Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.13 % Delniški razviti trgi
 • -0.07 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.12 % Delniški globalni
 • -0.07 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.10 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.59 % Obvezniški globalni
 • -0.09 % Mešani
 • 0.25 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.83 % Energetika
 • -0.72 % Surovine in materiali
 • -0.39 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.10 % Potrošne dobrine
 • 0.27 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.71 % Zdravstvo
 • -0.27 % Finance
 • 0.41 % Informacijska tehnologija
 • 0.37 % Telekomunikacije
 • -0.75 % Oskrba
 • -0.87 % Javne dobrine
 • -0.56 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.29 % Delniški razviti trgi
 • 3.13 % Delniški trgi v razvoju
 • 4.78 % Delniški globalni
 • 0.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.23 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.38 % Obvezniški globalni
 • 1.71 % Mešani
 • 5.96 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.82 % Energetika
 • -0.17 % Surovine in materiali
 • 2.27 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 2.98 % Potrošne dobrine
 • 5.23 % Osnovne potrošne dobrine
 • 6.74 % Zdravstvo
 • -0.35 % Finance
 • 6.43 % Informacijska tehnologija
 • 6.98 % Telekomunikacije
 • 3.88 % Oskrba
 • 3.36 % Javne dobrine
 • -1.76 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.65 % Delniški razviti trgi
 • -1.30 % Delniški trgi v razvoju
 • 5.66 % Delniški globalni
 • 4.45 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.14 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.83 % Obvezniški globalni
 • 2.11 % Mešani
 • 0.49 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -4.71 % Energetika
 • 4.30 % Surovine in materiali
 • -6.77 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 10.17 % Potrošne dobrine
 • 8.47 % Osnovne potrošne dobrine
 • 7.89 % Zdravstvo
 • -2.38 % Finance
 • 25.02 % Informacijska tehnologija
 • 23.24 % Telekomunikacije
 • -2.13 % Oskrba
 • 4.31 % Javne dobrine
 • -4.90 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 11.90 % Delniški razviti trgi
 • 9.50 % Delniški trgi v razvoju
 • 19.47 % Delniški globalni
 • 8.78 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.72 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.58 % Obvezniški globalni
 • 10.02 % Mešani
 • 1.81 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -5.67 % Energetika
 • 8.25 % Surovine in materiali
 • -5.52 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 21.71 % Potrošne dobrine
 • 26.69 % Osnovne potrošne dobrine
 • 35.03 % Zdravstvo
 • 8.74 % Finance
 • 68.35 % Informacijska tehnologija
 • 58.20 % Telekomunikacije
 • 2.68 % Oskrba
 • 14.95 % Javne dobrine
 • 4.13 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse