Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.28 % Delniški razviti trgi
 • -0.31 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.02 % Delniški globalni
 • -0.00 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.06 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.52 % Obvezniški globalni
 • -0.01 % Mešani
 • 0.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.42 % Energetika
 • -0.59 % Surovine in materiali
 • -0.19 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.19 % Potrošne dobrine
 • -0.03 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.39 % Zdravstvo
 • -0.46 % Finance
 • 0.07 % Informacijska tehnologija
 • 0.05 % Telekomunikacije
 • -0.36 % Oskrba
 • -0.56 % Javne dobrine
 • -0.68 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 1.80 % Delniški razviti trgi
 • 1.53 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.39 % Delniški globalni
 • 0.49 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.13 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.35 % Obvezniški globalni
 • 1.53 % Mešani
 • 1.28 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.65 % Energetika
 • 2.37 % Surovine in materiali
 • 6.58 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.12 % Potrošne dobrine
 • 1.34 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.09 % Zdravstvo
 • 0.01 % Finance
 • 2.96 % Informacijska tehnologija
 • 2.71 % Telekomunikacije
 • 3.97 % Oskrba
 • 2.32 % Javne dobrine
 • -2.44 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.20 % Delniški razviti trgi
 • 2.69 % Delniški trgi v razvoju
 • 4.37 % Delniški globalni
 • 8.87 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.32 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.01 % Obvezniški globalni
 • 4.00 % Mešani
 • -2.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.32 % Energetika
 • 12.44 % Surovine in materiali
 • -5.60 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 4.86 % Potrošne dobrine
 • 8.52 % Osnovne potrošne dobrine
 • 6.21 % Zdravstvo
 • 1.02 % Finance
 • 11.57 % Informacijska tehnologija
 • 10.78 % Telekomunikacije
 • 0.75 % Oskrba
 • 8.32 % Javne dobrine
 • -0.62 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 20.49 % Delniški razviti trgi
 • 17.02 % Delniški trgi v razvoju
 • 23.88 % Delniški globalni
 • 5.49 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.63 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.74 % Obvezniški globalni
 • 14.90 % Mešani
 • 3.77 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 11.33 % Energetika
 • 6.63 % Surovine in materiali
 • 7.32 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 17.08 % Potrošne dobrine
 • 18.38 % Osnovne potrošne dobrine
 • 20.94 % Zdravstvo
 • 18.45 % Finance
 • 50.10 % Informacijska tehnologija
 • 39.32 % Telekomunikacije
 • 17.03 % Oskrba
 • 24.19 % Javne dobrine
 • 9.43 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse