Infond 2040, podsklad ciljnega datuma

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Infond 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.


 • 13,48EUR
 • -0,04 (-0,30%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 12.04.2021

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 50 EUR
 • Najvišji vstopni stroški 0,00 %
 • Najvišji izstopni stroški 3,00 %
 • Stroški ob prestopu Do 3 %
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00.
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00.
 • Skrbniška provizija 0,05 %
 • Upravljalska provizija 1,75 %
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2018

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse