Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.02 % Delniški razviti trgi
 • -0.07 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.01 % Delniški globalni
 • -0.03 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.11 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.57 % Obvezniški globalni
 • 0.03 % Mešani
 • -0.08 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.38 % Energetika
 • 0.34 % Surovine in materiali
 • -0.43 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.14 % Potrošne dobrine
 • 0.22 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.50 % Zdravstvo
 • -0.65 % Finance
 • 0.33 % Informacijska tehnologija
 • 0.36 % Telekomunikacije
 • -0.38 % Oskrba
 • -0.41 % Javne dobrine
 • -0.73 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.01 % Delniški razviti trgi
 • 1.28 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.60 % Delniški globalni
 • 0.60 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.17 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.48 % Obvezniški globalni
 • 1.28 % Mešani
 • 0.26 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.12 % Energetika
 • 3.89 % Surovine in materiali
 • 0.22 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.70 % Potrošne dobrine
 • 1.83 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.43 % Zdravstvo
 • -1.79 % Finance
 • 4.40 % Informacijska tehnologija
 • 4.23 % Telekomunikacije
 • 0.64 % Oskrba
 • 0.30 % Javne dobrine
 • -3.25 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.81 % Delniški razviti trgi
 • 1.39 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.51 % Delniški globalni
 • 6.41 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.33 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.51 % Obvezniški globalni
 • 3.25 % Mešani
 • -3.00 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -2.04 % Energetika
 • 5.88 % Surovine in materiali
 • -5.56 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.73 % Potrošne dobrine
 • 8.05 % Osnovne potrošne dobrine
 • 8.05 % Zdravstvo
 • 0.46 % Finance
 • 8.97 % Informacijska tehnologija
 • 7.88 % Telekomunikacije
 • 0.79 % Oskrba
 • 8.77 % Javne dobrine
 • -1.36 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 19.42 % Delniški razviti trgi
 • 19.95 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.20 % Delniški globalni
 • 4.44 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.17 % Obvezniški razviti trgi
 • 3.87 % Obvezniški globalni
 • 14.62 % Mešani
 • 3.63 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 6.98 % Energetika
 • -0.30 % Surovine in materiali
 • 3.65 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 15.52 % Potrošne dobrine
 • 14.73 % Osnovne potrošne dobrine
 • 16.40 % Zdravstvo
 • 17.74 % Finance
 • 53.29 % Informacijska tehnologija
 • 41.82 % Telekomunikacije
 • 13.99 % Oskrba
 • 20.95 % Javne dobrine
 • 8.20 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse