Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.29 % Delniški razviti trgi
 • -0.13 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.55 % Delniški globalni
 • -0.10 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.03 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.11 % Obvezniški globalni
 • -0.18 % Mešani
 • -0.55 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.88 % Energetika
 • -0.66 % Surovine in materiali
 • -1.22 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.31 % Potrošne dobrine
 • -0.49 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.21 % Zdravstvo
 • 0.08 % Finance
 • -0.53 % Informacijska tehnologija
 • -0.51 % Telekomunikacije
 • -1.02 % Oskrba
 • -0.81 % Javne dobrine
 • 0.11 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.93 % Delniški razviti trgi
 • -1.78 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.41 % Delniški globalni
 • -0.76 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.13 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.27 % Obvezniški globalni
 • -0.08 % Mešani
 • -0.84 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -4.47 % Energetika
 • -3.05 % Surovine in materiali
 • -6.13 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.52 % Potrošne dobrine
 • 1.70 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.46 % Zdravstvo
 • 0.15 % Finance
 • 3.05 % Informacijska tehnologija
 • 2.38 % Telekomunikacije
 • -3.05 % Oskrba
 • -2.20 % Javne dobrine
 • -0.04 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 5.23 % Delniški razviti trgi
 • 4.62 % Delniški trgi v razvoju
 • 5.22 % Delniški globalni
 • -5.01 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.56 % Obvezniški razviti trgi
 • -3.27 % Obvezniški globalni
 • 2.90 % Mešani
 • 3.05 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 13.64 % Energetika
 • 7.03 % Surovine in materiali
 • 14.08 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.75 % Potrošne dobrine
 • -1.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.11 % Zdravstvo
 • 2.42 % Finance
 • 15.07 % Informacijska tehnologija
 • 10.57 % Telekomunikacije
 • 10.60 % Oskrba
 • 11.36 % Javne dobrine
 • 1.35 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 14.13 % Delniški razviti trgi
 • 9.17 % Delniški trgi v razvoju
 • 14.82 % Delniški globalni
 • 1.45 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 3.11 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.18 % Obvezniški globalni
 • 10.66 % Mešani
 • 6.55 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 8.76 % Energetika
 • 7.50 % Surovine in materiali
 • -0.14 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 8.04 % Potrošne dobrine
 • 5.49 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.27 % Zdravstvo
 • 14.10 % Finance
 • 44.75 % Informacijska tehnologija
 • 32.47 % Telekomunikacije
 • 14.47 % Oskrba
 • 17.85 % Javne dobrine
 • 11.57 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse