Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.04 % Delniški razviti trgi
 • -0.27 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.17 % Delniški globalni
 • 0.00 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.14 % Obvezniški globalni
 • 0.02 % Mešani
 • 0.43 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.00 % Energetika
 • 0.04 % Surovine in materiali
 • 0.21 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.23 % Potrošne dobrine
 • 0.42 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.19 % Zdravstvo
 • -0.36 % Finance
 • 0.44 % Informacijska tehnologija
 • 0.44 % Telekomunikacije
 • 0.06 % Oskrba
 • -0.12 % Javne dobrine
 • -0.20 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.23 % Delniški razviti trgi
 • -0.11 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.84 % Delniški globalni
 • -0.85 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.32 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.38 % Obvezniški globalni
 • 0.06 % Mešani
 • 2.18 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.05 % Energetika
 • -1.43 % Surovine in materiali
 • 0.64 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.88 % Potrošne dobrine
 • -0.02 % Osnovne potrošne dobrine
 • -2.61 % Zdravstvo
 • -0.67 % Finance
 • 3.13 % Informacijska tehnologija
 • 2.20 % Telekomunikacije
 • 0.04 % Oskrba
 • -0.63 % Javne dobrine
 • -0.88 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.21 % Delniški razviti trgi
 • 16.99 % Delniški trgi v razvoju
 • 12.33 % Delniški globalni
 • 1.58 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.45 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.51 % Obvezniški globalni
 • 6.90 % Mešani
 • 0.88 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.36 % Energetika
 • 2.72 % Surovine in materiali
 • -4.15 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.56 % Potrošne dobrine
 • 7.13 % Osnovne potrošne dobrine
 • 3.10 % Zdravstvo
 • 9.36 % Finance
 • 21.28 % Informacijska tehnologija
 • 17.01 % Telekomunikacije
 • 7.48 % Oskrba
 • 8.91 % Javne dobrine
 • 8.01 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 26.10 % Delniški razviti trgi
 • 17.08 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.76 % Delniški globalni
 • 8.02 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.60 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.06 % Obvezniški globalni
 • 13.94 % Mešani
 • 10.04 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.06 % Energetika
 • 4.39 % Surovine in materiali
 • -9.18 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 18.07 % Potrošne dobrine
 • 18.37 % Osnovne potrošne dobrine
 • 12.30 % Zdravstvo
 • 18.78 % Finance
 • 50.87 % Informacijska tehnologija
 • 40.99 % Telekomunikacije
 • 11.70 % Oskrba
 • 17.01 % Javne dobrine
 • 16.22 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse