Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -1.87 % Delniški razviti trgi
 • -1.32 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.68 % Delniški globalni
 • -0.31 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.20 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.40 % Obvezniški globalni
 • -1.29 % Mešani
 • -2.48 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -2.21 % Energetika
 • -2.64 % Surovine in materiali
 • -1.81 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -2.24 % Potrošne dobrine
 • -3.18 % Osnovne potrošne dobrine
 • -3.30 % Zdravstvo
 • -1.05 % Finance
 • -4.79 % Informacijska tehnologija
 • -4.73 % Telekomunikacije
 • -2.02 % Oskrba
 • -3.16 % Javne dobrine
 • -1.53 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -5.64 % Delniški razviti trgi
 • -4.99 % Delniški trgi v razvoju
 • -5.10 % Delniški globalni
 • -0.96 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.12 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.27 % Obvezniški globalni
 • -2.29 % Mešani
 • -5.82 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -7.87 % Energetika
 • -5.29 % Surovine in materiali
 • -7.64 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -5.13 % Potrošne dobrine
 • -5.57 % Osnovne potrošne dobrine
 • -5.73 % Zdravstvo
 • -4.59 % Finance
 • -6.28 % Informacijska tehnologija
 • -6.88 % Telekomunikacije
 • -6.95 % Oskrba
 • -6.14 % Javne dobrine
 • -5.69 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 3.17 % Delniški razviti trgi
 • 0.69 % Delniški trgi v razvoju
 • 5.54 % Delniški globalni
 • 7.49 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.11 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.67 % Obvezniški globalni
 • 5.10 % Mešani
 • -3.32 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -7.16 % Energetika
 • 4.01 % Surovine in materiali
 • -9.57 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 5.78 % Potrošne dobrine
 • 7.37 % Osnovne potrošne dobrine
 • 10.38 % Zdravstvo
 • 1.45 % Finance
 • 19.94 % Informacijska tehnologija
 • 17.21 % Telekomunikacije
 • -3.15 % Oskrba
 • 3.55 % Javne dobrine
 • -1.71 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 11.39 % Delniški razviti trgi
 • 11.02 % Delniški trgi v razvoju
 • 13.29 % Delniški globalni
 • 7.36 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.88 % Obvezniški razviti trgi
 • 6.44 % Obvezniški globalni
 • 9.53 % Mešani
 • -5.07 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -5.49 % Energetika
 • 0.97 % Surovine in materiali
 • -7.73 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.22 % Potrošne dobrine
 • 11.28 % Osnovne potrošne dobrine
 • 18.90 % Zdravstvo
 • 9.57 % Finance
 • 43.78 % Informacijska tehnologija
 • 33.05 % Telekomunikacije
 • 1.21 % Oskrba
 • 8.97 % Javne dobrine
 • 4.82 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse