Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno.

Naložbena politika

Triglav Nepremičnine sredstva investira v delnice podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.


  • 9,90EUR
  • 0,07 (0,69%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 22.01.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil 01:00
  • Konverzija izplačil 01:00
  • Upravljalska provizija 2,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.10.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse