Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.22 % Delniški razviti trgi
 • -0.24 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.18 % Delniški globalni
 • 0.06 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.48 % Obvezniški globalni
 • -0.04 % Mešani
 • 0.03 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.27 % Energetika
 • -0.23 % Surovine in materiali
 • -0.00 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.21 % Potrošne dobrine
 • -0.36 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.26 % Zdravstvo
 • -0.16 % Finance
 • -0.31 % Informacijska tehnologija
 • -0.32 % Telekomunikacije
 • -0.36 % Oskrba
 • -0.48 % Javne dobrine
 • -0.64 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -2.76 % Delniški razviti trgi
 • -3.82 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.22 % Delniški globalni
 • -0.25 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 1.05 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.70 % Obvezniški globalni
 • -0.58 % Mešani
 • -0.87 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -5.00 % Energetika
 • -2.76 % Surovine in materiali
 • -5.94 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.67 % Potrošne dobrine
 • -0.49 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.55 % Zdravstvo
 • -3.43 % Finance
 • -1.99 % Informacijska tehnologija
 • -1.88 % Telekomunikacije
 • -4.35 % Oskrba
 • -4.07 % Javne dobrine
 • -4.08 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -2.31 % Delniški razviti trgi
 • -0.17 % Delniški trgi v razvoju
 • 1.26 % Delniški globalni
 • 8.13 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.33 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.87 % Obvezniški globalni
 • 2.42 % Mešani
 • -3.49 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -4.71 % Energetika
 • 10.02 % Surovine in materiali
 • -10.22 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 1.88 % Potrošne dobrine
 • 6.43 % Osnovne potrošne dobrine
 • 5.44 % Zdravstvo
 • -1.33 % Finance
 • 8.31 % Informacijska tehnologija
 • 7.56 % Telekomunikacije
 • -2.53 % Oskrba
 • 6.23 % Javne dobrine
 • -2.25 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 17.28 % Delniški razviti trgi
 • 15.17 % Delniški trgi v razvoju
 • 20.02 % Delniški globalni
 • 4.77 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.46 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.32 % Obvezniški globalni
 • 13.25 % Mešani
 • 2.22 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 4.10 % Energetika
 • -0.88 % Surovine in materiali
 • -1.09 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 12.51 % Potrošne dobrine
 • 15.30 % Osnovne potrošne dobrine
 • 18.16 % Zdravstvo
 • 15.51 % Finance
 • 48.72 % Informacijska tehnologija
 • 37.89 % Telekomunikacije
 • 11.23 % Oskrba
 • 18.81 % Javne dobrine
 • 7.38 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse