Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.08 % Delniški razviti trgi
 • -0.18 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.03 % Delniški globalni
 • -0.21 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.05 % Obvezniški globalni
 • 0.15 % Mešani
 • -0.23 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.04 % Energetika
 • -0.28 % Surovine in materiali
 • 0.06 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.25 % Potrošne dobrine
 • -0.41 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.47 % Zdravstvo
 • -0.28 % Finance
 • 0.19 % Informacijska tehnologija
 • 0.16 % Telekomunikacije
 • -0.08 % Oskrba
 • -0.39 % Javne dobrine
 • -0.40 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.83 % Delniški razviti trgi
 • 2.48 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.88 % Delniški globalni
 • 0.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.32 % Obvezniški globalni
 • 0.78 % Mešani
 • 0.92 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 3.59 % Energetika
 • 2.99 % Surovine in materiali
 • 4.59 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.16 % Potrošne dobrine
 • 0.90 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.19 % Zdravstvo
 • 0.34 % Finance
 • 2.32 % Informacijska tehnologija
 • 2.08 % Telekomunikacije
 • 2.53 % Oskrba
 • 0.69 % Javne dobrine
 • 0.05 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.41 % Delniški razviti trgi
 • 15.02 % Delniški trgi v razvoju
 • 11.68 % Delniški globalni
 • -0.02 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.32 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.81 % Obvezniški globalni
 • 7.09 % Mešani
 • 0.95 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 7.28 % Energetika
 • 0.91 % Surovine in materiali
 • 0.23 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 6.54 % Potrošne dobrine
 • 3.47 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.19 % Zdravstvo
 • 9.86 % Finance
 • 15.47 % Informacijska tehnologija
 • 12.46 % Telekomunikacije
 • 10.48 % Oskrba
 • 10.95 % Javne dobrine
 • 4.36 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 22.23 % Delniški razviti trgi
 • 13.31 % Delniški trgi v razvoju
 • 19.39 % Delniški globalni
 • 8.88 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.33 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.07 % Obvezniški globalni
 • 12.20 % Mešani
 • 4.34 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -9.36 % Energetika
 • -4.60 % Surovine in materiali
 • -21.30 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.03 % Potrošne dobrine
 • 20.15 % Osnovne potrošne dobrine
 • 16.68 % Zdravstvo
 • 18.94 % Finance
 • 45.39 % Informacijska tehnologija
 • 37.47 % Telekomunikacije
 • 5.55 % Oskrba
 • 14.39 % Javne dobrine
 • 17.17 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse