Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R

Naložbeni cilj

Cilj naložbenega upravitelja pod sklada Eurizon Kapital SGR S. p.A. je zagotoviti rast naložbenega kapitala v horizontu 36 mesecev z optimiziranjem udeležbe na mednarodnih finančnih trgih.

Naložbena politika

Sklad neposredno ali prek kompleksnih (izvedenih) instrumentov nalaga v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente, ki jih izdajajo državni organi ali zasebna podjetja, ter tudi blago. Skupna izpostavljenost delniškim naložbam ne presega 70 % čistega premoženja podsklada.


  • 100,80EUR
  • -0,02 (-0,02%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse