NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

Naložbeni cilj

Poglavitni naložbeni cilj podsklada sklada NLB Skladi - Obvezniški EUR je globalna razpršitev tveganja in doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti ravni tveganja, ki je za obvezniške podsklade povprečna oziroma se uvršča med stopnjo tveganja bančnih depozitov in stopnjo tveganja dobro razpršenih povprečno tveganih delniških podskladov (primerljiva je s kombinacijo naložb v bančne depozite in dobro razpršeni delniški podsklad v svetovnem merilu približno v razmerju 50 : 50).

Naložbena politika

Obveznice so lahko zelo koristen in pomemben dodatek k delniškemu portfelju vlagatelja, saj lahko predstavljajo pomemben ščit v primeru padcev delniških tečajev. 


 • 6,31EUR
 • 0,00 (0,02%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 16.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,50%
 • Stroški ob prestopu do 1,50%, za več informacij glej Dokumenti - Stroški.pdf
 • Konverzija vplačil T+1, v kolikor prispejo sredstva na račun podsklada po 00:01
 • Konverzija izplačil T+1, v kolikor zahteva prispe na sedež DZU po 00:01
 • Skrbniška provizija 0,16% letno
 • Upravljalska provizija 0,90%
 • TRR SI56 0510 0801 1828 172 odprt pri Abanka Vipa d.d.
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse