Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.38 % Delniški razviti trgi
 • 0.44 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.83 % Delniški globalni
 • 0.18 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.21 % Obvezniški globalni
 • 0.22 % Mešani
 • 0.33 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.51 % Energetika
 • 0.32 % Surovine in materiali
 • 0.94 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.45 % Potrošne dobrine
 • 0.75 % Osnovne potrošne dobrine
 • 1.01 % Zdravstvo
 • 0.25 % Finance
 • 1.19 % Informacijska tehnologija
 • 1.13 % Telekomunikacije
 • 0.56 % Oskrba
 • 0.13 % Javne dobrine
 • 0.38 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.72 % Delniški razviti trgi
 • 0.11 % Delniški trgi v razvoju
 • -1.25 % Delniški globalni
 • -0.05 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.18 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.58 % Obvezniški globalni
 • -0.55 % Mešani
 • -1.81 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.72 % Energetika
 • 0.14 % Surovine in materiali
 • -2.44 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -1.57 % Potrošne dobrine
 • -2.10 % Osnovne potrošne dobrine
 • -3.14 % Zdravstvo
 • -1.65 % Finance
 • -0.68 % Informacijska tehnologija
 • -0.91 % Telekomunikacije
 • -1.77 % Oskrba
 • -1.41 % Javne dobrine
 • -1.74 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 12.40 % Delniški razviti trgi
 • 13.91 % Delniški trgi v razvoju
 • 10.05 % Delniški globalni
 • 0.51 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.61 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.84 % Obvezniški globalni
 • 6.08 % Mešani
 • -0.19 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.82 % Energetika
 • -6.94 % Surovine in materiali
 • -5.97 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 4.29 % Potrošne dobrine
 • 1.71 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.48 % Zdravstvo
 • 7.51 % Finance
 • 15.80 % Informacijska tehnologija
 • 12.78 % Telekomunikacije
 • 5.92 % Oskrba
 • 8.09 % Javne dobrine
 • 1.47 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 23.70 % Delniški razviti trgi
 • 12.35 % Delniški trgi v razvoju
 • 20.82 % Delniški globalni
 • 10.44 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.79 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.12 % Obvezniški globalni
 • 13.43 % Mešani
 • 4.61 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -13.00 % Energetika
 • -10.79 % Surovine in materiali
 • -24.18 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 18.43 % Potrošne dobrine
 • 24.02 % Osnovne potrošne dobrine
 • 21.69 % Zdravstvo
 • 17.53 % Finance
 • 48.52 % Informacijska tehnologija
 • 40.78 % Telekomunikacije
 • 4.40 % Oskrba
 • 15.08 % Javne dobrine
 • 14.77 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Kateri sklad je za vas najbolj primeren?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.

Številko skladov: 1
Odstrani vse