Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.47 % Delniški razviti trgi
 • 0.02 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.09 % Delniški globalni
 • 0.04 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.17 % Obvezniški globalni
 • -0.03 % Mešani
 • 0.14 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.11 % Energetika
 • 0.06 % Surovine in materiali
 • 0.11 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.01 % Potrošne dobrine
 • -0.09 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.44 % Zdravstvo
 • -0.54 % Finance
 • -0.49 % Informacijska tehnologija
 • -0.51 % Telekomunikacije
 • -0.11 % Oskrba
 • -0.38 % Javne dobrine
 • -0.43 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.04 % Delniški razviti trgi
 • -0.45 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.23 % Delniški globalni
 • -0.85 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.26 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.49 % Obvezniški globalni
 • -0.17 % Mešani
 • 1.22 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.45 % Energetika
 • -1.85 % Surovine in materiali
 • 0.09 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.09 % Potrošne dobrine
 • -1.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • -2.94 % Zdravstvo
 • -0.82 % Finance
 • 2.44 % Informacijska tehnologija
 • 1.44 % Telekomunikacije
 • -0.67 % Oskrba
 • -1.66 % Javne dobrine
 • -1.07 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.07 % Delniški razviti trgi
 • 17.37 % Delniški trgi v razvoju
 • 12.27 % Delniški globalni
 • 1.74 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.44 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.44 % Obvezniški globalni
 • 6.92 % Mešani
 • 0.96 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.36 % Energetika
 • 2.67 % Surovine in materiali
 • -3.95 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.44 % Potrošne dobrine
 • 6.98 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.73 % Zdravstvo
 • 9.36 % Finance
 • 21.46 % Informacijska tehnologija
 • 17.14 % Telekomunikacije
 • 7.38 % Oskrba
 • 8.89 % Javne dobrine
 • 8.01 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 25.90 % Delniški razviti trgi
 • 17.05 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.61 % Delniški globalni
 • 7.83 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.51 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.02 % Obvezniški globalni
 • 13.57 % Mešani
 • 8.88 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.21 % Energetika
 • 4.61 % Surovine in materiali
 • -8.38 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.81 % Potrošne dobrine
 • 17.82 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.39 % Zdravstvo
 • 18.52 % Finance
 • 50.43 % Informacijska tehnologija
 • 40.73 % Telekomunikacije
 • 11.62 % Oskrba
 • 16.51 % Javne dobrine
 • 15.87 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse