Franklin India Fund - acc [A]

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada Franklin India Fund je povecanje vrednosti kapitala.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada Franklin India Fund je povecanje vrednosti kapitala. Naložbena struktura Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb , ki so ustanovljene ali imajo glavne poslovne dejavnosti v Indiji . Sklad si bi prizadeval vlagati v družbe iz razlicnih industrij ne glede na njihovo tržno kapitalizacijo. Prav tako lahko sklad išce naložbene priložnosti v vrednostnih papirjih s fiksim donosom, izdanih s strani katerega koli od zgoraj navedenih subjektov in tudi v instrumentih denarnega trga. Panožna struktura Ni omejitev Geografska razpršitev Azija Države vlaganja Indija Benchmark MSCI India Index


  • 42,84EUR
  • 0,37 (0,87%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 19.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
  • Najvišji vstopni stroški 5,70%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 14:00
  • Konverzija izplačil T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 14:00
  • Skrbniška provizija np
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.01.2013

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse