Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.32 % Delniški razviti trgi
 • 0.48 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.31 % Delniški globalni
 • -0.02 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.01 % Obvezniški razviti trgi
 • 0.41 % Obvezniški globalni
 • 0.11 % Mešani
 • 0.05 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.57 % Energetika
 • 0.65 % Surovine in materiali
 • 0.85 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.20 % Potrošne dobrine
 • 0.08 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.22 % Zdravstvo
 • -0.43 % Finance
 • 0.37 % Informacijska tehnologija
 • 0.37 % Telekomunikacije
 • 0.34 % Oskrba
 • -0.02 % Javne dobrine
 • -0.78 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -0.89 % Delniški razviti trgi
 • -0.12 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.89 % Delniški globalni
 • 0.47 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.29 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.18 % Obvezniški globalni
 • 0.53 % Mešani
 • -1.16 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.45 % Energetika
 • 1.14 % Surovine in materiali
 • -0.82 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.94 % Potrošne dobrine
 • 1.52 % Osnovne potrošne dobrine
 • 2.93 % Zdravstvo
 • -2.34 % Finance
 • 1.55 % Informacijska tehnologija
 • 1.39 % Telekomunikacije
 • -0.60 % Oskrba
 • 0.18 % Javne dobrine
 • -3.69 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 10.28 % Delniški razviti trgi
 • 7.11 % Delniški trgi v razvoju
 • 14.69 % Delniški globalni
 • 9.17 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 4.70 % Obvezniški razviti trgi
 • 4.96 % Obvezniški globalni
 • 9.26 % Mešani
 • 4.65 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 5.98 % Energetika
 • 15.67 % Surovine in materiali
 • 2.74 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 12.93 % Potrošne dobrine
 • 14.11 % Osnovne potrošne dobrine
 • 15.59 % Zdravstvo
 • 4.88 % Finance
 • 28.52 % Informacijska tehnologija
 • 26.63 % Telekomunikacije
 • 7.15 % Oskrba
 • 13.23 % Javne dobrine
 • 1.45 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 17.99 % Delniški razviti trgi
 • 17.78 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.50 % Delniški globalni
 • 8.71 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 2.87 % Obvezniški razviti trgi
 • 6.02 % Obvezniški globalni
 • 13.53 % Mešani
 • 2.67 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 1.71 % Energetika
 • 6.95 % Surovine in materiali
 • -2.18 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 19.39 % Potrošne dobrine
 • 21.88 % Osnovne potrošne dobrine
 • 31.15 % Zdravstvo
 • 12.36 % Finance
 • 55.28 % Informacijska tehnologija
 • 44.41 % Telekomunikacije
 • 9.11 % Oskrba
 • 17.86 % Javne dobrine
 • 7.69 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Vas zanimajo kriptovalute?

Postavite vprašanje strokovnjakom skupine Vzajemci.

Številko skladov: 1
Odstrani vse