Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno.

Naložbena politika

Triglav Naravni viri sredstva investira v delnice podjetij iz sektorjev surovin in energetika, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije - naravnih virov.


  • 10,16EUR
  • 0,06 (0,56%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 16.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil 1:00
  • Konverzija izplačil 1:00
  • Upravljalska provizija 2,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.10.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse