Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.24 % Delniški razviti trgi
 • -0.05 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.08 % Delniški globalni
 • -0.08 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.00 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.52 % Obvezniški globalni
 • -0.06 % Mešani
 • 0.15 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.17 % Energetika
 • -0.54 % Surovine in materiali
 • 0.28 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.00 % Potrošne dobrine
 • 0.13 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.16 % Zdravstvo
 • -0.33 % Finance
 • -0.08 % Informacijska tehnologija
 • -0.10 % Telekomunikacije
 • -0.13 % Oskrba
 • -0.46 % Javne dobrine
 • -0.60 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 0.65 % Delniški razviti trgi
 • 0.24 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.41 % Delniški globalni
 • -0.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.46 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.23 % Obvezniški globalni
 • 1.20 % Mešani
 • 3.29 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.74 % Energetika
 • -1.23 % Surovine in materiali
 • -0.16 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.07 % Potrošne dobrine
 • 4.28 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.34 % Zdravstvo
 • -1.31 % Finance
 • 6.15 % Informacijska tehnologija
 • 6.39 % Telekomunikacije
 • 0.68 % Oskrba
 • 1.73 % Javne dobrine
 • -2.48 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.66 % Delniški razviti trgi
 • -5.83 % Delniški trgi v razvoju
 • 3.41 % Delniški globalni
 • 3.85 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.63 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.58 % Obvezniški globalni
 • 0.81 % Mešani
 • -3.04 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.33 % Energetika
 • 3.71 % Surovine in materiali
 • -14.21 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 11.35 % Potrošne dobrine
 • 10.80 % Osnovne potrošne dobrine
 • 11.36 % Zdravstvo
 • -4.15 % Finance
 • 31.31 % Informacijska tehnologija
 • 26.49 % Telekomunikacije
 • -10.02 % Oskrba
 • -0.29 % Javne dobrine
 • -6.87 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 7.52 % Delniški razviti trgi
 • 3.77 % Delniški trgi v razvoju
 • 14.16 % Delniški globalni
 • 6.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.41 % Obvezniški razviti trgi
 • 5.48 % Obvezniški globalni
 • 7.09 % Mešani
 • 0.62 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -10.71 % Energetika
 • 8.17 % Surovine in materiali
 • -10.98 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 21.09 % Potrošne dobrine
 • 23.69 % Osnovne potrošne dobrine
 • 27.93 % Zdravstvo
 • 5.65 % Finance
 • 62.42 % Informacijska tehnologija
 • 50.86 % Telekomunikacije
 • -3.87 % Oskrba
 • 11.24 % Javne dobrine
 • 0.99 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse