18 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.58 % Obvezniški globalni
 • -0.78 % Mešani
 • -2.14 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.26 % Energetika
 • -0.12 % Surovine in materiali
 • -3.31 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -2.09 % Potrošne dobrine
 • -2.90 % Osnovne potrošne dobrine
 • -4.16 % Zdravstvo
 • -1.82 % Finance
 • -1.85 % Informacijska tehnologija
 • -2.03 % Telekomunikacije
 • -2.45 % Oskrba
 • -1.84 % Javne dobrine
 • -1.97 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 11.89 % Delniški razviti trgi
 • 13.30 % Delniški trgi v razvoju
 • 9.26 % Delniški globalni
 • 0.29 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.57 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.90 % Obvezniški globalni
 • 5.79 % Mešani
 • -0.57 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.28 % Energetika
 • -7.84 % Surovine in materiali
 • -7.65 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.80 % Potrošne dobrine
 • 0.94 % Osnovne potrošne dobrine
 • -1.12 % Zdravstvo
 • 7.32 % Finance
 • 14.79 % Informacijska tehnologija
 • 11.96 % Telekomunikacije
 • 4.69 % Oskrba
 • 7.19 % Javne dobrine
 • 1.22 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 23.10 % Delniški razviti trgi
 • 11.93 % Delniški trgi v razvoju
 • 19.90 % Delniški globalni
 • 10.39 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.80 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.17 % Obvezniški globalni
 • 13.21 % Mešani
 • 4.43 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -13.69 % Energetika
 • -11.19 % Surovine in materiali
 • -25.20 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.78 % Potrošne dobrine
 • 22.96 % Osnovne potrošne dobrine
 • 20.55 % Zdravstvo
 • 17.26 % Finance
 • 46.72 % Informacijska tehnologija
 • 39.14 % Telekomunikacije
 • 3.48 % Oskrba
 • 14.28 % Javne dobrine
 • 14.41 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Kateri sklad je za vas najbolj primeren?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.

Številko skladov: 1
Odstrani vse