Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.09 % Delniški razviti trgi
 • 0.32 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.07 % Delniški globalni
 • 0.07 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.40 % Obvezniški globalni
 • -0.03 % Mešani
 • -0.08 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.39 % Energetika
 • -0.73 % Surovine in materiali
 • -0.13 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.11 % Potrošne dobrine
 • -0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.21 % Zdravstvo
 • 0.10 % Finance
 • 0.05 % Informacijska tehnologija
 • -0.01 % Telekomunikacije
 • -0.47 % Oskrba
 • -0.64 % Javne dobrine
 • -0.01 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 2.39 % Delniški razviti trgi
 • 4.64 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.60 % Delniški globalni
 • -0.52 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.39 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.79 % Obvezniški globalni
 • 0.83 % Mešani
 • 0.80 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.80 % Energetika
 • 5.01 % Surovine in materiali
 • 5.98 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.08 % Potrošne dobrine
 • 0.39 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.08 % Zdravstvo
 • -0.89 % Finance
 • 0.90 % Informacijska tehnologija
 • 0.52 % Telekomunikacije
 • 2.18 % Oskrba
 • 1.34 % Javne dobrine
 • -1.76 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 13.34 % Delniški razviti trgi
 • 17.15 % Delniški trgi v razvoju
 • 11.28 % Delniški globalni
 • 0.01 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.73 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.66 % Obvezniški globalni
 • 6.17 % Mešani
 • 0.75 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.00 % Energetika
 • 0.86 % Surovine in materiali
 • -3.01 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.12 % Potrošne dobrine
 • 6.19 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.52 % Zdravstvo
 • 7.11 % Finance
 • 19.09 % Informacijska tehnologija
 • 15.13 % Telekomunikacije
 • 6.10 % Oskrba
 • 8.08 % Javne dobrine
 • 4.99 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.98 % Delniški razviti trgi
 • 20.71 % Delniški trgi v razvoju
 • 24.14 % Delniški globalni
 • 6.66 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 3.14 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.99 % Obvezniški globalni
 • 13.97 % Mešani
 • 7.08 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 10.42 % Energetika
 • 6.75 % Surovine in materiali
 • 4.40 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 16.69 % Potrošne dobrine
 • 11.16 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.14 % Zdravstvo
 • 16.77 % Finance
 • 45.18 % Informacijska tehnologija
 • 35.09 % Telekomunikacije
 • 16.96 % Oskrba
 • 19.30 % Javne dobrine
 • 11.46 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse