Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • -0.55 % Delniški razviti trgi
 • -0.40 % Delniški trgi v razvoju
 • -0.76 % Delniški globalni
 • 0.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.49 % Obvezniški globalni
 • -0.40 % Mešani
 • -0.23 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.14 % Energetika
 • -0.91 % Surovine in materiali
 • -0.69 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -0.30 % Potrošne dobrine
 • -0.40 % Osnovne potrošne dobrine
 • -0.10 % Zdravstvo
 • -0.63 % Finance
 • -0.69 % Informacijska tehnologija
 • -0.52 % Telekomunikacije
 • -1.28 % Oskrba
 • -1.12 % Javne dobrine
 • -0.88 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.80 % Delniški razviti trgi
 • -1.48 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.10 % Delniški globalni
 • -0.23 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.17 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.08 % Obvezniški globalni
 • 1.14 % Mešani
 • 3.01 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.95 % Energetika
 • -0.89 % Surovine in materiali
 • -1.58 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.14 % Potrošne dobrine
 • 5.07 % Osnovne potrošne dobrine
 • 4.93 % Zdravstvo
 • -0.99 % Finance
 • 6.91 % Informacijska tehnologija
 • 7.02 % Telekomunikacije
 • -1.02 % Oskrba
 • 1.38 % Javne dobrine
 • -3.17 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 21.62 % Delniški razviti trgi
 • 14.54 % Delniški trgi v razvoju
 • 28.48 % Delniški globalni
 • 7.24 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.72 % Obvezniški razviti trgi
 • 1.25 % Obvezniški globalni
 • 14.57 % Mešani
 • 8.67 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 20.42 % Energetika
 • 18.66 % Surovine in materiali
 • 15.06 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 15.36 % Potrošne dobrine
 • 14.02 % Osnovne potrošne dobrine
 • 10.39 % Zdravstvo
 • 12.41 % Finance
 • 39.57 % Informacijska tehnologija
 • 38.24 % Telekomunikacije
 • 23.45 % Oskrba
 • 20.74 % Javne dobrine
 • 8.76 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 20.62 % Delniški razviti trgi
 • 12.25 % Delniški trgi v razvoju
 • 29.15 % Delniški globalni
 • 8.80 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.48 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.92 % Obvezniški globalni
 • 15.18 % Mešani
 • 5.93 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.73 % Energetika
 • 12.39 % Surovine in materiali
 • -2.75 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 28.15 % Potrošne dobrine
 • 35.39 % Osnovne potrošne dobrine
 • 44.01 % Zdravstvo
 • 14.63 % Finance
 • 79.14 % Informacijska tehnologija
 • 69.11 % Telekomunikacije
 • 6.29 % Oskrba
 • 18.13 % Javne dobrine
 • 8.44 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse