Pregled skladov po vrstah in področjih ter sektorjih v izbranem obdobju

Donosnost vseh skladov na slovenskem trgu glede na njihovo usmeritev.

Tečajnica vseh skladov Pregled trga

 • Najbolj donosni
 • Najmanj donosni

Vrsta in področje

 • 0.36 % Delniški razviti trgi
 • 0.44 % Delniški trgi v razvoju
 • 0.61 % Delniški globalni
 • 0.22 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.02 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.25 % Obvezniški globalni
 • 0.17 % Mešani
 • 0.01 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -0.08 % Energetika
 • -0.18 % Surovine in materiali
 • 0.04 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 0.22 % Potrošne dobrine
 • 0.68 % Osnovne potrošne dobrine
 • 0.50 % Zdravstvo
 • 0.15 % Finance
 • 1.01 % Informacijska tehnologija
 • 0.92 % Telekomunikacije
 • 0.16 % Oskrba
 • -0.11 % Javne dobrine
 • 0.23 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • -1.34 % Delniški razviti trgi
 • 0.51 % Delniški trgi v razvoju
 • -2.41 % Delniški globalni
 • -0.66 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 0.62 % Obvezniški razviti trgi
 • -0.80 % Obvezniški globalni
 • -0.72 % Mešani
 • -2.69 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -1.22 % Energetika
 • -0.22 % Surovine in materiali
 • -3.71 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • -2.08 % Potrošne dobrine
 • -3.21 % Osnovne potrošne dobrine
 • -4.37 % Zdravstvo
 • -0.52 % Finance
 • -1.74 % Informacijska tehnologija
 • -1.95 % Telekomunikacije
 • -2.56 % Oskrba
 • -2.36 % Javne dobrine
 • -0.84 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 12.22 % Delniški razviti trgi
 • 12.89 % Delniški trgi v razvoju
 • 8.59 % Delniški globalni
 • -0.83 % Obvezniški trgi v razvoju
 • -0.49 % Obvezniški razviti trgi
 • 2.03 % Obvezniški globalni
 • 5.47 % Mešani
 • -0.43 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • 0.51 % Energetika
 • -8.29 % Surovine in materiali
 • -6.52 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 3.35 % Potrošne dobrine
 • -0.38 % Osnovne potrošne dobrine
 • -2.38 % Zdravstvo
 • 6.75 % Finance
 • 13.99 % Informacijska tehnologija
 • 11.50 % Telekomunikacije
 • 4.86 % Oskrba
 • 6.79 % Javne dobrine
 • 0.65 % Nepremičnine

Vrsta in področje

 • 27.89 % Delniški razviti trgi
 • 15.55 % Delniški trgi v razvoju
 • 22.99 % Delniški globalni
 • 11.08 % Obvezniški trgi v razvoju
 • 5.31 % Obvezniški razviti trgi
 • 6.46 % Obvezniški globalni
 • 15.15 % Mešani
 • 6.35 % Skladi absolutnega donosa

Sektorji

 • -12.13 % Energetika
 • -11.31 % Surovine in materiali
 • -22.54 % Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve
 • 20.94 % Potrošne dobrine
 • 25.97 % Osnovne potrošne dobrine
 • 24.38 % Zdravstvo
 • 20.90 % Finance
 • 51.09 % Informacijska tehnologija
 • 43.59 % Telekomunikacije
 • 5.66 % Oskrba
 • 15.84 % Javne dobrine
 • 16.96 % Nepremičnine

Sprememba je izračunana na podlagi aritmetične sredine vseh sprememb skladov znotraj posamezne skupine.

Orodja za vlagatelje

Kateri sklad je za vas najbolj primeren?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.

Številko skladov: 1
Odstrani vse